Lager
Lager

Energiuppföljning & analys för dig som vill ha koll - och spara pengar.

Våra energitjänster ger lägre driftkostnader och bättre inomhusklimat.

Vi hoppas alla på en hållbar framtid för våra barn och barnbarn. Vi tar vårt ansvar genom att utnyttja energiresurserna så effektivt som möjligt. Som fjärrvärmekund hos oss kan du hjälpa till genom att välja våra energitjänster: KeepAnEye och Driftavtal för fjärrvärme.

Våra energitjänster ger dig svaren på frågor som:

 • Hur mycket energi gör dina fastigheter egentligen av med?
 • Vart tar energin vägen?
 • Och vad kan du göra för att spara pengar och minska vår klimatpåverkan?


Med våra energitjänster kan du påbörja och förbättra ditt företags arbete med energieffektivisering. Vi hjälper dig att lyckas nå dina mål – och optimera energianvändningen. Resultatet? Du sparar pengar, förbättrar inomhusklimatet och gör miljön (och dina barn och barnbarn) en stor tjänst

Fjärrvärme

KeepAnEye - spara energi och pengar

Med KeepAnEye får du kostnadskontroll, energiuppföljning, energiövervakning och energianalys av ditt fastighetsbestånd. Du får ett informationssystem där du kan övervaka och administrera dina fastigheter från vilken internetansluten dator som helst.

Med verktyget KeepAnEye får du alltid den senaste energistatistiken uppdaterad, och därmed ständig möjlighet att övervaka kostnader och förbrukningar av el, värme, kyla och vatten. Med KeepAnEye har du med andra ord de bästa förutsättningar för att kontinuerligt följa och analysera fastighetens energiförbrukning.

Välj din nivå i KeepAnEye

Uppföljning via KeepAnEye finns i två utföranden och du väljer själv vilken nivå du vill ha på övervakningen av din fastighet eller ditt fastighetsbestånd. Verktyget passar både för dig som är intresserad av enklare energistatistik (välj Enkel), och också för dig som använder statistiken dagligen (välj Avancerad).

KeepAnEye Enkel

I KeepAnEye Enkel presenteras årsvis nyckeltal som uppdateras månadsvis. Rapporterna ger en enkel överblick av anläggningen. Följande årsöversikt ingår gällande el och värme:

Ortsrapport Förbrukning: Sammanställning över ortens fastighetsbestånd kWh/m²/år.

Områdesrapport Förbrukning: Sammanställning över de enskilda fastigheterna kWh/m²/år.

Områdesrapport Kostnad: Sammanställning över de enskilda fastigheterna kWh/m²/år.

KeepAnEye Avancerad

KeepAnEye Avancerad är verktyget för dig som är aktiv användare och vill påverka fastighetens energiförbrukning. Förbrukningsdata presenteras månadsvis för el, vatten, fjärrvärme och fjärrkyla. Genom analysverktyget kan du analysera förbrukningen ner på timnivå. Förutom rapporter baserade på årsvärden ingår följande rapporter:

Medierapport: Energirapporter för el, värme, kyla, vatten, normalårskorrigeringar (baserad på månadsvärden)

Kostnadsrapport: Sammanställning av kostnader, budget och nyckeltal (baserad på månadsvärden)

Energirapport 10 år: Trender på el och värme under en 10-årsperiod (baserad på månadsvärden)

Sammanställningsrapport: Sammanställning av förbrukningssituationen (baserad på månadsvärden)

Glidande medelvärde: 12 månaders staplar bakåt i tiden varje månad.

Timvärdesrapport där du kan analysera utetemperatur, effekt, flöde, energi och returledningstemperatur.


Driftavtal för trygg och effektiv fjärrvärme

För att du ska känna trygghet med fjärrvärmen kan vi erbjuda service och övervakning av din fjärrvärmeanläggning. När du tecknar vårt driftavtal försäkrar du dig om säker drift och bästa möjliga värmeekonomi. Tjänsten omfattar driftoptimering, funktionskontroll och besiktning. Du får en årlig sammanställning av utrustningens status och vad som bör åtgärdas. Fel som kan avhjälpas endast med vår personalinsats är kostnadsfria.

Med vårt driftavtal ser vi till att du får ut det bästa av din fjärrvärmeutrustning – idag och i framtiden. En fjärrvärmeanläggning som fungerar väl gör att du kan känna dig trygg.

Regelbunden tillsyn håller tekniken på topp
Våra tekniker kontrollerar och justerar alla viktiga delar i din fjärrvärmecentral. I vårt driftavtal ingår två besök per år, företrädesvis vintertid då värmebehovet är som störst. Vi ansvarar för att boka tid med dig.

Efter besöket får du ett serviceprotokoll och vid behov förslag på förbättringsåtgärder som till exempel byte av utrustning. Vi ger dig också förslag på åtgärder för att optimera din fjärrvärmecentral, om det behövs. I driftavtalet ingår också kontinuerlig rimlighetskontroll av din anläggnings förbrukning. Om avvikande mätvärden uppstår kontaktar vi dig för vidare utredning.

Vid varje besök kontrollerar vi:

 • att reglerutrustning är rätt inställd
 • läckage
 • tryck i värmesystem och vid behov fyller på
 • säkerhetsventiler
 • cirkulationspumpar – och luftar vid behov
 • att utgående temperaturer stämmer med inställt värde
 • filter och rensar
 • termometrar och manometrar

Gör en intresseanmälan för energitjänster

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Jag är intresserad och vill veta mer om:


Vill du veta mer om energitjänster

Vill du veta mer om energitjänster får du gärna kontakta oss på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se.

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.