Återvinning
Återvinning

Återvinning - en sann insats för miljön.

Att återvinna är en självklarhet - också för företag.

Att återvinna är precis vad det låter som: att vinna något åter. Det som är du använt kan bli något nytt. Det är miljömässigt försvarbart och ekonomiskt motiverat. Det är ett kretslopp.

Vi på Uddevalla Energi tar tacksamt emot det som kan återvinnas, och du som företagare har världens chans att vara med och återvinna så mycket som möjligt. Och det som inte går att återvinna blir till bränsle i vårt kraftvärmeverk. Och det som måste lyftas ur kretsloppet deponerar vi tryggt och säkert på våra godkända deponier.


Här är våra återvinningscentraler

Vi har två återvinningscentraler: Havskuren återvinningscentral i Uddevalla och Aröds återvinningscentral i Ljungskile. Du behöver ett passerkort för att få lämna sorterat grovavfall. Alla hushåll och företag i kommunen erbjuds passerkort för tillträde till återvinningscentral.

Översikt Havskuren pdf Pdf, 276 kB.
Overview Havskuren pdf Pdf, 273 kB.

Översikt Aröd pdf Pdf, 287 kB.
Overview Aröd pdf

Pdf, 289 kB.

Det här kan du lämna på återvinningscentralen

 • Grovsopor: Som grovsopor räknas lösöre som normalt förekommer inom ett hushåll, till exempel möbler, husgeråd och textil som är så skrymmande eller tungt att det inte är lämpligt att samla i säck eller kärl.
 • Byggavfall: Till verksamhetsavfall/byggavfall räknas bygg- och rivningsavfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller vid rivning av byggnad - inomhus eller utomhus. Det kan till exempel vara köksinredningar, väggar, tak eller produktionsspill.
 • Elektriska/elektroniska produkter: Till exempel datorer, TV-apparater och spisar.
 • Farligt avfall: Till exempel färgrester, lösningsmedel, lysrör och batterier.
 • Vitvaror: Vissa vitvaror som till exempel frysboxar och kylskåp.
 • Förpackningsmaterial: Till exempel kartong, metaller och plaster.
 • Trädgårdsavfall: Till exempel grenar, kvistar, buskar och gräsklipp.

Havskuren Uddevalla

Öppettider Havskuren Uddevalla

Måndag, onsdag, fredag

07.00-16.00

Tisdag och torsdag

07.00-19.00

Helgfri lördag

10.00-14.00Söndag april-sep

10.00-14.00

Påskafton, pingstafton, annandag jul

10.00-14.00
Aröd Ljungskile

Öppettider Aröd Ljungskile

Måndag och onsdag

13.00-19.00

Tisdag, torsdag, fredag

Stängt

Helgfri lördag, jämna veckor

10.00-14.00Söndag, ojämna veckor 1/4-30/9

10.00-14.00

Påskafton, pingstafton, annandag jul

10.00-14.00

Skaffa passerkort till återvinningscentralen nu

Alla företag och hushåll i kommunen kan ansöka om passerkort för tillträde att lämna sorterat grovavfall på våra återvinningscentraler (ÅVC) Havskuren och Aröd. Företag betalar 264 kr exklusive moms för varje besök via faktura.

Ansök om ditt ÅVC-kort för företag här
ÅVC-kortet ger dig tillträde till återvinningscentral (ÅVC) för sortering av grovavfall och farligt avfall. Varje företag får ett första passerkort kostnadsfritt. Passerkortet gäller företag i Uddevalla kommun.

Ansökan om *

Företagsuppgifter
Vid beställning av extra passerkort


Genom att fylla i dagens datum i rutan ovan accepterar jag villkoren för passerkortet samt intygar att uppgifterna ovan är korrekta

Ansök som företagare

Du som har ett företag ansöker om passerkort genom att fylla i formuläret här intill. Du kan också skriva ut blanketten Pdf, 505 kB. "Ansökan om passerkort till återvinningscentral för företag" i pappersform, fylla i och skicka till oss. Om du vill att vi skickar en blankett i pappersform till dig: kontakta kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Så använder du passerkortet

Håll kortet framför terminalens läsare vid infarten till ÅVC. Bommen öppnas för passage när du med en knapptryckning godkänner att besöket debiteras med 264 kronor exklusive moms. När du lämnar ÅVC: Kör långsamt fram mot bommen vid utfarten, så öppnas den. Tack för ditt besök!

Tänk på att …

 • passerkortet är en värdehandling – förvara det säkert!
 • passerkortet är personligt och får inte överlåtas.
 • om du flyttar spärras ditt passerkort, kontakta kundservice så registrerar vi enkelt om kortet till din nya adress.
 • om du förlorat ditt passerkort: meddela kundservice, så hjälper vi dig att spärra det. Vid förlust kostar ett nytt passerkort 120 kronor exklusive moms.
 • avfallet alltid ska sorteras enligt gällande anvisningar.
 • du ska kunna visa upp giltig legitimation när du besöker återvinningscentralen.
 • vi kan spärra ditt passerkort om du missbrukar det.

Extra passerkort eller nytt passerkort vid förlust

Alla företag som behöver ett nytt eller ett/flera extra passerkort kan ansöka om det direkt via formuläret på sidan eller via den här blanketten Pdf, 505 kB.. Extra passerkort kostar 120 kronor exklusive moms. Fler passerkort berättigar inte till fler fria besök per kalenderår.

Jag är företagare och vill ansöka om nytt/fler passerkort till återvinningscentral för företag


Återbruket - här får använda prylar nytt liv

Återanvända är samma sak som att återbruka. När vi ger våra saker ett andra liv istället för att kasta dem minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet tar vi hand om våra resurser på ett bättre sätt och minskar avfallsmängderna. På Återbruket får dina använda prylar nytt liv och kan ge glädje åt fler. Det som lämnas in tas om hand och säljs via våra samarbetspartners olika verksamheter.

Du hittar Återbruket vid Havskuren återvinningscentral, öppettiderna är samma som för återvinningscentralen. Välkommen att lämna dina saker till oss!

Vi tar emot:

 • Cyklar
 • Cykeldelar
 • Musikinstrument
 • Fritidsutrustning
 • Mobiltelefoner
 • Datorer
 • Historisk elektronik


Återbruket är ett samarbete mellan ABF, AMA Uddevalla kommun, Phonet och Uddevalla Energi. 

Varning för farligt avfall - lämna till Ragn-Sells eller Stena Recycling

Farligt avfall heter farligt avfall just eftersom det är farligt. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Det innebär en stor risk och skada för både människor och vår miljö att hantera farligt avfall på fel sätt. Blanda det därför aldrig med annat avfall – lämna det istället till en professionell avfallsmottagare, som vet hur man tar hand om det så att det inte kommer någon till skada.

Här är exempel på farligt avfall, som du som företagare ska lämna in till antingen Ragn-Sells, Heljestorp Trestad Center (0521-27 70 50) eller Stena Recycling i Trollhättan (010-44 55 000):

 • rester av olja
 • färg i flytande form
 • vattenbaserade färger
 • sprayfärg
 • bekämpningsmedel
 • asbest

 

 

 • kvicksilvertermometrar
 • glödlampor/lysrör/lågenergilampor
 • batterier (alla sorter)
 • lösningsmedel
 • elektronik

Krav på rapportering av farligt avfall för företag och verksamheter

Från 1 augusti 2020 gäller en utökad anteckningsskyldighet och från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall rapportera de antecknade uppgifterna om detta avfall till Naturvårdsverkets digitala rapporteringssystem. Rapporteringen ska ske digitalt till Naturvårdsverket inom två dagar efter avsändningen, transport eller mottagning har genomförts. Mer information finns på Naturvårdsverket.

Skyldigheten att rapportera gäller alla, oberoende av storlek på företag, typ av verksamhet och oavsett om det rör sig om kilo eller ton. De enda som inte behöver rapportera är privathushåll som lämnar sitt farliga avfall på våra återvinningscentraler, där rapporterar vi som mottagare in uppgifter.

Du är även välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill ha stöd kring rapporteringen.

Transportdokument
Utöver reglerna om rapportering finns det sedan tidigare föreskrifter om att det ska upprättas transportdokument för farligt avfall där alla uppgifter som behövs för transport och rapportering ska finnas med. Dessa transportdokument ska undertecknas av avsändare, transportör och mottagare. Samtliga parter måste spara en kopia av transportdokumentation för att kunna redovisa för tillsyningsmyndighet. Hur länge de ska sparas beror på i vilken roll man deltar. Brister i transportdokumenten kan medföra vite vid felaktigt eller saknat dokument.

De nya reglerna för rapportering av farligt avfall innebär att Uddevalla Energi som mottagare åläggs att kräva att dokumentation från företag och verksamheter tas med och lämnas in i samband med inlämnandet av farligt avfall. Vid inlämning av elektronik ska du som lämnar visa upp QR-koden, som du får vid inrapportering till El-Kretsen, för personalen på återvinningscentralen.

Elektronikavfall - Elkretsen >>
Övrigt farligt avfall - Naturvårdsverket >>

Att tänka på när du som företag lämnar farligt avfall på Havskuren återvinningscentral

 • Farligt avfall kan endast lämnas till Havskuren återvinningscentral. Aröd återvinningscentral har inte möjlighet att ta emot farligt avfall.
 • Olika fraktioner med farligt avfall får inte blandas.
 • Allt farligt avfall ska vägas av personalen på plats för att kunna rapporteras, kontakta därför personalen när du lämnar farligt avfall på återvinningscentralen.
 • Från och med 1 november 2021 ska tryckimpregnerat trä vägas via vår lastbilsvåg och debitering sker per ton. Du som företag ska alltså inte använda ditt passerkort och köra in på sorteringsområdet för att lämna tryckimpregnerat trä.
 • Asbest tas endast emot vid förfrågning och föranmälan.
 • För lämning av elektronikavfall, se information Elkretsen.Havskuren Uddevalla

Öppettider Havskuren Uddevalla

Måndag, onsdag, fredag

07.00-16.00

Tisdag och torsdag

07.00-19.00

Helgfri lördag

10.00-14.00Söndag april-sep

10.00-14.00

Påskafton, pingstafton, annandag jul

10.00-14.00
Under vårens helgdagar har Havskuren
följande öppettider:

Nationaldagen 6 juni

Stängt

Torsdag 24 juni

07.00-16.00

Midsommarafton 25 juni

Stängt

Midsommardagen 26 juni

StängtÖvriga dagar är det öppet som vanligt, välkommen!Adress: Fridhemsvägen, Uddevalla

Aröd Ljungskile

Öppettider Aröd Ljungskile

Måndag och onsdag

13.00-19.00

Tisdag, torsdag, fredag

Stängt

Helgfri lördag, jämna veckor

10.00-14.00Söndag, ojämna veckor 1/4-30/9

10.00-14.00

Påskafton, pingstafton, annandag jul

10.00-14.00
Under vårens helgdagar har Aröd
följande öppettider:

Nationaldagen 6 juni

Stängt

Torsdag 24 juni

Stängt

Midsommarafton 25 juni

Stängt

Midsommardagen 26 juni

StängtÖvriga dagar är det öppet som vanligt, välkommen!Adress: Aröd industriområde, Vassbovägen, Ljungskile


Priser för hämtning av återvinningsmaterial

Hämtning av återvinningsmaterial - årskostnad 2021

FNI-material (fastighetsnära insamling).

Fraktion

Hämtningsintervall

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Kartong

Tömning 2 ggr/vecka      

11 230 kr      

14 038 kr


Veckotömning      

4 493 kr

5 616 kr      


2-veckorstömning

2 244 kr      

2 805 kr


4-veckorstömning      

1 125 kr

1 406kr


8-veckorstömning      

563 kr

704 kr

Tidning/papper

Tömning 2 ggr/vecka

9 932 kr      

12 415kr


Veckotömning      

3 974 kr

4 968 kr


2-veckorstömning

1 988 kr

2 485 kr


4-veckorstömning      

995 kr

1 244 kr


8-veckorstömning

500 kr

625 kr

Blandplast

Tömning 2 ggr/vecka

9 932 kr

12 415 kr


Veckotömning      

3 974 kr      

4 968 kr


2-veckorstömning

1 988 kr

2 485 kr


4-veckorstömning      

995 kr

1 244 kr


8-veckorstömning

500 kr

625 kr

Metall

Veckotömning      

4 127 kr

5 159 kr


2-veckorstömning

2 064 kr

2 580 kr


4-veckorstömning      

1 034 kr

1 293 kr


8-veckorstömning

518 kr

648 kr

Glas ofärgat

Veckotömning      

4 303 kr      

5 379 kr


2-veckorstömning

2 153 kr

2 691 kr


4-veckorstömning      

1 078 kr

1 348 kr


8-veckorstömning

541 kr

676 kr

Glas färgat

Veckotömning      

4 303 kr      

5 379 kr


2-veckorstömning

2 153 kr

2 691 kr


4-veckorstömning      

1 078 kr

1 348 kr


8-veckorstömning

541 kr

676 kr


Hämtning av återvinningsmaterial - årskostnad 2022

FNI-material (fastighetsnära insamling).

Fraktion

Hämtningsintervall

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Kartong

Tömning 2 ggr/vecka      

11 455 kr      

14 319 kr


Veckotömning      

4 583 kr

5 729 kr      


2-veckorstömning

2 289 kr      

2 861 kr


4-veckorstömning      

1 148 kr

1 435kr


8-veckorstömning      

574 kr

718 kr

Tidning/papper

Tömning 2 ggr/vecka

10 131 kr      

12 664 kr


Veckotömning      

4 053 kr

5 066 kr


2-veckorstömning

2 028 kr

2 535 kr


4-veckorstömning      

1 015 kr

1 269 kr


8-veckorstömning

510 kr

638 kr

Blandplast

Tömning 2 ggr/vecka

10 131 kr

12 664 kr


Veckotömning      

4 053 kr      

5 066 kr


2-veckorstömning

2 028kr

2 535 kr


4-veckorstömning      

1 015 kr

1 269 kr


8-veckorstömning

510 kr

638 kr

Metall

Veckotömning      

4 210 kr

5 263 kr


2-veckorstömning

2 105 kr

2 631 kr


4-veckorstömning      

1 055 kr

1 319 kr


8-veckorstömning

528 kr

660 kr

Glas ofärgat

Veckotömning      

4 389 kr      

5 486 kr


2-veckorstömning

2 196 kr

2 745 kr


4-veckorstömning      

1 100 kr

1 375 kr


8-veckorstömning

552 kr

690 kr

Glas färgat

Veckotömning      

4 389 kr      

5 486 kr


2-veckorstömning

2 196 kr

2 745 kr


4-veckorstömning      

1 100 kr

1 375 kr


8-veckorstömning

552 kr

690 kr


Kontakta kundservice om återvinning för företag

Har du frågor om återvinning? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.