Återvinning
Återvinning

Återvinning - en sann insats för miljön.

Att återvinna är en självklarhet - också för företag.

Att återvinna är precis vad det låter som: att vinna något åter. Det som är du använt kan bli något nytt. Det är miljömässigt försvarbart och ekonomiskt motiverat. Det är ett kretslopp.

Vi på Uddevalla Energi tar tacksamt emot det som kan återvinnas, och du som företagare har världens chans att vara med och återvinna så mycket som möjligt. Och det som inte går att återvinna blir till bränsle i vårt kraftvärmeverk. Och det som måste lyftas ur kretsloppet deponerar vi tryggt och säkert på våra godkända deponier.


Hemsortering- ny förpackningsförordning för flerbostadshus

Hemsortering - ny förpackningsförordning för flerbostadshus
Regeringen har beslutat att Sveriges kommuner ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushållen från och med 1 januari 2024. Det är ett led i att Sverige ska kunna möta EU:s krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030. Idag ligger ansvaret för insamlingen av förpackningar hos Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). I regeringens beslut om ansvarsövertagande ingår också ett beslut om fastighetsnära insamling för alla hushåll. Eller som vi kallar det – hemsortering.

Uddevalla Energi tar hand om förpackningsinsamlingen i Uddevalla
Från 1 januari 2024 är det Uddevalla Energi som ansvarar för att samla in förpackningar från alla hushåll i Uddevalla. Det innebär att du som fastighetsägare till ett flerbostadshus endast kan anlita oss för att hämta förpackningsavfallet. Om du idag har en annan aktör som hämtar förpackningar behöver du säga upp det avtalet och kontakta oss för att teckna nytt abonnemang. Om det är Uddevalla Energi som hämtar förpackningarna redan idag behöver du inte göra något.

Hämtning av förpackningar ingår till ett fastställt intervall
Insamling av förpackningar ska precis som tidigare bekostas av förpackningsproducenterna. Därför ingår hämtning av förpackningsmaterial till ett fastställt intervall från 1 januari 2024, för de kärl som Uddevalla Energi tillhandahåller. Det finns inte någon begränsning i antal kärl.

 

Fraktion

Tömningsintervall som ingår

Pappersförpackningar

2-veckorstömning

Plastförpackningar

2-veckorstömning

Glasförpackningar,
färgade och ofärgade

4-veckorstömning

Metallförpackningar

4-veckorstömning

Tidningar

4-veckorstömning


Specialbehållare såsom underjordsbehållare ingår inte i renhållningstaxan utan följer taxan för underjordsbehållare. För flerbostadsfastigheter där det på grund av utrymmesbrist finns behov av tätare tömningar än ovanstående intervall, sker debitering beroende på behov av tömningsintervall.

Alla hushåll ska ha tillgång till hemsortering 1 januari 2027
Från och med den 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige ha tillgång till Hemsortering. Med det menas att det ska finnas möjlighet att sortera ut både matavfall, restavfall och hushållsförpackningar av plast, papper, glas och metall samt tidningar fastighetsnära. Detta innebär att du som äger ett flerbostadshus behöver se över möjligheterna till sortering i dina fastigheter. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det finns tillräckligt med utrymme för de olika avfallskärlen, samt bekostar eventuell ombyggnation. Därför kan det vara bra att börja planera och förbereda inför hemsortering redan nu. Du som äger ett flerbostadshus ansvarar för att avfallsutrymmet utformas enligt Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen Pdf, 10 MB.


Här är våra återvinningscentraler

Vi har två återvinningscentraler: Havskuren återvinningscentral i Uddevalla och Aröds återvinningscentral i Ljungskile. Du behöver ett passerkort för att få lämna sorterat grovavfall. Alla hushåll och företag i kommunen erbjuds passerkort för tillträde till återvinningscentral.

Tänk på att ta med ditt passerkort för att kunna genomföra ditt besök på åvc
På återvinningscentralen har vi inte möjlighet att ge dig ett passerkort eller registrera dina besök manuellt. För att du ska kunna utföra ditt ärende hos oss är det viktigt att du säkerställer att allt är i sin ordning med ditt passerkort inför ditt besök. Om du behöver ett nytt passerkort eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till kundservice innan ditt besök så hjälper vi dig.

 

Det här kan du lämna på återvinningscentralen

 • Grovsopor: Som grovsopor räknas lösöre som normalt förekommer inom ett hushåll, till exempel möbler, husgeråd och textil som är så skrymmande eller tungt att det inte är lämpligt att samla i säck eller kärl.
 • Byggavfall: Till verksamhetsavfall/byggavfall räknas bygg- och rivningsavfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller vid rivning av byggnad - inomhus eller utomhus. Det kan till exempel vara köksinredningar, väggar, tak eller produktionsspill.
 • Elektriska/elektroniska produkter: Till exempel datorer, TV-apparater och produkter med inbyggt batteri. Elektronikavfall lämnas gratis, tänk på att skyldighet att rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket gäller.
 • Farligt avfall: Till exempel färgrester, lösningsmedel, lysrör och batterier.
 • Vitvaror: Vissa vitvaror som till exempel frysboxar, kylskåp och spisar.
 • Förpackningar: Förpackningar av glas, plast, papper och metall. Tänk på att tömma förpackningarna på innehåll innan du lämnar dem till återvinning.
 • Hårdplast: Särskild utsortering av hårdplast som till exempel trädgårdsmöbler, tvättkorgar, blomkrukor, plaströr och leksaker (ej el- eller batteridrivet).
 • Trädgårdsavfall: Till exempel grenar, kvistar, buskar och gräsklipp.
 • Textil: Lämnas i avsedd insamlingsbox/klädcontainer. Kläder, skor och andra textilier förpackas i påsar eller säckar. Textilierna får inte vara fuktiga eller förstörda av oljor, färg eller andra kemikalier. Förstörda textilier sorteras som restavfall.

Det här kan du inte lämna på återvinningscentralen

 • Däck: Företag får inte lämna däck på återvinningscentralen, vi hänvisar till Svensk däckåtervinning.
 • Mediciner: Lämna dina gamla mediciner till apoteken i en genomskinlig plastpåse. Särskilda påsar kan hämtas på de flesta apotek.
 • Sprutor och kanyler: För använda sprutor och kanyler kan du på de flesta apotek hämta en särskild behållare, som när den är full lämnas till apoteket eller till vårdcentralen. Kanyler får aldrig lämnas in på annat sätt än i den särskilda behållaren. Kontakta ditt apotek för mer information.
 • Fyrverkeripjäser och explosiva material: Oanvända fyrverkeripjäser och andra explosiva material måste lämnas till återförsäljare eller polisen. Endast använda fyrverkeripjäser kan sorteras som restavfall och läggs i kärl avsett för restavfall.
 • Ammunition: Lämnas till polisen.
 • Matavfall: Sorteras i papperspåse för matavfall och läggs i kärl avsett för matavfall. Om du behöver bli av med stora mängder matavfall kan du kontakta oss för en lösning.

Invasiva växter lämnas som brännbart avfall

I Sverige har vi många växtarter som importerats från andra länder. En del av dessa arter förgyller våra trädgårdar medan andra ställer till stora problem. Invasiva växtarter innebär att de är ett hot mot den biologiska mångfalden då de tränger undan inhemska arter som trivs i samma miljö.

Invasiva växter tas emot på Havskuren återvinningscentral och hanteras som brännbart avfall. För att motverka risken för spridning av dessa växter är kravet att de ligger väl förpackade i till exempel tejpade plastsäckar. Invasiva växter får därmed inte läggas bland trädgårdsavfallet utan endast bland brännbart avfall enligt beskrivningen.

Vi har inte möjlighet att ta emot invasiva växter på Aröd återvinningscentral då processen är annorlunda och vi hänvisar därför till Havskuren återvinningscentral.

Tänk på att även hanteringen hemma hos dig och transporten till våra anläggningar kan riskera att medföra spridning. Hur du bäst bekämpar invasiva växtarter varierar beroende på vilken typ av växt det är. Naturvårdsverket har goda råd kring bekämpning av olika invasiva arter på sin hemsida.

Förbered dig gärna genom att titta på Naturvårdsverkets film Invasiva arter - Så tar du hand om avfalletHavskuren Uddevalla

Öppettider Havskuren Uddevalla

Måndag, onsdag, fredag

07.00-16.00

Tisdag och torsdag

07.00-19.00

Helgfri lördag

10.00-14.00Söndag april-sep

10.00-14.00

Söndag okt-mars

Stängt

Påskafton, pingstafton

10.00-14.00

Alla helgons dag

Stängt

Annandag jul

Stängt
Tänk på att ta med ditt passerkort för att kunna genomföra ditt besök
Tänk på att ta med ditt passerkort för att kunna utföra ditt ärende på återvinningscentralen. Om du behöver ett nytt passerkort eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till kundservice innan ditt besök så hjälper vi dig.


Aröd Ljungskile

Öppettider Aröd Ljungskile

Måndag och onsdag

13.00-19.00

Tisdag, torsdag, fredag

Stängt

Helgfri lördag, jämna veckor

10.00-14.00Söndag, ojämna veckor april-sep

10.00-14.00

Söndag okt-mars

Stängt

Påskafton, pingstafton

10.00-14.00

Alla helgons dag

Stängt

Annandag jul

Stängt

Skaffa passerkort till återvinningscentralen nu

Alla företag och hushåll i kommunen kan ansöka om passerkort för tillträde att lämna sorterat grovavfall på våra återvinningscentraler (ÅVC) Havskuren och Aröd. Företag betalar 295 kr exklusive moms för varje besök via faktura.

Ansök om ditt ÅVC-kort för företag här
ÅVC-kortet ger dig tillträde till återvinningscentral (ÅVC) för sortering av grovavfall och farligt avfall. Varje företag får ett första passerkort kostnadsfritt. Passerkortet gäller företag i Uddevalla kommun.

Ansökan om *

Företagsuppgifter
Vid beställning av extra passerkort


Genom att fylla i dagens datum i rutan ovan accepterar jag villkoren för passerkortet samt intygar att uppgifterna ovan är korrekta

Ansök som företagare

Du som har ett företag ansöker om passerkort genom att fylla i formuläret här intill. Du kan också skriva ut blanketten Pdf, 65 kB. "Ansökan om passerkort till återvinningscentral för företag" i pappersform, fylla i och skicka till oss. Om du vill att vi skickar en blankett i pappersform till dig: kontakta kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Så använder du passerkortet

Håll kortet framför terminalens läsare vid infarten till ÅVC. Bommen öppnas för passage när du med en knapptryckning godkänner att besöket debiteras med 295 kronor exklusive moms. När du lämnar ÅVC: Kör långsamt fram mot bommen vid utfarten, så öppnas den. Tack för ditt besök!

Tänk på att …

 • passerkortet är en värdehandling – förvara det säkert!
 • passerkortet är personligt och får inte överlåtas.
 • om du flyttar spärras ditt passerkort, kontakta kundservice så registrerar vi enkelt om kortet till din nya adress.
 • om du förlorat ditt passerkort: meddela kundservice, så hjälper vi dig att spärra det. Vid förlust kostar ett nytt passerkort 139 kronor exklusive moms.
 • avfallet alltid ska sorteras enligt gällande anvisningar.
 • du ska kunna visa upp giltig legitimation när du besöker återvinningscentralen.
 • vi kan spärra ditt passerkort om du missbrukar det.

Extra passerkort eller nytt passerkort vid förlust

Alla företag som behöver ett nytt eller ett/flera extra passerkort kan ansöka om det direkt via formuläret på sidan eller via den här blanketten Pdf, 65 kB.. Extra passerkort kostar 139 kronor exklusive moms. Fler passerkort berättigar inte till fler fria besök per kalenderår.


Återbruket - här får använda prylar nytt liv

Återanvända är samma sak som att återbruka. När vi ger våra saker ett andra liv istället för att kasta dem minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet tar vi hand om våra resurser på ett bättre sätt och minskar avfallsmängderna. På Återbruket får dina använda prylar nytt liv och kan ge glädje åt fler. Det som lämnas in tas om hand och säljs via våra samarbetspartners olika verksamheter. Du hittar Återbruket vid Havskuren återvinningscentral. Vi tar emot prylar och textilier.

Återbruket är för tillfället stängt. Vi återkommer så snart vi har möjlighet med nya öppettider, tyvärr vet vi inte i dagsläget när vi kan öppna igen.

Varning för farligt avfall - lämna till Ragn-Sells eller Stena Recycling

Farligt avfall heter farligt avfall just eftersom det är farligt. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Det innebär en stor risk och skada för både människor och vår miljö att hantera farligt avfall på fel sätt. Blanda det därför aldrig med annat avfall – lämna det istället till en professionell avfallsmottagare, som vet hur man tar hand om det så att det inte kommer någon till skada.

Här är exempel på farligt avfall, som du som företagare ska lämna in till antingen Ragn-Sells, Heljestorp Trestad Center (0521-27 70 50) eller Stena Recycling i Trollhättan (010-44 55 000):

 • rester av olja
 • färg i flytande form
 • vattenbaserade färger
 • sprayfärg
 • bekämpningsmedel
 • asbest

 

 

 • kvicksilvertermometrar
 • glödlampor/lysrör/lågenergilampor
 • batterier (alla sorter)
 • lösningsmedel
 • elektronik

Krav på rapportering av farligt avfall för företag och verksamheter

Från 1 augusti 2020 gäller en utökad anteckningsskyldighet och från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall rapportera de antecknade uppgifterna om detta avfall till Naturvårdsverkets digitala rapporteringssystem. Rapporteringen ska ske digitalt till Naturvårdsverket inom två dagar efter avsändningen, transport eller mottagning har genomförts. Mer information finns på Naturvårdsverket.

Observera att du som kund måste rapportera in till Naturvårdsverket när du lämnar farligt avfall. Som mottagare rapporterar vi enbart att vi har tagit emot avfall, men du själv måste rapportera in din del kring att du lämnat farligt avfall hos oss.

Skyldigheten att rapportera gäller alla, oberoende av storlek på företag, typ av verksamhet och oavsett om det rör sig om kilo eller ton. De enda som inte behöver rapportera är privathushåll som lämnar sitt farliga avfall på våra återvinningscentraler, där rapporterar vi som mottagare in uppgifter.

Du är även välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill ha stöd kring rapporteringen.

Transportdokument
Utöver reglerna om rapportering finns det sedan tidigare föreskrifter om att det ska upprättas transportdokument för farligt avfall där alla uppgifter som behövs för transport och rapportering ska finnas med. Dessa transportdokument ska undertecknas av avsändare, transportör och mottagare. Samtliga parter måste spara en kopia av transportdokumentation för att kunna redovisa för tillsyningsmyndighet. Hur länge de ska sparas beror på i vilken roll man deltar. Brister i transportdokumenten kan medföra vite vid felaktigt eller saknat dokument.

De nya reglerna för rapportering av farligt avfall innebär att Uddevalla Energi som mottagare åläggs att kräva att dokumentation från företag och verksamheter tas med och lämnas in i samband med inlämnandet av farligt avfall. Vid inlämning av elektronik ska du som lämnar visa upp QR-koden, som du får vid inrapportering till El-Kretsen, för personalen på återvinningscentralen.

Elektronikavfall - Elkretsen >>
Övrigt farligt avfall - Naturvårdsverket >>

Att tänka på när du som företag lämnar farligt avfall på Havskuren återvinningscentral

 • Farligt avfall kan endast lämnas till Havskuren återvinningscentral. Aröd återvinningscentral har inte möjlighet att ta emot farligt avfall.
 • Olika fraktioner med farligt avfall får inte blandas.
 • Allt farligt avfall ska vägas av personalen på plats för att kunna rapporteras, kontakta därför personalen när du lämnar farligt avfall på återvinningscentralen.
 • Från och med 1 november 2021 ska tryckimpregnerat trä vägas via vår lastbilsvåg och debitering sker per ton. Du som företag ska alltså inte använda ditt passerkort och köra in på sorteringsområdet för att lämna tryckimpregnerat trä.
 • Asbest tas endast emot vid förfrågning och föranmälan.
 • Elektronikavfall lämnas gratis. För lämning av elektronikavfall, se information Elkretsen.Priser för hämtning av återvinningsmaterial

Hämtning av återvinningsmaterial, flerbostadshus - årskostnad 2024

FNI-material (fastighetsnära insamling).

Fraktion

Hämtningsintervall

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Pappersförpackning/
kartong/plast

Tömning 2 ggr/vecka 

9 704 kr

12 130 kr


Veckotömning      

2 412 kr

3 015 kr


2-veckorstömning

0 kr

0 kr

Metall/glas/tidning/
papper

Veckotömning      

3 639 kr

4 549 kr


2-veckorstömning

1 213 kr

1 516 kr


4-veckorstömning      

0 kr

0 kr

Tidning

Grundavgift

1 213 kr

1 516 kr

Hämtning av återvinningsmaterial, verksamheter - årskostnad 2024

FNI-material (fastighetsnära insamling).

Fraktion

Hämtningsintervall

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Pappersförpackning/
kartong

Tömning 2 ggr/vecka      

13 351 kr     

16 689 kr


Veckotömning      

5 341 kr

6 676 kr     


2-veckorstömning

2 667 kr     

3 334 kr


4-veckorstömning      

1 338 kr

1 673 kr

Tidning/papper

Tömning 2 ggr/vecka

12 130 kr     

15 163 kr


Veckotömning      

4 852 kr

6 065 kr


2-veckorstömning

2 426 kr

3 033 kr


4-veckorstömning      

1 213 kr

1 516 kr

Blandplast

Tömning 2 ggr/vecka

11 808 kr

14 760 kr


Veckotömning      

4 724 kr     

5 905 kr


2-veckorstömning

2 363 kr

2 954 kr


4-veckorstömning      

1 183 kr

1 479 kr

Metall

Veckotömning      

4 907 kr

6 134 kr


2-veckorstömning

2 453 kr

3 066 kr


4-veckorstömning      

1 230 kr

1 538 kr

Glas ofärgat

Tömning 2 ggr/vecka

12 788 kr

15 985 kr


Veckotömning      

5 115 kr

6 394 kr


2-veckorstömning

2 560 kr

3 200 kr


4-veckorstömning      

1 282 kr

1 603 kr

Glas färgat

Tömning 2 ggr/vecka

12 788 kr

15 985 kr


Veckotömning      

5 115 kr     

6 394 kr


2-veckorstömning

2 560 kr

3 200 kr


4-veckorstömning      

1 282 kr

1 603 kr


Kontakta kundservice om återvinning för företag

Har du frågor om återvinning? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.