Solpaneler
Solpaneler

Solceller för villan - Tryggt, lokalt och enkelt.

Green friday, 10% på ditt solcellspaket!

Gör en intresseanmälan för solceller till din villa 27-29 november och få 10 % i rabatt vid beställning av ditt solcellspaket. Solceller är en smart energilösning för både miljö och plånbok. En grön investering för en hållbar framtid! 

 • Kampanjen riktar sig endast mot konsument
 • Erbjudande 10 % i rabatt gäller på offererat pris inklusive moms
 • Samtliga intresseanmälningar som kommer in till oss 27-29 november samt genererar en beställning under 2020 omfattas av kampanjen


Vill du veta mer?
Bli uppringd av våra solexperter.

Vi berättar gärna mer om solceller och våra erbjudanden. Fyll i dina uppgifter i formuläret intill så kontaktar en av våra solexperter dig inom kort. Du förbehåller dig självklart inte till någonting genom att skicka en intresseanmälan. Det ska vara tryggt och enkelt för dig som kund.Taktyp:
Vad har du för typ av tak?

En smart energilösning för både miljö och plånbok.


Solel är närproducerad och förnybar energi när den är som allra bäst. Genom att välja solel gör du något gott för miljön, samtidigt som du minskar dina energikostnader. Solceller är en lönsam investering som kräver minimalt underhåll och som dessutom höjer värdet på din fastighet. Ditt solcellspaket brukar vara betalt efter 8-12 år, så med en livslängd på cirka 30 år för installationen är det inte svårt att räkna ut vilken klok affär det är. Att producera sin egen el är framtiden, vi hjälper dig att ta steget.

Fördelarna med solceller från Uddevalla Energi är många.

Lokalt - Uddevalla Energi är det lokala energibolaget i Uddevalla. Vi finns nära dig och kan vara snabbt på plats om det uppstår problem med din anläggning.

Lönsamt - En solcellsinvestering ger normalt en avkastning på ca 10%, dessutom gör du en insats för miljön.

Tryggt - Vi är det lokala och långsiktiga energibolaget som kommer finnas kvar i Uddevalla minst lika länge som de solcellsanläggningar vi installerar.

Enkelt - Vi har goda erfarenheter av solceller och hjälper er genom hela resan från idé till egenproducerad, förnybar solenergi.

Solenergi

Skaffa solceller - Steg för steg

finger som pekar på Solkalkyl

1. Solkalkylen

Gör vår solkalkyl för att få en prisindikation för just ditt tak. Om det känns bra så gör du en intresseanmälan och blir kontaktad av vår solexpert.

symbol för Hembesök

2. Hembesök

 Vi kommer hem till dig för att mer i detalj gå igenom förutsättningarna för solceller på ditt hus.

Solcellspaket och offert

3. Offert

Vi skickar en offert som du i lugn och ro kan gå igenom hemma innan du lägger en beställning.

ikon Solpanel installation

4. Installation

 Solcellsanläggningen installeras och du producerar nu förnybar energi som är bra både för miljön och plånboken.

Bild på ett hus som beskriver hur Solenergi på tak fungerar

Så här fungerar solceller.

När solens varma strålar träffar solcellerna omvandlas dessa till elektrisk energi. Solstrålarna skapar en spänning mellan över- och undersidan av solcellen, vilket genererar likström. Med hjälp av en växelriktare omvandlas likström till växelström som går att använda till att ladda din elbil eller att titta på TV exempelvis. Under de delar av dygnet när solen skiner och hushållet inte använder så mycket energi, t.ex. på dagen, skickas överskottet ut på elnätet och används av dina grannar.

Solceller producerar el året om, men är mest effektiva klara sommardagar. Solceller omvandlar ca. 15-20 % av solenergin som träffar cellerna till el.

Tjäna pengar på solelen du inte använder.

När du producerar förnybar solel och skickar ut ditt överskott på elnätet blir du en mikroproducent. Vi på Uddevalla Energi köper gärna ditt överskott.

Utöver ersättning från ditt elhandelsbolag får du ett skatteavdrag på 60 öre per kilowattimme. Ditt elnätsbolag betalar också ett antal öre för att du minskar deras kostnader för att överföra el.

Solcellsinstallationer omfattas av skattereduktionen Grön Teknik, vilket innebär att du får ett avdrag på 20% direkt på fakturan. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion.

flera solceller på olika tak för överskott solceller
Solcellspaket från uddevalla energi

Exempel på solcellspaket

En vanlig solcellsinstallation som vi gör består av ca 30 solcellspaneler. Panelerna monteras oftast på en takyta som vetter mot söder alternativt mot väst/öst. Exakt antal paneler beror på storlek och förutsättningar för just ditt hustak.

Solcellsanläggningen får då en maxeffekt på ungefär 11 kilowatt och en årlig produktion om ungefär 9-11 000 kilowattimmar.

Här kommer svar på några av de vanligare frågorna vi får till oss. På länken nedan så hittar du fler frågor och svar.

Fungerar solceller på mitt tak?

De flesta taken lämpar sig bra för montage av solceller. Bäst är ett helt skuggfritt tak, med en taklutning om 42 grader i ett rakt söderläge. De vanligaste taken vi monterar på är plåt- och tegeltak. Men vi monterar även på andra taktyper.

Om ditt hustak ligger i skugga större delarna av dagen eller i nordlig riktning rekommenderar vi inte att du installerar solceller. Vi installerar inte heller några solceller på eternittak.

Gör gärna vår solcellskalkyl för att få en indikation för just ditt hus.

Hur blir jag en mikroproducent?

En mikroproducent blir du genom att producera mer energi än vad du för stunden använder i ditt hushåll. Då matas överskottsenergin ut på elnätet och nyttjas av dina grannar. Vi på Uddevalla Energi köper gärna din överskottsel.

NordPools spotpris + 5 öre/kWh

Krav - Du är elhandelskund hos oss.

Ersättningen från oss som nätbolag är 3,8 öre per kilowattimme inmatad i nätet, och kallas nätnytta. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare kundens elproduktion. Hur stor ersättningen blir varierar mellan bolagen.

För att du ska klassas som en mikroproducent ska följande krav uppföljas:

 • Din elanläggning ha en huvudsäkring på högst 63
 • Inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW
 • Under ett år måste du köpa mer energi än vad du säljer.

Din ersättning betalas ut genom en självfaktura, vilket innebär att i stället för att du fakturerar Uddevalla Energi för den inmatade elen så ställer vi ut en faktura i ditt ställe.

Detta innebär att du får en separat faktura på din mikroproduktion där det bland annat framgår hur mycket produktionen uppgått till samt hur stor ersättning som kommer utbetalas. Här finns krav från skatteverket, det skall bl.a. finnas ett eget fakturaserienummer. Dessa fakturor skrivs ut lokalt hos oss i dag.

Som mikroproducent har man möjlighet att få skattereduktion om upp till 18 000 kronor per kalenderår. Skattereduktionen är 60 öre per såld kilowattimme. För att ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Hur skaffar jag solceller, steg för steg?

De flesta börjar resan med att skaffa mer information. Detta kan du göra via vår hemsida. Vi har sammanställt all relevant information på ett och samma ställe. Gör gärna vår solkalkyl för att få en fingervisning om de ekonomiska och tekniska möjligheterna för just ditt tak.

När du känner dig redo för att veta mer om solceller så gör du en intresseanmälan. Inom kort ringer en av våra solexperter upp för att diskutera förutsättningarna för just ditt tak. Om allt känns bra så bokar vi ett hembesök där en av våra solexperter kommer ut till er.

Under hembesöket går vi igenom taket och hittar tillsammans ett optimalt upplägg för just ditt hus. Här passar vi även på att gå igenom allt som är oklart och svårt att förstå.

Baserat på den information som vi har samlat in under hembesöket sätter vi ihop en offert. När du har tagit emot offerten så kan du i lugn och ro gå igenom innehållet innan du lägger en beställning.

När beställningen har kommit in till oss beställer vi material, bokar leverans och installationsdatum. Det tar ungefär en till tre dagar att montera och installera anläggningen. I de flesta fall krävs byggnadsställning och ibland även kranbil.

Det sista vi gör innan vi lämnar över anläggningen är att säkerställa funktion och att den är rätt konfigurerad. Vi kollar också att eventuell mobilapplikation är uppkopplad och fungerar.

När anläggningen väl är driftsatt producerar du lokal förnybar solel. Om du producerar mer el än vad du själv använder blir du en mikroproducent. Vi hjälper dig med allt som behövs göras i samband med mikroproduktion och vi köper även gärna ditt energiöverskott.


Tommy slår hål på de vanligaste myterna kring solceller

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

Kan jag täcka hela husets behov med solceller?

Är solceller dåligt för miljön?

Passar mitt tak för solceller?

symbol solskolan


Solskolan reder ut frågetecken & funderingar

Det finns många myter och funderingar kring solceller. I solskolan reder vi ut några av dem och tipsar om var du kan vända dig med olika frågor.

Är väderstreck och takvinklar avgörande?

Nej, faktiskt inte. Vinkel på tak och väderstreck spelar mindre roll än de flesta tror! Väst - och östtak fungerar också bra och gör dessutom att du kan använda en större del av produktionen i hushållet. Till och med platta tak går bra.

Hur håller jag solpanelerna rena?

Solcellspaneler är i princip underhållsfria. Regn och snö hjälper till att hålla panelerna rena.

Vad är mitt ansvar som ägare av anläggningen

Innehavaren av produktionsanIäggningen ansvarar för att anläggningen underhålls och drivs enligt gällande föreskrifter. För skydd mot person- och sakskada är det viktigt att anläggningens skyddsfunktioner kontrolleras vid installation. Därefter ska funktionskontroll utföras enligt leverantörens anvisningar.

I direkt anslutning till elmätaren är det anIäggningsinnehavarens ansvar att det finns en varningsskylt som informerar om att produktionsanIäggning är ansluten samt en skylt som visar vilken brytare som ska användas för frånkoppling av produktionsanIäggningen.

Vi brukar rekommendera våra kunder att se över sin anläggning årligen, gärna på våren efter att snön smält. Titta från marken efter synliga skador på solcellspanelerna. Kontrollera att kablar inte ligger mot vassa kanter, framför allt inte i kabelböjar. Är alla synliga kablar hela? Var uppmärksam på skav, sprickor eller skador efter gnagare.

En översiktlig kontroll av anläggningen från marken räcker oftast. Om du ändå går upp på taket är det viktigt att tänka på riskbedömningen av arbetet, dels med tanke på att solcellerna är strömförande och hala, dels för att arbete utförs på hög höjd (fallrisk).

Mer information gällande skyldigheter och ansvar i fråga om elektriska utrustningar och anläggningar kan du läsa om i Elsäkerhetslag (2016:732)

Har du fått en krånglig offert på solcellsanläggning?

Ett råd du kan ta med dig när du jämför dina offerter på solcellsanläggningar är att du alltid ska säkerställa att du har priset i kwh- installerad effekt. Då blir det lättare för dig att jämföra olika offerter likvärdigt likvärdigt och får en bra överblick.

Installerad effekt anges i kW, kWp är också en enhet som används för solceller och är anläggningens toppeffekt/märkeffekt. kWh är ett mått på energi och en kilowattimme är den mängd energi man får av 1 kW effekt under en timmes tid.

Vad händer vid ett strömavbrott?

Även du som har solceller kan drabbas av strömavbrott. Har du en kombination av solceller och energilager är det möjligt att lagra energi från dagen för att använda på kvällen, du kan med andra ord ta tillvara på all den energi som produceras, utan att behöva mata ut överskottet till elnätet men du kommer fortfarande att drabbas av strömavbrott.

Det är möjligt att installera en anläggning som kan drivas som ett så kallat Off Grid-nätmen det ställer högre krav på installationen. Du behöver bland annat ett eget jordtag och en reservkraftsomkopplare så att förregling sker mot vår matande serviskabel. Anledningen till det är att reservkraft aldrig får matas ut på elnätet.

Hur väljer jag leverantör för min solcellsanläggning

Tänk på att välja en stabil leverantör av solceller som kommer finnas kvar långsiktigt och har bra garantier. Det är också viktigt med ett montage av god kvalité, utförandet är viktigt för att din anläggning ska fungera över tid.

Hur jämför jag priset mellan olika solcellsofferter?

Ett råd du kan ta med dig när du jämför priset på dina solcellsofferter är att du delar priset på antalet installerade kW. På så vis kan du få fram hur mycket en installerad kW kostar dig och du har möjlighet att jämföra priset på solcellsanläggningar som skiljer sig åt i storlek.

Installerad effekt anges i kW, kWp är också en enhet som används för solceller och är anläggningens toppeffekt/märkeffekt. kWh är ett mått på energi och en kilowattimme är den mängd energi man får av 1 kW effekt under en timmes tid.

Vad är en smart mätare?

Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram funktionskrav för framtidens elmätare. De nya funktionerna ger bättre förutsättningar för att följa din förbrukning och därmed en möjlighet för dig att minska energiförbrukningen och kostnaderna. Elmätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. Här kan du läsa mer om mätarbytesprojektet.

Vad är en smartmätare?

Med en smartmätare kan du visualisera hela elförbrukningen och följa din förbrukning och produktion i realtid. Den visualiserar på ett smart och enkelt sätt den energi du köper från elnätet och förbrukar själv samt den energi som du producerar och skickar ut på elnätet. Med en smart elmätare får du alltså en bättre överblick av din elproduktion och konsumtion till skillnad från växelriktarens övervakning som endast visar solcellssystemets produktion.

Måste jag anlita en riktig elektriker?

Att installera en produktionsanläggning är föranmälanspliktigt. Det innebär att endast behöriga elinstallatörer får utföra arbetet. Du kan enkelt kontrollera att företaget som du tänkt anlita finns registrerade hos elsäkerhetsverket och att de utför arbete inom elproduktionsanläggningar genom e-tjänsten Kolla elföretaget.

När byter ni min elmätare?

Vi behöver normalt inte byta din elmätare för att du ska kunna börja producera. Vi lägger i stället in ett till register i din elmätare som mäter produktionen. Skulle vi behöva byta din elmätare för att du ska kunna bli producent kommer du att bli informerad om det.

Hur framtidssäkrar jag min anläggning?

Ett tips är att välj en hybridväxelriktare. Den gör att du kan lägga till energilagring senare om du vill kunna spara din producerade energi.

Något som också är bra att tänka på är ifall din elkonsumtion kommer öka i närtid. Om du planerar att köpa en elbil eller kanske att bygga en pool så kan det vara bra att bygga en lite större solcellsanläggning då din elkonsumtion kommer öka.

Det är viktigt att följa leverantörens underhåIIsinstruktioner och utför funktionskontroller enligt leverantörens anvisningar för att produktionsanläggningen ska ha en så lång livslängd som möjligt.

Påverkas mitt inomhusklimat av solceller?

Ja faktiskt! Solceller är ofta bra för ditt inomhusklimat om du bor i ett hus där det blir extra varmt på exempelvis ovanvåningen. Solcellspanelerna skuggar nämligen ditt tak och gör på så vis att det blir ett svalare inomhusklimat under soliga och varma dagar.

Be din installatör att göra föranmälan i god tid till enlätsägaren

Solcellsanläggningarna ökar i antal i hela landet vilket vi tycker är jätteroligt men förändrar ditt konsumtionsmönster vilket påverkar elnätet och arbetet är därför föranmälanspliktigt. Även ändringar av dessa anläggningar kräver en föranmälan innan arbetet får påbörjas.

Vår handläggningstid är i regel inte så lång men det kan hända att vi behöver vi lite mer tid på oss för att granska och göra en analys på om elnätet klarar av en produktionsanläggning i din anslutningspunkt. För att elkvalitén för dig eller dina grannar inte ska försämras kan vi behöva göra en nätförstärkning av elnätet vilket tar oss längre tid att planera och utföra.

Be därför din installatör att skicka in föranmälan i god tid. I vissa fall kan det ta upp till 6 månader efter att vi tagit emot föranmälan till att ni kan ansluta anläggningen.

Din installatör hittar all information på vår installatörsportal.

Vad är Rikta rätt?

Rikta Rätt är en lista över växelriktare för solcellsinstallationer som Energiföretagen Sverige har tagit fram. Syftet med listan är bland annat att göra det lättare för dig som köpare att välja en växelriktare som uppfyller kraven och för att underlätta handläggningen av produktionsärenden hos elnätsföretag.

Lista: Rikta Rätt – växelriktare för solceller

Vad har Elsäkerhetsverket för roll?

Elsäkerhetsverket är en myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Elsäkerhetsverket prövar och utfärdar auktorisation till elinstallatörer, utövar tillsyn av elanläggningar och elinstallationsföretag och medverkar vid utredning av elolycksfall och elbränder. Elsäkerhetsverket utför även marknadskontroll av elmateriel och kan utfärda försäljningsförbud på produkter som inte uppfyller kraven.

Var kan jag få oberoende vägledning runt min solcellsinstallation?

Hos kommunens energi- och klimatrådgivare får du som privatperson, företagare, organisation eller förening, kostnadsfri och opartisk information om hur du kan minska din energianvändning, göra nytta för miljön och spara pengar. De kan stötta dig kring frågor du har runt din solcellsinstallation samt hur du kan tänka.

Är det bättre ju mer jag producerar?

Det kan vara smart att se till att hålla dig inom ramarna för att vara en mikroproducent, det blir mest lönsamt för din plånbok. Det betyder att det inte alltid är lönsamt att bygga en jättestor anläggning.

Vilken brytare krävs?

Alla solcellsanläggningar inom Uddevalla Energis koncessionsområde ska ha en brytare som Uddevalla Energi alltid kan komma åt. Brytaren ska sitta på AC sidan och vara av typen lastfrånskiljare som ska vara blockerbar i öppet läge. Den ska finnas placerad efter mätaren vid mätplatsen och får enbart bryta produktionsanläggningen, den ska även vara försedd med en skylt med texten ”Elkopplare för produktionsanläggning”.

Vi ställer krav på att denna brytare ska finnas installerad för att våra montörer ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats, med andra ord ska de kunna byta din mätare eller laga din serviskabel utan att behöva oroa sig för att skadas i arbetet på grund av din solcellsanläggning.

Vad händer om jag producerar mer än jag behöver

Om du producerar mer än du förbrukar matas överskottet ut på elnätet och köps av din granne. Du säljer den energi som matas ut på elnätet till en elhandlare och du får ersättning från Uddevalla Energi Elnät som kan dra nytta av att du matar in energi i elnätet.

Om du producerar mer än du förbrukar under ett kalenderår går du från att vara en mikroproducent till att vara en producent. Så länge du är en mikroproducent har du ett flertal rättigheter gentemot ditt elnätsföretag. Ett hushåll med en huvudsäkring om högst 63 A och med en maximal solcellseffekt om 43,5 kilowatt behöver inte betala någon avgift för inmatningen av energi.

Så länge du är nettokonsument har du rätt att mata ut överskottsproduktion kostnadsfritt på elnätet. Om du i stället överproducerar är det i dagsläget upp till elnätägaren att avgöra om det ska debiteras med en inmatningsavgift. Uddevalla Energi tar inte ut någon avgift för detta.

När kan jag börja producera?

När allt är klart skickar din installatör in en färdiganmälan. till oss. Då gör vi en enklare besiktning av din solcellsanläggning för att kontrollera att den uppfyller de krav vi ställt. Vi kontrollerar bland annat att din anläggning har en brytare som vi alltid kommer åt. Besiktningen görs inom 10 arbetsdagar från att vi fått i färdiganmälan.

Din installatör meddelas resultatet av besiktningen. En godkänd solcellsanläggning kan tas i drift medan en ej godkänd solcellsanläggning behöver någon typ av åtgärd och ytterligare en besiktning innan den får tas i drift.

När din solcellsanläggning har godkänds skickas ett installationsintyg ut till dig. Intyget innehåller bland annat anläggnings ID, installerad effekt, drifttagningsdatum och vem du ska vända dig till om du har frågor om din produktion.

Får jag betalt för allt jag producerar?

Du får betalt för överskottet som du producerar. En del av det du producerar använder du själv, den delen passerar aldrig elmätaren vilket gör att det inte syns på din förbrukning. Du varken köper eller säljer den delen.

Det är bara den del du producerar som matas ut på elnätet som du får betalt för.

Vad är skattereduktion?

Som solcellsägare (med en huvudsäkring på som mest högst 100 A) har du rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld energi. Skattereduktionen är den viktigaste förklaringen till att det oftast blir bäst ekonomi i en anläggning där du har lägre solelproduktion än förbrukning.

Ett hushåll som producerar mer än vad det gör av med får bara skattereduktion på såld el energi motsvarande mängden el energi som köps in. Dvs om du “överproducerar” blir den andel energi som överskrider årsförbrukningen värd 60 öre mindre.

Om du bara producerar något över din elförbrukning så får detta alltså bara en marginell påverkan på ekonomin då du ändå får skattereduktion för resten av produktionen.

Rent praktiskt får du skattereduktionen först efterföljande år i samband med deklarationen där den ska stå förtryckt på deklarationsblanketten.

Hur stor servis/mätarsäkring krävs för en produktionsanläggning?

Minsta servis/mätarsäkring

Maximal effekt på produktionsanläggning

16 A

11 kW

20 A

13,8 kW

25 A

17,3 kW

35 A

24,2 kW

50 A

34,6 kW

63 A

43,5 kW


Laddboxar - ladda snabbt & säkert hemma


När du beställer laddbox från oss får du en nyckelfärdig lösning med installation hemma hos dig. Vi erbjuder kvalitetssäkrade laddboxar för olika typer av behov. Laddboxarna har en stilren design som passar i de flesta miljöer. Laddboxen monteras på vägg eller stativ.

 • Kompatibla med alla bilmodeller enligt EU-standard
 • Möjlighet att anpassa laddeffekt efter fastighetens förutsättningar
 • Robust design och 3 års garanti

Paketlösning med laddbox + installation

Prisexempel:

19 250 kr inkl. moms

9 625 kr med bidrag

Tillval:
Fast kabel 5 m, 1 125:-
Lastvakt 3 600:-
Kommunikationskort WLAN 1 1440:-

Garo 22 kW
22 kW. 3-fas. Typ2 uttag
Rådgivning och installation

Uddevalla Energi förbehåller sig rätten till att prisjustera.

Det här ingår i installationen

 • Rådgivning
 • Beredning/undersökning av befintlig elanläggning
 • Hårdvara
 • 2 sthåltagning i vägg (ej betong)
 • Dragning kabel 10 m längs vägg
 • Montering på vägg
 • Anslutning laddbox
 • Test av funktionalitet
 • Jordfelsbrytare
 • Separat säkring

Paketlösning laddbox + installation

Ladda hemma investeringsstöd

Du kan få bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag

Läs mer på Naturvårdverkets hemsida.

Bor du i bostadsrättsförening eller flerbostadshus?

Vi har även paketlösningar anpassade för BRF företag och fastighet. Har du parkering i garage eller på en annan gemensam parkering kan din fastighetsägare, samfällighet eller bostadsrättsförening kontakta oss för att sätta upp laddplatser.


Paketlösning laddbox + installation

Prisexempel:

18 250 kr inkl. moms

Tillval:
Fast kabel 5 m, 1 125:-
Lastvakt 3 600:-
Kommunikationskort WLAN 1 1440:-

Garo 7,4 kW
AC-laddning 7,4 kW. 1-fas.
Rådgivning och installationSolevalla
Solevalla

Nu gör vi el av solsken.

Solevalla

Nu är Solevalla solcellspark klar! Solcellsparken ligger vid Forshälla Holmen, väster om E6. Parken är 6000 kvadratmeter stor. Elen vi producerar i solcellsparken finns tillgänglig för uddevallaborna via laddstolpar runt om i kommunen. Den el vi producerar i parken räcker för att driva 150 elbilar 1000 mil/år i minst 25 år!

 
8 snabba fakta om parken

 • Toppeffekt 253 kW
 • Årsproduktion 250000 kWh
 • Byggyta på mark ca 6000 m2
 • Antal paneler 920st a 275 W
 • Modularea 1500 m2
 • Parken kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp med 170 ton/år
 • Livslängden parken är beräknad till minst 25 år
 • Marken i anläggningen sköts och hålls ren av betande får.

Solpaneler i Uddevalla
Just nu producerar Solevalla

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.