Återvinning
Återvinning

Återvinning - en sann insats för miljön.

Att återvinna är en självklarhet - också för företag.

Att återvinna är precis vad det låter som: att vinna något åter. Det som är du använt kan bli något nytt. Det är miljömässigt försvarbart och ekonomiskt motiverat. Det är ett kretslopp.

Vi på Uddevalla Energi tar tacksamt emot det som kan återvinnas, och du som företagare har världens chans att vara med och återvinna så mycket som möjligt. Och det som inte går att återvinna blir till bränsle i vårt kraftvärmeverk. Och det som måste lyftas ur kretsloppet deponerar vi tryggt och säkert på våra godkända deponier.


Här är våra återvinningscentraler

Vi har två återvinningscentraler: Havskuren återvinningscentral i Uddevalla och Aröds återvinningscentral i Ljungskile. Du behöver ett passerkort för att få lämna sorterat grovavfall. Alla hushåll och företag i kommunen erbjuds passerkort för tillträde till återvinningscentral.

Företag får inte lämna däck på återvinningscentralerna, vi hänvisar till Svensk däckåtervinning.

Översikt Havskuren pdf Pdf, 276 kB.
Overview Havskuren pdf Pdf, 273 kB.

Översikt Aröd pdf Pdf, 287 kB.
Overview Aröd pdf

Pdf, 289 kB.

Det här kan du lämna på återvinningscentralen

 • Grovsopor: Som grovsopor räknas lösöre som normalt förekommer inom ett hushåll, till exempel möbler, husgeråd och textil som är så skrymmande eller tungt att det inte är lämpligt att samla i säck eller kärl.
 • Byggavfall: Till verksamhetsavfall/byggavfall räknas bygg- och rivningsavfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller vid rivning av byggnad - inomhus eller utomhus. Det kan till exempel vara köksinredningar, väggar, tak eller produktionsspill.
 • Elektriska/elektroniska produkter: Till exempel datorer, TV-apparater och spisar. Elektronikavfall lämnas gratis, tänk på att skyldighet att rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket gäller.
 • Farligt avfall: Till exempel färgrester, lösningsmedel, lysrör och batterier.
 • Vitvaror: Vissa vitvaror som till exempel frysboxar och kylskåp.
 • Förpackningsmaterial: Till exempel kartong, metaller och plaster.
 • Trädgårdsavfall: Till exempel grenar, kvistar, buskar och gräsklipp.
 • Textil: Lämnas i avsedd insamlingsbox/klädcontainer. Kläder, skor och andra textilier förpackas i påsar eller säckar. Textilierna får inte vara fuktiga eller förstörda av oljor, färg eller andra kemikalier. Förstörda textilier sorteras som restavfall.

  Var med Uddevallas skolor i jakten på en mer hållbar vardag! Läs mer om Textiljakten

Invasiva växter lämnas som brännbart avfall

I Sverige har vi många växtarter som importerats från andra länder. En del av dessa arter förgyller våra trädgårdar medan andra ställer till stora problem. Invasiva växtarter innebär att de är ett hot mot den biologiska mångfalden då de tränger undan inhemska arter som trivs i samma miljö.

Invasiva växter tas emot på Havskuren återvinningscentral och hanteras som brännbart avfall. För att motverka risken för spridning av dessa växter är kravet att de ligger väl förpackade i till exempel tejpade plastsäckar. Invasiva växter får därmed inte läggas bland trädgårdsavfallet utan endast bland brännbart avfall enligt beskrivningen.

Vi har inte möjlighet att ta emot invasiva växter på Aröd återvinningscentral då processen är annorlunda och vi hänvisar därför till Havskuren återvinningscentral.

Tänk på att även hanteringen hemma hos dig och transporten till våra anläggningar kan riskera att medföra spridning. Hur du bäst bekämpar invasiva växtarter varierar beroende på vilken typ av växt det är. Naturvårdsverket har goda råd kring bekämpning av olika invasiva arter på sin hemsida.

Förbered dig gärna genom att titta på Naturvårdsverkets film Invasiva arter - Så tar du hand om avfalletHavskuren Uddevalla

Öppettider Havskuren Uddevalla

Måndag, onsdag, fredag

07.00-16.00

Tisdag och torsdag

07.00-19.00

Helgfri lördag

10.00-14.00Söndag april-sep

10.00-14.00

Söndag okt-mars

Stängt

Påskafton, pingstafton

10.00-14.00

Annandag jul

Stängt
Aröd Ljungskile

Öppettider Aröd Ljungskile

Måndag och onsdag

13.00-19.00

Tisdag, torsdag, fredag

Stängt

Helgfri lördag, jämna veckor

10.00-14.00Söndag, ojämna veckor april-sep

10.00-14.00

Söndag okt-mars

Stängt

Påskafton, pingstafton

10.00-14.00

Annandag jul

Stängt

Skaffa passerkort till återvinningscentralen nu

Alla företag och hushåll i kommunen kan ansöka om passerkort för tillträde att lämna sorterat grovavfall på våra återvinningscentraler (ÅVC) Havskuren och Aröd. Företag betalar 272 kr exklusive moms för varje besök via faktura.

Ansök om ditt ÅVC-kort för företag här
ÅVC-kortet ger dig tillträde till återvinningscentral (ÅVC) för sortering av grovavfall och farligt avfall. Varje företag får ett första passerkort kostnadsfritt. Passerkortet gäller företag i Uddevalla kommun.

Ansökan om *

Företagsuppgifter
Vid beställning av extra passerkort


Genom att fylla i dagens datum i rutan ovan accepterar jag villkoren för passerkortet samt intygar att uppgifterna ovan är korrekta

Ansök som företagare

Du som har ett företag ansöker om passerkort genom att fylla i formuläret här intill. Du kan också skriva ut blanketten Pdf, 241 kB. "Ansökan om passerkort till återvinningscentral för företag" i pappersform, fylla i och skicka till oss. Om du vill att vi skickar en blankett i pappersform till dig: kontakta kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Så använder du passerkortet

Håll kortet framför terminalens läsare vid infarten till ÅVC. Bommen öppnas för passage när du med en knapptryckning godkänner att besöket debiteras med 272 kronor exklusive moms. När du lämnar ÅVC: Kör långsamt fram mot bommen vid utfarten, så öppnas den. Tack för ditt besök!

Tänk på att …

 • passerkortet är en värdehandling – förvara det säkert!
 • passerkortet är personligt och får inte överlåtas.
 • om du flyttar spärras ditt passerkort, kontakta kundservice så registrerar vi enkelt om kortet till din nya adress.
 • om du förlorat ditt passerkort: meddela kundservice, så hjälper vi dig att spärra det. Vid förlust kostar ett nytt passerkort 128 kronor exklusive moms.
 • avfallet alltid ska sorteras enligt gällande anvisningar.
 • du ska kunna visa upp giltig legitimation när du besöker återvinningscentralen.
 • vi kan spärra ditt passerkort om du missbrukar det.

Extra passerkort eller nytt passerkort vid förlust

Alla företag som behöver ett nytt eller ett/flera extra passerkort kan ansöka om det direkt via formuläret på sidan eller via den här blanketten Pdf, 240 kB.. Extra passerkort kostar 128 kronor exklusive moms. Fler passerkort berättigar inte till fler fria besök per kalenderår.


Återbruket - här får använda prylar nytt liv

Återanvända är samma sak som att återbruka. När vi ger våra saker ett andra liv istället för att kasta dem minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet tar vi hand om våra resurser på ett bättre sätt och minskar avfallsmängderna. På Återbruket får dina använda prylar nytt liv och kan ge glädje åt fler. Det som lämnas in tas om hand och säljs via våra samarbetspartners olika verksamheter. Du hittar Återbruket vid Havskuren återvinningscentral. Vi tar emot prylar och textilier.


Öppettider för Återbruket

Torsdag

15.00-19.00

Fredag

12.00-16.00

Lördag

10.00-14.00

Söndag

10.00-14.00

Varning för farligt avfall - lämna till Ragn-Sells eller Stena Recycling

Farligt avfall heter farligt avfall just eftersom det är farligt. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Det innebär en stor risk och skada för både människor och vår miljö att hantera farligt avfall på fel sätt. Blanda det därför aldrig med annat avfall – lämna det istället till en professionell avfallsmottagare, som vet hur man tar hand om det så att det inte kommer någon till skada.

Här är exempel på farligt avfall, som du som företagare ska lämna in till antingen Ragn-Sells, Heljestorp Trestad Center (0521-27 70 50) eller Stena Recycling i Trollhättan (010-44 55 000):

 • rester av olja
 • färg i flytande form
 • vattenbaserade färger
 • sprayfärg
 • bekämpningsmedel
 • asbest

 

 

 • kvicksilvertermometrar
 • glödlampor/lysrör/lågenergilampor
 • batterier (alla sorter)
 • lösningsmedel
 • elektronik

Krav på rapportering av farligt avfall för företag och verksamheter

Från 1 augusti 2020 gäller en utökad anteckningsskyldighet och från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall rapportera de antecknade uppgifterna om detta avfall till Naturvårdsverkets digitala rapporteringssystem. Rapporteringen ska ske digitalt till Naturvårdsverket inom två dagar efter avsändningen, transport eller mottagning har genomförts. Mer information finns på Naturvårdsverket.

Observera att du som kund måste rapportera in till Naturvårdsverket när du lämnar farligt avfall. Som mottagare rapporterar vi enbart att vi har tagit emot avfall, men du själv måste rapportera in din del kring att du lämnat farligt avfall hos oss.

Skyldigheten att rapportera gäller alla, oberoende av storlek på företag, typ av verksamhet och oavsett om det rör sig om kilo eller ton. De enda som inte behöver rapportera är privathushåll som lämnar sitt farliga avfall på våra återvinningscentraler, där rapporterar vi som mottagare in uppgifter.

Du är även välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill ha stöd kring rapporteringen.

Transportdokument
Utöver reglerna om rapportering finns det sedan tidigare föreskrifter om att det ska upprättas transportdokument för farligt avfall där alla uppgifter som behövs för transport och rapportering ska finnas med. Dessa transportdokument ska undertecknas av avsändare, transportör och mottagare. Samtliga parter måste spara en kopia av transportdokumentation för att kunna redovisa för tillsyningsmyndighet. Hur länge de ska sparas beror på i vilken roll man deltar. Brister i transportdokumenten kan medföra vite vid felaktigt eller saknat dokument.

De nya reglerna för rapportering av farligt avfall innebär att Uddevalla Energi som mottagare åläggs att kräva att dokumentation från företag och verksamheter tas med och lämnas in i samband med inlämnandet av farligt avfall. Vid inlämning av elektronik ska du som lämnar visa upp QR-koden, som du får vid inrapportering till El-Kretsen, för personalen på återvinningscentralen.

Elektronikavfall - Elkretsen >>
Övrigt farligt avfall - Naturvårdsverket >>

Att tänka på när du som företag lämnar farligt avfall på Havskuren återvinningscentral

 • Farligt avfall kan endast lämnas till Havskuren återvinningscentral. Aröd återvinningscentral har inte möjlighet att ta emot farligt avfall.
 • Olika fraktioner med farligt avfall får inte blandas.
 • Allt farligt avfall ska vägas av personalen på plats för att kunna rapporteras, kontakta därför personalen när du lämnar farligt avfall på återvinningscentralen.
 • Från och med 1 november 2021 ska tryckimpregnerat trä vägas via vår lastbilsvåg och debitering sker per ton. Du som företag ska alltså inte använda ditt passerkort och köra in på sorteringsområdet för att lämna tryckimpregnerat trä.
 • Asbest tas endast emot vid förfrågning och föranmälan.
 • Elektronikavfall lämnas gratis. För lämning av elektronikavfall, se information Elkretsen.Priser för hämtning av återvinningsmaterial

Hämtning av återvinningsmaterial - årskostnad 2023

FNI-material (fastighetsnära insamling).

Fraktion

Hämtningsintervall

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Pappersförpackning/
kartong

Tömning 2 ggr/vecka      

12 028 kr      

15 035 kr


Veckotömning      

4 812 kr

6 015 kr      


2-veckorstömning

2 403 kr      

3 004 kr


4-veckorstömning      

1 205 kr

1 506 kr


8-veckorstömning      

603 kr

754 kr

Tidning/papper

Tömning 2 ggr/vecka

10 486 kr      

13 108 kr


Veckotömning      

4 195 kr

5 244 kr


2-veckorstömning

2 099 kr

2 624 kr


4-veckorstömning      

1 051 kr

1 314 kr


8-veckorstömning

528 kr

660 kr

Blandplast

Tömning 2 ggr/vecka

10 638 kr

13 298 kr


Veckotömning      

4 256 kr      

5 320 kr


2-veckorstömning

2 129 kr

2 661 kr


4-veckorstömning      

1 066 kr

1 333 kr


8-veckorstömning

536 kr

670 kr

Metall

Veckotömning      

4 421 kr

5 526 kr


2-veckorstömning

2 210 kr

2 763 kr


4-veckorstömning      

1 108 kr

1 385 kr


8-veckorstömning

554 kr

693 kr

Glas ofärgat

Veckotömning      

4 608 kr      

5 760 kr


2-veckorstömning

2 306 kr

2 883 kr


4-veckorstömning      

1 155 kr

1 444 kr


8-veckorstömning

580 kr

725 kr

Glas färgat

Veckotömning      

4 608 kr      

5 760 kr


2-veckorstömning

2 306 kr

2 883 kr


4-veckorstömning      

1 155 kr

1 444 kr


8-veckorstömning

580 kr

725 kr


Kontakta kundservice om återvinning för företag

Har du frågor om återvinning? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.