Teckna elavtal uddevalla energi
elavtal

Vår el – 100% förnybar

Varenda procent av den el som du köper från oss är förnybar och kan gå vidare i kretsloppet – om och om och om igen. Elen är ursprungsmärkt för att garantera att den är förnyelsebar.

När du blir elhandelskund hos oss får du 100% förnybar el till stor del från vattenkraft och bioel från förbränning av dina sopor.

Hitta rätt elavtal för dig

Rörligt, timpris eller hybrid? Vilket elavtal passar bäst för dig och ditt boende?
Och vad är egentligen skillnaden?

Rörligt

Ett rörligt elpris följer utvecklingen på marknaden och varierar därför över tid. Priset uppdateras varje månad och baseras endast på hur mycket el du använt – inte när på dygnet du använt den.

 • 100% förnybar energi
 • 35 kr månadsavgift
 • Bindningstid tillsvidare
 • 1 mån uppsägningstid

Beräknad månadskostnad

Lägenhet

182 kr/mån

109,33 öre/kWh, 60 m2, 2 000 kWh/år,
Elområde 3

Hus

1507 kr/mån

90,43 öre/kWh, 200 m2, 20 000 kWh/år,
Elområde 3

Prisspecifikation

Rörligt elpris, mars 67,31 öre/kWh
Påslag
Fast tillägg utöver inköpspris
3,30 öre/kWh
Elcertifikatavgift 0,05 öre/kWh
Moms 25% 17,67 öre
Summa elpris 88,33 öre/kWh
Årsavgift
Fördelas på 12 månader
420 kr/år
Årsavgift 420 kr/år

Rörligt elavtal - så funkar det

Vårt rörliga elpris bygger på en volymvägd* prismodell som i sin tur baseras på Svenska Kraftnäts volymvägda genomsnitt av Nord Pools uppmätta elspotpris från den gångna månaden.

När vi som elleverantör handlar el på elbörsen betalar vi aktuellt timpris för våra kunders verkliga förbrukning. Med den volymvägda modellen stämmer våra inköpskostnader för elen bra överens med priset våra kunder får betala.

* Ett volymvägt snittpris tar hänsyn till hur efterfrågan på el varierar under dygnet och hur priset förhåller sig till efterfrågan. Det beräknas genom att Svenska Kraftnäts officiella notering av förbrukningen i Sverige (timme för timme) multipliceras med Nord Pools pris (timme för timme) för att sedan summeras och divideras med den totala förbrukningen. Mer information om detta finns på Svenska Kraftnäts webbsida.

Hybrid

Hybrid är ett så kallat förvaltat elavtal där du får ett långsiktigt bra pris med mindre svängningar jämfört med ett rörligt pris. Elen köps i förväg in av våra förvaltare för att säkra ett så stabilt och bra pris som möjligt. Resultatet blir ett stabilt, tryggt och bekymmersfritt elavtal.

 • 100% förnybar energi
 • 35 kr månadsavgift
 • Bindningstid tillsvidare
 • 3 mån uppsägningstid

Beräknad månadskostnad

Lägenhet

203 kr/mån

121,56 öre/kWh, 60 m2, 2 000 kWh/år,
Elområde 3

Hus

1711 kr/mån

102,66 öre/kWh, 200 m2, 20 000 kWh/år,
Elområde 3

Prisspecifikation

Rörligt elpris, mars 77,10 öre/kWh
Påslag
Fast tillägg utöver inköpspris
3,30 öre/kWh
Elcertifikatavgift 0,05 öre/kWh
Moms 25% 20,11 öre
Summa elpris 100,56 öre/kWh
Årsavgift
Fördelas på 12 månader
420 kr/år
Årsavgift 420 kr/år

Hybrid elavtal - så funkar det

Våra förvaltare bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper kontinuerligt upp el för framtida förbrukning, för att säkra ett stabilt pris för våra kunder.

Prissäkringarna börjar göras 18 månader innan elen ska levereras och görs sedan kontinuerligt fram till leveransmånaden.

Resultatet blir ett elpris som följer det rörliga marknadspriset men med målet att kapa de högsta pristopparna för att skapa ett jämnare och långsiktigt bra pris. Tanken är att du, till skillnad från i ett fastprisavtal, ska få del av prisnedgångar på elmarknaden samtidigt som de högsta pristopparna pareras. Långsiktigheten i avtalet gör dock att det finns viss fördröjning i hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden. Men på samma sätt kommer du alltså som förbrukare heller inte följa med i alla prisökningarna på marknaden.

Timpris

Med timpris kan du styra din elanvändning till de timmar under dygnet då elpriset är lägre. Energikostnaden bestäms utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme.

 • 100% förnybar energi
 • 35 kr månadsavgift
 • Bindningstid tillsvidare
 • 1 mån uppsägningstid

Beräknad månadskostnad

Lägenhet

182 kr/mån

109,33 öre/kWh, 60 m2, 2 000 kWh/år,
Elområde 3

Hus

1507 kr/mån

90,43 öre/kWh, 200 m2, 20 000 kWh/år,
Elområde 3

Prisspecifikation

Rörligt elpris, mars 67,31 öre/kWh
Påslag
Fast tillägg utöver inköpspris
3,30 öre/kWh
Elcertifikatavgift 0,05 öre/kWh
Moms 25% 17,67 öre
Summa elpris 88,33 öre/kWh
Årsavgift
Fördelas på 12 månader
420 kr/år
Årsavgift 420 kr/år

Rörligt timpris - så funkar det

Timpris passar dig som är aktiv och regelbundet följer elpriserna. Genom att anpassa din elanvändning och exempelvis tvätta på natten och på helgerna (då priset vanligtvis är som
lägst) kan du spara pengar. Timpris är också ett smart val för dig som laddar din elbil hemma.

På den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, går det att följa aktuella timpriser under dygnet. Priserna visar enbart elpriset och inkluderar alltså inte energiskatt, påslag, elcertifikat eller moms. Morgondagens elpriser presenteras runt klockan 13.00 varje dag.

Tänk på att timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor. Vi hjälper dig med ansökan om timmätning i samband med att du tecknar timpris. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare. Under tiden har du ett vanligt rörligt elavtal.


Prishistorik

Rörligt elpris
Priser exkl. elcertifikat, påslag samt moms.

Period

2021

2022

2023

2024

Januari

49,75

114,59

108,70

91,16

Februari

59,92

86,18

96,78

59,37

Mars

40,52

140,33

94,03

67,31

April

36,42

93,57

80,85


Maj

47,38

108,82

52,80


Juni

43,80

133,35

58,83


Juli

62,74

95,82

44,85


Augusti

71,29

241,48

45,41


September

97,62

241,96

32,66


Oktober

71,75

91,93

43,65


November

101,19

156,58

93,71


December

195,79

296,66

99,92


Året genomsnitt

73,18

150,11

71,02Hybrid
Priser exkl. elcertifikat, påslag samt moms.

Period

2022

2023

2024

Januari


222,39

92,75

Februari


157,75

73,94

Mars


158,02

77,10

April


100,47


Maj


73,56


Juni


81,01


Juli


68,39


Augusti

118,85

67,64


September

201,56

59,47


Oktober

149,99

68,98


November

201,08

93,25


December

282,88

101,53


Året genomsnitt


104,37


 

Jämförelsepriser

Här har vi jämfört tre typförbrukningar inklusive elpris, elcertifikat, årsavgift och moms. Priserna är i öre/kWh.

Rörligt elpris

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

109,33

96,73

90,43Hybrid

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

121,56

108,96

102,66


Anvisat elpris

Alla bostäder i Sverige, som är uppkopplade mot elnätet, har en anvisad elleverantör som ser till att elen kommer fram till dig. Om du inte väljer vilket elhandelsavtal du vill ha får du automatiskt anvisat elpris när du flyttar in i din bostad. Ett elhandelsavtal har förmånligare pris än anvisat elpris. Vi erbjuder både fast och rörligt pris. Om du har ett anvisat elpris som kund till oss är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0522-58 08 00 så hjälper vi dig att hitta rätt avtal för dig.

Vårt anvisade elpris är 113,44 öre/kWh inklusive inköpspris av el, elcertifikat, påslag och moms.


Jämförelsepris

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

134,44 öre/kWh

121,84 öre/kWh

115,54 öre/kWhDet här består elpriset av

Elpriset består av tre delar:

Inköpspris el
Denna del kan du själv påverka genom att aktivt teckna ett elavtal.

Elcertifikatsavgift
en statlig avgift som alla elanvändare enligt lag måste betala för att främja produktionen av förnybar energi.

Moms
tillkommer med 25% på elpriset, elcertifikatavgiften och energiskatten.

El på kort och på lång sikt

På Nord Pool sker handel på två olika sätt:

 • Spotmarknaden: för kortsiktig kraft för fysisk leverans nästkommande dygn.
 • Terminsmarknaden: en prissäkring av kraft för framtida leverans.


Dessa två handelsförfarande speglas i våra avtalsprodukter: Rörligt elpris och Fast elpris.

Spotpriset på Nord Pool varierar timme för timme och vårt rörliga pris baseras på det i efterhand framräknade månadsmedelpriset.

För vårt fasta elpris - som har varierande avtalslängder och olika startdatum - gör vi motsvarande beställningar av avtalstecknad volym på elbörsen.

Vi köper helt enkelt in elen i förväg till ett bestämt pris och därför kan avtalspriserna variera beroende på vilket datum ditt avtal ska börja gälla.

Ångerrätt och skriftlig bekräftelse på avtal

Du har rätt till skriftlig bekräftelse på ditt avtal om du inte redan fått all information skriftligen på ett varaktigt sätt. Du har ångerrätt om du tecknat avtalet på distans eller utanför Uddevalla Energis affärslokaler. Du som tecknar elavtal med oss har möjlighet att ångra köpet inom 14 kalenderdagar efter att du mottagit avtalsbekräftelsen, oavsett hur avtalet har ingåtts.

Om du ångrar dig kontaktar du kundservice på Tel: 0522-58 08 00 eller mejlar oss på kundservice@uddevallaenergi.se.

Läs gärna mer under Hallå konsument.

Vi smygstartar nykomlingen Hybrid!

Hybrid är en helt ny avtalsform där elpriset är en blandning av fast och rörligt. Du får helt enkelt fördelarna med ett rörligt pris, utan att riskera för höga elräkningar om priset på elbörsen stiger kraftigt.

Du kan redan nu teckna Hybrid, är du nyfiken och vill veta mer är du välkommen att kontakta kundservice så hjälper vi dig gärna.


Till vänster Sandra Sundblad, enhetschef på enheten mot våld i nära relationer Uddevalla kommun. Till höger Marie Bergman Haak, kundservicechef Uddevalla Energi.

Sommarkampanj till förmån för utsatta kvinnor i Uddevalla

Kampanjen pågår fram till 31 augusti 2021

I höstas tog vi ställning mot kvinnovåld. Tillsammans med uddevallaborna samlade vi in över 75 000 kronor till förmån för Uddevallas utsatta kvinnor. Vi krokade arm med Uddevallas skyddade boende och skapade en förmånlig elhandelkampanj. Nu gör vi det igen – blir du elhandelskund under sommaren tar vi bort årsavgiften och skänker summan till Vingen skyddat boende.

-Pengarna går oavkortat till arbetet med kvinnor och barn som drabbats av våld i nära relationer, säger Marie Bergman Haak, kundservice- och kommunikationschef på Uddevalla Energi.

Du kan teckna elavtal direkt här eller kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se så hjälper vi dig till rätt elavtal.

Vill du veta mer om vårt samarbete? Läs hela intervjun med Sandra och Marie här >

Teckna elavtal hos oss

Fyll i formuläret, godkänn villkoren och tryck på Skicka, så är du elhandelskund hos oss.

Kontakta kundtjänst på telefon 0522-58 08 00 eller mejla till kundservice@uddevallaenergi.seVi hjälper dig så att det blir så enkelt som möjligt
Vi hjälper dig så att det blir så enkelt som möjligt. Ge oss din fullmakt så sköter vi all övergång från din nuvarande elleverantör, och du slipper fylla i den övre delen av formuläret.
Fullmakt
Fullmakt


(kontakta ditt nuvarande elhandelsbolag om du inte vet din uppsägningstid)

(står på din elnätsfaktura och består av 18 siffror)

(står på din elnätsfaktura och består av 3 bokstäver)
Kontaktuppgifter till den som står på nätavtalet
Kontaktuppgifter till den som står på nätavtalet

Betalalternativ
Betalalternativ

Leveransadress
Leveransadress
Annan leveransadress
Annan leveransadress
Avtalsvillkor * (obligatorisk)
Avtalsvillkor

Google recapcha * (obligatorisk)

Vad kul att du är intresserad av vårt nya avtal Hybrid.

I nuläget behöver du kontakta kundservice för att teckna ett Hybridavtal hos oss. Inom kort kommer även Hybrid gå att teckna direkt via formuläret.

Anläggnings-ID, Områdes-ID.
Vad är det för något? Och vad
är vad?

Jo, så här är det. Ditt områdes-ID visar var
i Sverige din anläggning finns, medan ditt
anläggnings-ID visar exakt var i detta område din
anläggning ligger.

Ditt områdes-ID består av tre bokstäver och du
hittar det på din elnätsfaktura eller genom att fylla
i din adress på elomraden.se

Ett anläggnings-id är ett 18-siffrigt nummer som
talar om vilken elmätare som tillhör din bostad.
Ditt anläggnings-id står på din elnätsfaktura och
på din elmätare. Kontakta din hyresvärd eller
fråga ditt elnätsbolag om du behöver hjälp med
att få fram det.

Teckna elavtal

Fyll i formuläret, godkänn villkoren och tryck på Skicka, så är du elhandelskund hos oss. Om du ska flytta behöver du först göra en flyttanmälan.
Kontaktuppgifter
Anläggningsuppgifter *
Jag ger Uddevalla Energi fullmakt att kontakta mitt nuvarande elbolag och elnätsbolag för att ta fram mitt Områdes-ID och Anläggnings-ID samt uppsägning av mitt befintliga elavtal datumet det löper ut.
Tips! Ditt Områdes-ID och Anläggnings-ID hittar du på din elmätare eller din faktura. Kontakta ditt nuvarande elbolag för eventuell bindningstid.
Du måste välja ett alternativ under fliken "Anläggningsupppgifter".

Avtalsvillkor

Kärt barn har många namn. Här är det vi kallar avtalsvillkor. Våra avtalsvillkor för
elhandel är utarbetade av Energiföretagen Sverige, efter överenskommelse med Konsumentverket.

Här hittar du det finstilta för både privatkunder och företagskunder:

Allmänna avtalsvillkor Pdf, 99 kB.

Särskilda avtalsvillkor Pdf, 161 kB.

Särskilda avtalsvillkor, egenproducerad el Pdf, 107 kB.

Särskilda avtalsvillkor, försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument Pdf, 11 kB.Ursprungsmärkning

Vår el består till största del av vattenkraft. En mindre del kommer från så kallad bioel från förbränning av dina sopor. Varenda procent av den el som du köper från oss är förnybar och kan gå vidare i kretsloppet – om och om och om igen. Elen är ursprungsmärkt.
 

Ursprungsgarantier

Vi säkerställer elens ursprung med ursprungsgarantier som regleras enligt Lag (2010:601) lagen om ursprungsgarantier. Vi köper in så många ursprungsgarantier som behövs för att matcha våra kunders elanvändning.

Lillesjöverket
El produceras i Lillesjöverket av överhettad ånga som bildas då avfall förbränns i pannan. Ångan leds till en turbin som i sin tur driver en generator och tillverkar el. Efter generatorn kondenserar ångan till vatten. Det varma vattnet leds genom en värmeväxlare där värmen växlas över till fjärrvärmesystemet.

Lokal vattenkraft
Fördelarna med vattenkraft är många. Förutom att vattenkraften är billig, driftsäker och lätt att reglera är tekniken väl prövad och utvecklad. Den uppfyller mycket höga säkerhetskrav och innebär ingen förbrukning av ändliga naturresurser. Den el som produceras i Uddevalla Energis vattenkraftstationer är vaggan för det nät som distribuerar el i Uddevalla idag.

Solevalla solcellspark och mikroproduktion
Vi bygger en solcellspark vid Forshälla Holmen, väster om E6. Parken blir ca 1,6 hektar stor. Elen vi producerar i solcellsparken blir tillgänglig för uddevallaborna via laddstolpar runt om i kommunen. Den el vi producerar i parken räcker för att driva 150 elbilar 1000 mil/år i minst 25 år!

De senaste åren har intresset för egen elproduktion, så kallad mikroproduktion, ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att producera sin egen el. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Småskalig elproduktion ser vi som ännu ett sätt att bidra till visionen om ett fossilfritt Uddevalla. 

Övrigt, vatten- och vindkraft
För att möta efterfrågan på el har vi ett samarbeta med Jämtkraft Kraft som förser oss med ursprungsmärkt el. Mer information om Jämtkraft hittar du på deras hemsida, jämtkraft.se

Elens ursprung år 2023

Diagram elhandel uddevalla energi

Kontakta oss om elhandel

Har du frågor eller funderingar om elnät? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se så svarar vi dig.

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.