Sopor
Sopor

Dina sopor blir till el, värme och biogas.

Vi hämtar dina sopor - och rötar eller bränner dem.

I Uddevalla har vi på Uddevalla Energi ensamrätt på sophämtning. För miljöns bästa tar vi hand om allt ditt hushållsavfall - både matavfall och restavfall - och låter det antingen rötas på biogasanläggning (matavfall) eller brännas på Lillesjöverket (restavfall). Matavfallet blir till biogas, som används som drivmedel för bilar. Restavfallet eldas upp och värmer bland annat vattnet i fjärrvärmeledningarna i hela kommunen.

Vi hämtar matavfall (brunt sopkärl) varannan vecka, och vi hämtar restavfall (grönt sopkärl) var fjärde vecka. Som invånare i Uddevalla kommun betalar du sophämtningsavgift för att vi hämtar dina sopor.


Avfallsguiden

Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska sortera avfallet. Därför har vi gjort en avfallslista som A till Ö berättar var du ska sortera brandsläckaren, elproppen, nagellacket och snuset. Du kan lätt söka efter avfall i sökrutan eller klicka på första bokstaven i avfallet du söker.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

  Lär dig sortera rätt - gå vår snabba sopskola!

  Vi börjar med sådant som du inte ska slänga i soporna (det är mer än du kanske tror): förpackningar, tidningar, farligt avfall, elavfall, grovsopor, elektronikavfall och vitvaror. Förpackningar och tidningar ska du ta med till återvinningsstationen. Farligt avfall, elavfall, grovsopor, elektronikavfall och vitvaror ska du ta med till någon av våra återvinningscentraler Havskuren i Uddevalla eller Aröd i Ljungskile.

  Du sorterar ditt hushållsavfall i två olika kärl: brunt för matavfall, och grönt för restavfall. Här intill reder vi ut begreppen.

  Matavfall (brunt sopkärl)

  Matavfall (brunt sopkärl) är till exempel matrester och annat biologiskt avfall som rester av kött, fisk, grönsaker, frukt, kaffesump, teblad, blomavfall, snus, servetter och hushållspapper. Av matavfallet produceras biogas som bland annat används som drivmedel till fordon.

  Restavfall (grönt sopkärl)

  Restavfall (grönt sopkärl) är avfall som inte går att återvinna, men som går att bränna. Hit räknas blöjor, läder, gummi, textilier, plastleksaker, mjukplast, cd-skivor, cd-fodral, diskborstar, porslin, blomjord, kattsand, keramik och väl förpackat glas (dock inte förpackningsglas, som till exempel glasflaskor och glasburkar - sådana ska till återvinningen) Av restavfallet producerar vi el och fjärrvärme.

  Papperspåse eller plastpåse?

  Sortera ditt matavfall i avsedda papperspåsar som tillhandahålls av oss. Papperspåsarna gör återvinningen av matavfall ännu mer effektiv eftersom de kan rötas tillsammans med matavfallet och bli biogas. Samtidigt bidrar du till att minska användningen av plastpåsar. För restavfall använder du plastpåse och du kan använda vilken färg på plastpåse du vill.

  Knyt dubbelknut

  Du får inte slänga löst avfall i dina sopkärl - allt måste läggas i väl förslutna påsar (det är ju ändå sopor vi har att göra med). Knyt därför dubbelknut på plastpåsarna för ditt restavfall och rulla ihop papperspåsarna med ditt matavfall ordentligt (tänk på att inte fylla påsen över den streckade linjen).

  Följ vår avfallsguide

  Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska sortera avfallet. Därför har vi gjort en avfallslista som A till Ö berättar var du ska sortera brandsläckaren, elproppen, nagellacket och snuset.

  Jag vill se hela avfallslistan från A till Ö

  Jag vill läsa mer om sopsortering

  Här är vårt sophämtningsschema

  När kommer vi och hämtar dina sopor? Här hittar du sophämtningsschemat för helårsboende i tätorten och på landsbygden samt för fritidsboende. Kolla in sophämtningsschemat för att se vilken körtur som din villa tillhör. Sophämtning hos fritidsboende sker mellan maj och september.

  Jag vill se sophämtningsschema för tätort villa

  Jag vill se sophämtningsschema för landsbygd/fritid villa


  Lokala avvikelser

  Ibland händer sådant som leder till att vi - tillfälligt eller under längre tid, avviker från vårt hämtningsschema. Det kan vara vägförhållanden, trasiga bilar, sjukdom, ändrade hämtningsintervaller, nya vägsträckningar eller dåligt plogade vägar som förändrar våra turer.

  Schemat i appen!
  Ladda ner vår app ”Uddevalla Energi” från AppStore eller Google Play för att se vårt sophämtningsschema. Skriv in din postadress för att få pushnotiser som påminner om när dina sopor ska tömmas.

  Jag vill ladda ner appen i Appstore

  Jag vill ladda ner appen i Google Play

  Trädgårdsavfall

  Har du en trädgård eller grön innergård så har du också höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta får inte läggas i det vanliga restavfallskärlet. Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid skötsel av din trädgård. Om du inte redan har ett abonnemang för trädgårdsavfall kan du beställa ett sådant genom att fylla i formuläret nedan eller via pdf-filen.

  Detta hör hemma i trädgårdskärlet
  Löv, frukt, klippta tunna grenar, gräsklipp och trädgårdsrens.

  Men inte detta
  Sten, jord, grus eller förpackningsrester så som krukor och jordsäckar.

  Hämtning av trädgårdsavfall
  Kärlet för trädgårdsavfall är 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15 till och med vecka 45. När hämtningen tar uppehåll på hösten behåller du ditt kärl till nästa säsong. På hämtningsdagen placerar du ditt kärl senast klockan 06:30 vid en farbar väg på en väl synlig plats där sopbilen kan stanna. Vänligen placera kärlet med handtaget utåt. Maxvikten får vara cirka 50-60 kg/gång, (jämför en 10-liters hink med äpplen som väger cirka 6 kg).

  Abonnemanget kostar 743 kr per säsong.

  Kompostering på Havskuren
  På Havskurens avfallsanläggning finns en komposteringsanläggning dit ditt trädgårdsavfall körs. Där mals det och blandas i mån av tillgång med höstgödsel. Detta komposteras och blandas med slam från kommunens reningsverk. Då får vi ett näringsrikt material som används som växtskikt på tippen, Havskuren. Det finns krav på att soptippen ska sluttäckas senast år 2017 och detta material fungerar som ett topplager på tippen där växter gärna slår rot och frodas.

  Papperspåse
  Papperspåse

  Allt matavfall i papperspåse

  Under hösten 2017 börjar vi sortera matavfallet i papperspåse.

  Under hösten 2017 är det dags för Uddevalla att börja använda papperspåse för matavfall istället för plastpåse. Den största fördelen är att användandet av miljöfarlig plast minskar. Matavfallet i Uddevalla går till biogasproduktion och med papperspåsar kan mer biogas utvinnas eftersom påsarna kan rötas tillsammans med matavfallet. Plastpåsar måste först sorteras bort och tas omhand på annat sätt.

  Papperspåsar 9 liter och ventilerad påshållare tillhandahålls av Uddevalla Energi och innebär inte någon extra kostnad för dig som kund. Vi påbörjar utdelning av papperspåsar och påshållare i oktober 2017 och utdelningen kommer att pågå cirka sex månader. Startpaketet innehåller en påshållare och 160 papperspåsar vilket motsvarar en årsförbrukning vid användning av 3 påsar per vecka. Påshållaren kan hängas eller ställas i köksskåpet.

  Fördelar med papperspåse

  • Mindre klimatpåverkan och lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar och vikten minskar.
  • Bättre och renare biogas.
  • Mindre lukt i hemmet då matavfallet torkar i papperspåse, medan det börjar rötas i plastpåse.

  Utdelning av startpaket

  Oktober-december 2017:

  • Villor och lägenheter (ej Uddevallahem) i tätort, Uddevalla
  • Villor och lägenheter i tätort, Ljungskile

  Januari-mars 2018:

  • Lägenheter Uddevallahem
  • Villor på landsbygden, Uddevalla
  • Villor på landsbygden, Ljungskile


  Maj-juni 2018:

  • Fritidshus på landsbygden, Uddevalla
  • Fritidshus på landsbygden, Ljungskile

  Här hittar du de vanligaste frågor och svar kring papperspåsen

  Så här fungerar påsen bäst

  • Låt blöta matrester först rinna av ordentligt i vasken eller i ett durkslag.
  • Slå in räkskal och fiskrens i lite tidningspapper.
  • För bästa hygien byt påse efter 2-3 dagar även om den inte är full.
  • Det går bra att diska påshållaren i diskmaskin.
  • Släng gärna hushållspapper och servetter i papperspåsen tillsammans med matavfallet. Det suger upp en hel del av fukten.
  • Tänk på att alltid använda den ventilerade påshållaren som medföljer. Ställ inte ner påshållaren i en vanlig sophink eller trä en plastpåse utanpå. Täta behållare skapar luktproblem eftersom fukten stängs inne och papperspåsen går då sönder.
  • Lägg gärna lite tidningspapper eller hushållspapper i botten på papperspåsen.
  • Stäng papperspåsen ordentligt. Vik in kanterna och rulla ihop den noga innan den läggs i matavfallskärlet.

  Så här använder du påsen

  Papperspåse 1

  1. Sätt påsen i påshållaren.

  Papperspåse 2

  2. Se till att botten är platt. Lägg eventuellt i tidnings- eller hushållspapper.

  Papperspåse 3

  3. Lägg matavfall i påsen. Försök hålla det så torrt som möjligt.

  Papperspåse 4

  4. Fyll påsen max upp till den streckade linjen.

  Papperspåse 5

  5. Vik in hörnen och rulla ihop påsen. Lägg påsen i kärlet för matavfall.

  Vad får jag slänga i matavfallspåsen?

  Papperspåsen är ny men innehållet är detsamma, alltså matavfall. Utöver matavfall kan du också slänga servetter, hushållspapper samt använda te- och kaffefilter.

  Exempel på vad som kan slängas i matavfallspåsen:

  • Matrester, skal och skruttar, skaldjursrester och rester av kött och fisk
  • Hushållspapper och servetter
  • Stelnat stekfett
  • Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

   

  Exempel på vad som inte får slängas:

  • Läkemedel
  • Snus, cigarretter
  • Tuggummi
  • Bomull, bindor eller tamponger
  • Tandpetare, glasspinnar
  • Grillkol, aska
  • Kattsand, sågspån eller blomjord
  • Stearinljus

   

  Ett tips är att använda vår avfallslista i bokstavsordning som hjälp. https://www.uddevallaenergi.nu/avfallslista/. Den hittar du också i Uddevalla Energis app.

  Bättre för miljön

  Papperspåsarna är betydligt miljövänligare än plastpåsar. Dels för att vi i Uddevalla slutar använda cirka 4 miljoner plastpåsar per år men också för att matavfallet väger mindre vilket gynnar transporten. Nästan 70% av alla kommuner som sorterar ut matavfall använder redan papperspåse idag. Bytet till papperspåsar ligger också i linje med Sveriges nya förordning om att minska plastanvändningen. Plast bryts inte ner i naturen, istället skadar det djurlivet i hav och på land.

  Papperspåse

  Information in english

  Starting this autumn, food waste goes in paper bags

  In the autumn of 2017, Uddevalla will stop using plastic bags to store food waste and start using paper ones instead. The biggest advantage of this change is that it reduces the use of environmentally hazardous plastic. Uddevalla’s food waste is used to produce biogas through a process of anaerobic digestion, and using paper bags will allow more biogas to be produced because the bags and the food can be processed together. Plastic bags, by contrast, must first be separated from the food waste and then undergo a totally different process.

  The 9 litre paper bags and ventilated bag holders will be supplied by Uddevalla Energi at no extra cost to you, the customer. We will start handing out the paper bags and bag holders in October 2017 and the roll-out process will continue for about 6 months. The start-up package contains a bag holder and 160 paper bags, which corresponds to a year’s consumption, assuming you use 3 bags per week. The bag holder can be hung up or stand in a kitchen cupboard.

  The advantages of paper bags

  • Reduced climate impact and lower transport costs because when stored in paper bags, food waste dries out, reducing its weight.
  • Better and cleaner biogas.
  • Reduced odours in the home because food waste dries out in paper bags, but begins to rot in plastic ones.

   

  Start-up pack distribution

  October-December 2017:

  • Villas and apartments (not Uddevallahem) in built-up areas of Uddevalla
  • Villas and apartments in built-up areas, Ljungskile

   

  January-March 2018:

  • Apartments in Uddevallahem
  • Villas and holiday homes in rural areas of Uddevalla
  • Villas and holiday homes in rural areas of Ljungskile

   

  Making best use of the bags:

  • Allow wet food waste to drain thoroughly in the sink or a colander.
  • Wrap prawn shards and fish waste in a piece of newspaper.
  • For optimum hygiene, change the bag after 2-3 days, even if it’s not full.
  • The bag holder can be cleaned in the dishwasher.
  • By all means throw kitchen roll and paper serviettes in the paper bag along with the food waste – they’ll absorb a lot of moisture from the food waste.
  • Always use the ventilated bag holder supplied. Do not place the bag holder in a normal waste bin or fit a plastic bag outside the holder. Sealed containers generate odour problems because they keep the moisture in, which will make the paper bag fall apart.
  • It’s a good idea to put a bit of newspaper or kitchen roll in the bottom of the paper bag.
  • Seal the paper bag thoroughly. Fold in the edges and roll it up tightly before placing it in the food waste container.

   

  How to use the bag

  1. Place the bag in the bag holder.
  2. Make sure that the base is flat. You might want to line the base with newspaper or kitchen roll.
  3. Place food waste in the bag. Try to ensure that the waste is as dry as possible.
  4. Do not fill the bag above the level of the dotted line.
  5. Once the bag is full, fold in the corners and roll up the bag. Place the bag in the food waste container.

  Download pdf "How to use the paper bag"


  Våra priser och abonnemang för sophämtning

  Avgifter villahämtning 2017 - helår


  Tätort / landsbygd

  Sopkärl

  Hämtningsintervall

  Pris inkl. moms

  Sophämtning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 600 kr

  Sophämtning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 943 kr

  Sophämtning

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 465 kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 821 kr

  Sophämtning

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 465 kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l + 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  3 480 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 228 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 246 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 246 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  4 689 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 140 l

  4 veckor

  1 323 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 190 l

  4 veckor

  1 791 kr

  * Samtömning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 600 kr

  * Samtömning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 943 kr

  * Serviceavgift

  Restavfall
  Matavfall

  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  515 kr
  1 033 kr
  1 548 kr

  * Serviceavgift,
  vid kompostering

  Restavfall


  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  171 kr
  344 kr
  515 kr

  * Låst kärl  51 kr

  * Samtömning
  ​Två fastigheter kan ha delad sophämtning med gemensamma sopkärl. Fakturan för sophämtningen (inklusive grundavgift) skickas då till en av abonnenterna. Den andra abonnenten får en faktura på endast grundavgift. Grundavgiften för dig som är helårsboende är 616 kr/år.

  ​* Serviceavgift
  ​Serviceavgift är en årskostnad som tillkommer när sopkärlens permanenta placering inte är vid farbar väg.

  * Låst kärl
  ​Vid behov av låst sopkärl tillkommer en årskostnad på 51 kr/sopkärl.

  Extrasäck
  Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

  Budad tömning
  Extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kostar 568 kr inklusive moms/kärl.

  Hämtning av elektronik och vitvaror
  Hämtning sker onsdagar jämna veckor året om och kostar 144 kr inklusive moms/första kolli och 109 kr inklusive moms/följande kolli vid hämtning samtidigt.

  Trädgårdsavfall
  Hämtning av trädgårdsavfall sker ojämna veckor mellan vecka 15 och vecka 45 och kostar 743 kr inklusive moms/säsong.

  Abonnemangsbyte
  När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 173 kr inklusive moms.

  Dispens från sophämtning
  En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte. Om dispens lämnas påförs man som kund ändå en grundavgift på 616 kr inklusive moms.

  Avgifter fritidshämtning 2017

  Hämtning av hushållsavfall för fritidsboende sker mellan maj och september. Det är sex hämtningstillfällen för restavfall och elva hämtningstillfällen för matavfall.


  Tätort / landsbygd

  Sopkärl

  Hämtningsintervall

  Pris inkl. moms

  Sophämtning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  843 kr

  Sophämtning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  989 kr

  Sophämtning

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 180 kr

  Sophämtning

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 180 kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 924kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l + 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 296 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  1 635 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  1 635 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 198 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 140 l

  4 veckor

  738 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 190 l

  4 veckor

  874 kr

  * Samtömning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  843 kr

  * Samtömning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  989 kr

  * Serviceavgift

  Restavfall
  Matavfall

  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  219 kr
  439 kr
  656 kr

  * Serviceavgift,
  vid kompostering

  Restavfall


  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  73 kr
  146 kr
  219 kr

  * Låst kärl  51 kr


  * Samtömning
  ​Två fastigheter kan ha delad sophämtning med gemensamma sopkärl. Fakturan för sophämtningen (inklusive grundavgift) skickas då till en av abonnenterna. Den andra abonnenten får en faktura på endast grundavgift. Grundavgiften för dig som är fritidsboende är 589 kr/år.

  * Serviceavgift
  ​Serviceavgift är en årskostnad som tillkommer när sopkärlens permanenta placering inte är vid farbar väg.

  * Låst kärl
  ​Vid behov av låst sopkärl tillkommer en årskostnad på 51 kr/sopkärl.

  Extrasäck
  Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

  Budad tömning
  Extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kostar 568 kr inklusive moms/kärl.

  Hämtning av elektronik och vitvaror
  Hämtning sker onsdagar jämna veckor året om och kostar 144 kr inklusive moms/första kolli och 109 kr inklusive moms/följande kolli vid hämtning samtidigt.

  Trädgårdsavfall
  Hämtning av trädgårdsavfall sker ojämna veckor mellan vecka 15 och vecka 45 och kostar 743 kr inklusive moms/säsong.

  Abonnemangsbyte
  När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 173 kr inklusive moms.

  Dispens från sophämtning
  En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte. Om dispens lämnas påförs man som kund ändå en grundavgift på 589 kr inklusive moms.

  Avgifter flerbostadshus 2017


  Sopkärl

  Hämtningsintervall

  Pris exkl moms

  Pris inkl. moms

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  2 159 kr

  2 699 kr

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  5 126 kr

  6 408 kr

  Restavfall 290 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  2 702 kr

  3 378 kr

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  6 205 kr

  7 756 kr

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  3ggr / vecka
  3ggr / vecka

  9 794 kr

  12 243 kr

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  3 263 kr

  4 079 kr

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  7 729 kr

  9 661 kr

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  4 720 kr

  5 900 kr

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  11 295 kr

  14 119 kr

  Restavfall 600 l
  Matavfall 190 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  7 368 kr

  9 210 kr

  Restavfall 600 l
  Matavfall 190 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  17 570 kr

  21 963 kr

  Restavfall 750 l
  Matavfall 190 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  9 206 kr

  11 508 kr

  Restavfall 750 l
  Matavfall 190 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  21 517 kr

  26 896 kr


  Extrasäck
  Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

  Abonnemangsbyte
  När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 173 kr inklusive moms.


  Byte av kärlstorlek

  Du har möjlighet att välja storlek på ditt gröna sopkärl för restavfall för att anpassa efter dina behov. Det bruna sopkärlet för matavfall finns endast i en storlek, 140 liter.

  Du kan enkelt byta kärlstorlek på ditt gröna sopkärl genom att fylla i nedanstående formulär. Du kan också skriva ut blanketten i pappersform och skicka in till oss eller kontakta kundservice så hjälper vi dig med bytet. Vi utför kärlbytet så snart som möjligt efter vi har fått beställningen. En administrativ engångskostnad tillkommer på 173 kr.

  Låt kärlet stå framme tills det blivit bytt. Det är inte den vanliga sopbilen som kommer med nytt kärl.

  Rätt kärlstorlek för en bättre miljö
  Sopor är en värdefull resurs som värnar om vår miljö. Med rätt kärlstorlek finns det plats att sortera soppåsarna där de hör hemma. Det sparar på naturens resurser eftersom vi kan ta hand om avfallet på rätt sätt. Restavfallet eldas i vårt kraftvärmeverk Lillesjö och blir el och fjärrvärme. Matavfallet blir fordonsbränsle.

  Soptunnor

  Beställning

  Beställning av hämtning av trädgårdsavfall eller byte av kärlstorlek.

  Fyll i formuläret och klicka på skicka så tar vi hand om din beställning.

  Vid byte av kärlstorlek
  Vid byte av kärlstorlek
  Skicka

  Om du hellre vill fylla i en papperblankett och skicka in till oss kan du göra det på följande länkar:

  Blankett för hämtning av trädgårdsavfall

  Blankett för byte av kärlstorlek


  Kompostering

  Komposterbart hushållsavfall och fekalier från urinseparerande toaletter får komposteras i kompostbehållare för åretruntbruk. Kompostbehållaren ska uppfylla vissa funktionskrav.

  Utdrag ur funktionskrav fastställda av samhällsbyggnadsnämnden Uddevalla Kommun.

  Behållaren ska:

  • vara så tät att skadedjur inte kan komma åt innehållet
  • vara så utformad att den fungerar även under den kalla årstiden, genom isolering eller på annat sätt
  • ha tillräcklig kapacitet för de mängder avfall som ska komposteras.


  Komposteringen ska utföras så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön.

  Fastighetsägaren eller brukaren som komposterar sitt hushållsavfall enligt kraven ovan, kan efter skriftlig anmälan till samhällsbyggnadsnämnden få sophämtningen ändrad till att gälla bara restavfall (grönt kärl). Det bruna kärlet hämtas tillbaka av renhållningen. Detta innebär även en reducerad sophämtningsavgift. Gäller både fritids- och helårsabonnenter.

  Exempel på avfall som kan komposteras

  • Matrester såsom kött, fisk, bröd med mera
  • Frukt- och grönsaksrester
  • Kaffe- och tesump inkl filter
  • Äggskal, räkskal, fiskrens med mera
  • Hushållspapper och pappersservetter
  • Trädgårdsavfall (om plats finns i behållaren)

   

  Ansökan om "Dispens för kompostering av hushållsavfall"

  Kontakta kundservice om sophämtning

  Har du frågor om din sophämtning eller din faktura? Kontakta vår kundservice på 0522-69 62 69 eller kundservice@uddevallaenergi.se