Elhandel
Elhandel

Förnybar el för ett hållbart Uddevalla.

Handla elen från Uddevalla - igen och igen och igen.

När du väljer Uddevalla Energi gör du ett bra val för Uddevalla, varenda procent av den el du köper från oss är förnybar. Som företagare i Uddevalla är du en viktig aktör för stadens tillväxt och tillsammans skapar vi en hållbar utveckling och miljö. När du är kund hos oss kan du känna dig trygg med att du får ett bra elavtal. Vi erbjuder flera olika typer av elavtal och hjälper dig att hitta rätt avtal för ditt företag.

Vi samarbetar inte med andra energibolag om dig som kund
Energibranschen blir tyvärr då och då utsatt för oseriös elförsäljning. Det kan handla om att energibolag utger sig för att ha ett samarbete med Uddevalla Energi och vill ta över dig som kund eller att de ber om uppgifter om dig, ditt elavtal eller din faktura. Vi vill förtydliga att vi inte har något samarbete med andra energibolag och ber dig som kund att alltid vara uppmärksam. Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice.


Teckna företagsavtal för elhandel nu

Bli elhandelskund hos oss idag! Då får du lokalproducerad el till ett konkurrenskraftigt och tryggt pris.

Kontakta vår elhandelssäljare Jonna Billskog, så skickar hon en offert till dig som vill bli företagskund. Du når Jonna på telefon 0522-58 07 43 eller e-post kontakt@uddevallaenergi.se

Se våra företagspriser och avtal för elhandel


En fast månadsavgift på 27 kr inkl. moms tillkommer för samtliga avtalsformer (324 kr/år). Priserna gäller enbart företag med en årsförbrukning upp till 50 000 KWh/år. Våra fasta priser gäller inte för elavtal kopplat till solceller dvs. microproducentavtal eller producentavtal.


Prishistorik för elområde 3

Inköpspris Nord Pool

Period

2017

2018

2019

2020

Januari

30,94

33,16

59,06

27,87

Februari

31,96

41,20

50,70

22,74

Mars

29,36

47,35

44,17

17,22

April

27,92

41,48

44,45

10,50

Maj

29,22

34,95

40,01

14,24

Juni

26,82

46,54

28,93


Juli

29,99

55,37

39,24


Augusti

32,80

58,66

42,23


September

35,25

52,81

39,80


Oktober

30,48

47,61

43,49


November

32,90

53,98

47,34


December

31,75

54,25

40,79


Året genomsnitt

30,78

47,28

43,35Jämförelsepriser

Här har vi jämfört tre typförbrukningar inklusive elpris, elcertifikat, årsavgift och moms. Priserna är i öre/kWh.

Rörligt elpris

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

38,56

28,84

23,98


 

Fast elpris

Bindningstid

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

1 år

59,45

49,73

44,87

2 år

61,33

51,61

46,75

3 år

62,83

53,11

48,25


Anvisat elpris

Alla bostäder i Sverige, som är uppkopplade mot elnätet, har en anvisad elleverantör som ser till att elen kommer fram till dig. Om du inte väljer vilket elhandelsavtal du vill ha får du automatiskt anvisat elpris när du flyttar in i din bostad. Ett elhandelsavtal har förmånligare pris än anvisat elpris. Vi erbjuder både fast och rörligt pris. Om du har ett anvisat elpris som kund till oss är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0522-58 08 00 så hjälper vi dig att hitta rätt avtal för dig.

Vårt anvisade elpris är 57,18 öre/kWh inklusive inköpspris av el, elcertifikat, påslag och moms.


Jämförelsepris

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

73,38 öre/kWh

63,66 öre/kWh

58,80 öre/kWh


Det här består elpriset av

Elpriset består av fyra delar:

Inköpspris el
Denna del kan du själv påverka genom att aktivt teckna ett elavtal.

Elcertifikatsavgift
en statlig avgift som alla elanvändare enligt lag måste betala för att främja produktionen av förnybar energi.

Moms
tillkommer med 25 % på elpriset, elcertifikatavgiften och energiskatten.

Uddevalla

Vår el - 100 procent förnybar

Vår el består till största del av vattenkraft. En mindre del kommer från så kallad bioel från förbränning av dina sopor. Varenda procent av den el som du köper från oss är förnybar och kan gå vidare i kretsloppet – om och om och om igen. Elen är ursprungsmärkt för att garantera att den är förnybar.

Låter mycket bra!
Jag vill teckna elavtal hos er

Våra elavtal

När du som företagare blir elhandelskund har du många olika avtal att välja mellan. Vad är skillnaden? Och vad är mest lönsamt? Här får du svaren, men det är du som bestämmer. Har du frågor om våra olika avtal och elpriser? Kontakta vår elhandelssäljare Jonna Billskog, så svarar hon. Du når Jonna på telefon 0522-58 07 43 eller e-post

Portföljförvaltat elavtal - långsiktigt

Portföljförvaltat elavtal passar dig som vill vara på den säkra sidan och få en jämnare kostnad över tid. Du får ett långsiktigt och tryggt elavtal utan stora svängningar. Vi säkrar elpriset löpande för att nå en så förmånlig prisutveckling som möjligt. Du behöver inte själv hålla koll på elmarknadens svängningar – vi gör det åt dig. Vi ordnar det bästa elavtalet åt dig så att du kan ägna dig åt annat.

 • Produkt: Portföljförvaltat elavtal, 100% förnybar energi.
  Till elpriset tillkommer ett påslag per/kWh kostnad för elcertifikat samt en fast månadsavgift.
 • Månadsavgift: 21,60 kronor
 • Bindningstid: Tillsvidare, se särskillda villkor
 • Förlängning: Automatisk
 • Uppsägningstid: 3 kalendermånader
 • Faktureringsintervall: Månadsvis
 • Betalningssätt: E-faktura, autogiro eller postfakturaSå här fungerar portföljförvaltat elpris
Vi bevakar elmarknaden varje timme och varje dag – hela året. Det kan du dra nytta av genom att låta oss köpa in din el också. Vi köper in den el du förväntas använda i portioner när priset är som förmånligast. Det kan liknas vid fondförvaltning där man sällan satsar alla pengar vid ett enskilt tillfälle och sedan hoppas på det bästa. På så sätt sprider vi riskerna och du får ett jämnare elpris utan höga pristoppar. Du behöver inte själv hålla koll på elmarknadens svängningar – vi gör det åt dig.

Rörligt elavtal - flexibelt

Rörligt elavtal passar dig som har möjlighet att vara flexibel. Det innebär att ditt elavtal följer utvecklingen på elmarknaden och varierar därför från månad till månad. Om du väljer rörligt elavtal kan du närsomhelst välja att gå över till portföljförvaltat eller fast elavtal.

 • Produkt: Rörligt elpris, 100% förnybar energi.
  Till elpriset tillkommer ett påslag per/kWh kostnad för elcertifikat samt en fast månadsavgift.
 • Månadsavgift: 21,60 kronor
 • Bindningstid: Tillsvidare
 • Förlängning: Automatisk
 • Uppsägningstid: 1 kalendermånad
 • Faktureringsintervall: Månadsvis
 • Betalningssätt: E-faktura, autogiro eller postfaktura

Så här räknas det rörliga elpriset fram
Vi prissätter vårt rörliga pris enligt en volymvägd prismodell. Den baseras på Svenska Kraftnäts volymvägda genomsnitt av den gångna månadens elspotpris från Nord Pool. Ett volymvägt snittpris tar hänsyn till hur efterfrågan på el varierar under dygnet och hur priset förhåller sig till efterfrågan. När vi som elleverantör handlar el på elbörsen betalar vi aktuellt timpris för våra kunders verkliga förbrukning. Med den volymvägda modellen stämmer våra inköpskostnader för elen bra överens med vad våra kunder betalar till oss.

Så här får vi fram ett volymvägt snittpris: den officiella noteringen av förbrukningen i Sverige timme för timme (framtagen av Svenska Kraftnät) multipliceras med priset (från Nord Pool) timme för timme, summeras och divideras med den totala förbrukningen. Mer information om detta finns på Svenska Kraftnäts hemsida.

Rörligt timpris - timme för timme

Med timpris har du möjlighet att styra din elanvändning till de timmar under dygnet då elpriset är lägre. Din energikostnad bestäms utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme.

Timpris passar dig som är aktiv och engagerad i din elanvändning. Om du regelbundet följer elpriserna och anpassar din användning kan denna avtalsform vara lönsam för dig. Normalt är det billigast under natten och dyrast på morgonen och kvällen. Vanligtvis är priset lägre under helger. Med timpris kan det t.ex. löna sig att köra tvätten sent på kvällen istället för på morgonen. Timpris är också ett smart val för dig som laddar din elbil hemma.

På den Nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, går det att följa aktuella timpriser under dygnet. Priserna visar enbart elpriset och inkluderar alltså inte energiskatt, påslag, elcertifikat eller moms. Morgondagens elpriser presenteras runt klockan ett varje dag.

Tänk på att timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor. Vi hjälper dig med ansökan om timmätning  i samband med att du tecknar timpris. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare. Under tiden har du ett vanligt rörligt elavtal.

 • Produkt: Rörligt timpris - timme för timme, 100% förnybar energi.
  Till elpriset tillkommer ett påslag per/kWh kostnad för elcertifikat samt en fast månadsavgift.
 • Månadsavgift: 21,60 kronor
 • Bindningstid: Tillsvidare
 • Förlängning: Automatisk
 • Uppsägningstid: 1 kalendermånad
 • Faktureringsintervall: Månadsvis
 • Betalningssätt: E-faktura, autogiro eller postfaktura

Fast elpris - tryggt

Paus för fastprisavtal i rådande marknadssituation

I och med den osäkra marknadssituationen bedömer vi att det just nu inte är möjligt att prissätta våra fastprisavtal för el på ett rimligt sätt.

Därför har vi tillfälligt pausat nyteckning av dessa. Vi utvärderar utvecklingen kontinuerligt för att säkra bästa möjliga avtal för dig som kund.

Fast elpris innebär att ditt elpris är precis samma månad efter månad. Du har full koll på dina elkostnader. Du kan lugnt luta dig tillbaka och tänka på annat än prisutvecklingen på elmarknaden. Du väljer själv om du vill binda ditt elpris i 1, 2 eller 3 år. Du om inte gör ett aktivt val när avtalet löper ut övergår ditt avtal automatiskt över till rörligt elpris.

 • Produkt: Fast elpris, 100% förnybar energi.
 • Månadsavgift: 21,60 kronor
 • Bindningstid: 1, 2 eller 3 år
 • Förlängning: Efter avtalsperioden löper avtalet för kund vidare som rörligt pris om ingen av parterna säger upp avtalet senast den 15:e i månaden före avtalsperiodens utgång. Se särskilda villkor.
 • Uppsägningstid: 15 dagar innan avtalet löper ut.
 • Faktureringsintervall: Månadsvis
 • Betalningssätt: E-faktura, autogiro eller postfaktura

Anvisat elpris

Om du inte själv gör något aktivt val av elavtal får du ett så kallat anvisat elpris. Det lönar sig oftast att välja ett annat avtal eftersom det anvisade priset ofta är högre än våra andra avtalspriser. Om du har ett anvisat elpris som kund till oss är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0522-58 08 00 så hjälper vi dig att hitta rätt avtal för dig.


Avtalsvillkor

Kärt barn har många namn. Här är det vi kallar avtalsvillkor. Våra avtalsvillkor för elhandel är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

Här hittar du det finstilta för företagskunder:

Allmänna avtalsvillkor Pdf, 134 kB.

Särskilda avtalsvillkor Pdf, 161 kB.

Särskilda avtalsvillkor, egenproducerad el Pdf, 110 kB.

Särskilda avtalsvillkor, portföljförvaltat elavtal Pdf, 142 kB.

El på kort och på lång sikt

På Nord Pool sker handel på två olika sätt:

 • Spotmarknaden: för kortsiktig kraft för fysisk leverans nästkommande dygn.
 • Terminsmarknaden: en prissäkring av kraft för framtida leverans.


Dessa två handelsförfarande speglas i våra avtalsprodukter: Rörligt elpris och Fast elpris.

Spotpriset på Nord Pool varierar timme för timme och vårt rörliga pris baseras på det i efterhand framräknade månadsmedelpriset.

För vårt fasta elpris - som har varierande avtalslängder och olika startdatum - gör vi motsvarande beställningar av avtalstecknad volym på elbörsen.
Vi köper helt enkelt in elen i förväg till ett bestämt pris och därför kan avtalspriserna variera beroende på vilket datum ditt avtal ska börja gälla.

Ursprungsmärkning

Vår el består till största del av så kallad returel från förbränning av dina sopor. En mindre del kommer bland annat från vattenkraften i den lokala Bäveån. Varenda procent av den el som du köper från oss är förnybar och kan gå vidare i kretsloppet – om och om och om igen. Elen är ursprungsmärkt. Läs mer om ursprungsmärkning här.


Ursprungsmärkning

Vår el består till största del av vattenkraft. En mindre del kommer från så kallad bioel från förbränning av dina sopor. Varenda procent av den el som du köper från oss är förnybar och kan gå vidare i kretsloppet – om och om och om igen. Elen är ursprungsmärkt.
 

Ursprungsgarantier

Vi säkerställer elens ursprung med ursprungsgarantier som regleras enligt Lag (2010:601) lagen om ursprungsgarantier. Vi köper in så många ursprungsgarantier som behövs för att matcha våra kunders elanvändning.

Lillesjöverket
El produceras i Lillesjöverket av överhettad ånga som bildas då avfall förbränns i pannan. Ångan leds till en turbin som i sin tur driver en generator och tillverkar el. Efter generatorn kondenserar ångan till vatten. Det varma vattnet leds genom en värmeväxlare där värmen växlas över till fjärrvärmesystemet.

Lokal vattenkraft
Fördelarna med vattenkraft är många. Förutom att vattenkraften är billig, driftsäker och lätt att reglera är tekniken väl prövad och utvecklad. Den uppfyller mycket höga säkerhetskrav och innebär ingen förbrukning av ändliga naturresurser. Den el som produceras i Uddevalla Energis vattenkraftstationer är vaggan för det nät som distribuerar el i Uddevalla idag.

Solevalla solcellspark och mikroproduktion
Vi bygger en solcellspark vid Forshälla Holmen, väster om E6. Parken blir ca 1,6 hektar stor. Elen vi producerar i solcellsparken blir tillgänglig för uddevallaborna via laddstolpar runt om i kommunen. Den el vi producerar i parken räcker för att driva 150 elbilar 1000 mil/år i minst 25 år!

De senaste åren har intresset för egen elproduktion, så kallad mikroproduktion, ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att producera sin egen el. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Småskalig elproduktion ser vi som ännu ett sätt att bidra till visionen om ett fossilfritt Uddevalla. 

Övrigt, vatten- och vindkraft
För att möta efterfrågan på el har vi ett samarbeta med Jämtkraft Kraft som förser oss med ursprungsmärkt el. Mer information om Jämtkraft hittar du på deras hemsida, jämtkraft.se

Elens ursprung år 2023

Diagram elhandel uddevalla energi

Kontakta Jonna om elhandel för företag

Jonna Billskog är elhandelssäljare på Uddevalla Energi. Hon svarar gärna på dina frågor om elhandel – och hjälper dig att bli kund. Du når henne på 0522-58 07 43 eller kontakt@uddevallaenergi.se

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.