Sponsring
Klättervägg

Vi sponsrar med hjärtat.

Sponsring bygger på samarbete.

Vi är en del av samhället, och vill att människor ska må bra. Därför är det en självklar hjärtefråga för oss på Uddevalla Energi att sponsra ideella verksamheter för barn och ungdomar på lokal nivå. Vi sponsrar även projekt som vi anser vara samhällsnyttiga. Det handlar oftast om föreningar, klubbar och organisationer inom idrott, kultur och miljö. Här hittar du mer om vilka vi stöttar i form av sponsring – och hur du ansöker om att bli sponsrad.

Barn

Varför vi sponsrar

Vi bidrar med sponsring för att fler unga människor ska ha förutsättningar till en meningsfull och aktiv fritid. Sponsring är något vi verkligen gör med hjärtat. När vi sponsrar föreningar, klubbar och organisationer får de intäkter i utbyte mot uppdrag och motprestationer för oss på Uddevalla Energi. Till exempel ser vi gärna att de medverkar och hjälper till vid aktivitetsdagar eller delar ut reklam. Kort sagt ser vi helst att sponsringen leder till ett samarbete där de vi stöttar också interagerar med våra kunder. Det är mer värt för oss än en skylt eller banner – och bättre för samarbetet.

Vilka vi sponsrar

Här kan du läsa om Uddevalla Energis policy och riktlinjer för sponsring.
Vi väljer främst att sponsra barn- och ungdomsverksamheter som:

  • rör idrott, kultur och miljö eller samhällsnytta
  • stödjer aktiviteter och verksamhet inom kommunen eller där vi har verksamhet
  • ger oss möjligheter till möten med kunder och allmänhet
  • är väl balanserad ur ett mångfald- och jämställdhetsperspektiv
  • erbjuder motprestationer
  • har en tydlig utvecklingsprägel
  • baseras på samarbetsavtal
  • är lokalt förankrade


Vi sponsrar inte: politiska eller religiösa organisationer, enskilda idrottsmän/personer/skolklasser/artister eller föreningar drivna i bolagsform. Uddevalla Energi förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete om vi bedömer att det finns goda skäl till det.


Så ansöker du om sponsring

Du kan ansöka om sponsring vid två tillfällen varje år. På våren ansöker du genom att vara med i vår tävling Energiutmaningen, där potten är 100 000 kronor. På hösten ansöker du genom vårt formulär här på hemsidan. Vi tar beslut löpande under hösten.


Ansökan sker genom att du deltar i vår sponsringstävling Energiutmaningen. Alla föreningar är inbjudna att vara med och tävla om sponsringsbidrag till sin verksamhet eller för ett särskilt projekt som föreningen vill delta i eller gör. Uddevalla Energi är initiativtagare till tävlingen med målet att främja lokal utveckling i Uddevalla med fokus på föreningslivet. Energiutmaningen genomförs på våren. För att delta i tävlingen skickar föreningen in en kort film om sin verksamhet och en motivering till föreningens behov av sponsring. Presentera också en tydlig motprestation som Uddevalla Energi får tillbaka.

Juryn utser sedan tio tävlingsbidrag som presenteras på Facebook och vår webbplats. Sedan får invånarna i Uddevalla rösta på det bidrag som de tycker är bäst.

Sponsringsbidraget på 100 000 kronor fördelas sedan efter antalet röster i procent.

Ansökningstillfälle 2

I formuläret nedan kan du ansöka om sponsring från Uddevalla Energi. Vi tar beslut om sponsring via formulär en gång per år. Vi tar emot komplett ifyllda ansökningar fram till 30 september.Det är en självklar hjärtefråga för oss på Uddevalla Energi att sponsra ideella verksamheter för barn och ungdomar på lokal nivå. Vi sponsrar även projekt som vi anser vara samhällsnyttiga. För att kunna ge fler föreningar i olika storlekar och med olika förutsättningar chans att bli sponsrade av oss startade vi Energiutmaningen. En sponsringstävling som riktar sig till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inom idrott, kultur och miljö.

Alla föreningar i Uddevalla kommun inbjuds att delta i tävlingen i början av februari och själva tävlingen genomförs och avgörs under våren. Föreningen lämnar in sitt bidrag på uddevallaenergi.se. Alla föreningar verksamma i Uddevalla kommun inom idrott och kultur är välkomna att delta, under förutsättning att föreningen uppfyller tävlingsvillkoren och vår sponsringspolicy.

Tävlingsbidraget består av en film på max 40 sekunder, där man tydligt och kreativt sätt berättar om vad föreningen behöver pengar till. Filmen kan spelas in med till exempel en mobiltelefon. Det viktiga är att filmens innehåll är kreativt eftersom kreativitet är en av juryns bedömningspunkter.

Juryn utser tio tävlingsbidrag som går vidare som finalister i tävlingen. Alla finalister får en fast prissumma utöver den gemensamma potten.
Finalisternas filmer presenteras på vår webbplats. Sedan är det upp till föreningen att få så många som möjligt att rösta på sitt bidrag genom att engagera sin förening och dela bidraget på facebook.

När tävlingen avslutas omförvandlas rösterna till procent. Den totala potten om 100 000 kronor fördelas till de tio finalisterna efter antalet röster i procent.

Vi förebehåller oss rätten att sänka den totala sponsringspotten om vi inte får in tillräckligt många bidrag. Varje bidrag ger 10 000 kr till sponsringspotten.

Du kan ladda upp bidrag 9 mars-13 april
Juryn överlägger i mitten av april
Finalister presenteras i slutet av april
Omröstningsperiod 23-29 april

Se vår sponsringspolicy

Gör så här för att delta

1. Spela in en film på max 40 sekunder som på ett kreativt sätt visar på ert behov av sponsring. Ni kan spela in filmen med en vanlig mobiltelefon. Det är inte filmens tekniska kvalitet som bedöms, utan kreativiteten och utförandet.

2. Ladda upp filmen här på vår hemsida mellan 9 mars-13 april

3. Bifoga en kortfattad presentation om er förening via formuläret i anslutning till uppladdningen av filmen.

3. Bifoga en skriftlig motivering om er motprestation, dvs. på vilket sätt Uddevalla Energi kommer att exponeras om ni vinner.

Så här utses vinnarna

När ansökningstiden är slut väljer en jury utsedd av Uddevalla Energi ut ca 10 finalister av de inskickade bidragen. Juryn består av representanter från lokala personer som representerar idrott, kultur och miljö samt från Uddevalla Energi.

Bidragen kommer att presenteras på vår tävlingssida där det också går att rösta på det bidrag man tycker är bäst. Det gäller för finalbidragens föreningar att engagera sin omgivning till att rösta på dem genom att dela sitt bidrag i sociala medier. Ju fler röster desto större sponsringsbelopp.

Juryns bedömningskriterier:

Kreativitet: Det handlar inte om att producera en fantastisk film med genomarbetat manus och avancerad rekvisita, utan om att med kreativitet presentera sitt behov av sponsring. En bra idé är alltid bra, även om utförandet är enkelt.

Motprestation: Bedöms på hur föreningen kommer exponera Uddevalla Energi.

Sponsringsbehov: Hur väl och tydligt motiverar föreningen sitt behov av sponsring genom tävlingsbidraget samt hur stort är sponsringsbehovet?

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.