Sopor
Sopor

Dina sopor blir till el, värme och biogas.

Vi hämtar dina sopor - och rötar eller bränner dem.

I Uddevalla har vi på Uddevalla Energi ensamrätt på sophämtning. För miljöns bästa tar vi hand om allt ditt hushållsavfall - både matavfall och restavfall - och låter det antingen rötas på biogasanläggning (matavfall) eller brännas på Lillesjöverket (restavfall). Matavfallet blir till biogas, som används som drivmedel för bilar. Restavfallet eldas upp och värmer bland annat vattnet i fjärrvärmeledningarna i hela kommunen.
Som invånare i Uddevalla kommun betalar du sophämtningsavgift för att vi hämtar dina sopor.

Vi hämtar matavfall (brunt sopkärl) varannan vecka, och vi hämtar restavfall (grönt sopkärl) var fjärde vecka. Sophämtning hos fritidsboende sker mellan maj och oktober, vecka 18-41. Det är sex hämtningstillfällen för restavfall och tolv hämtningstillfällen för matavfall. Sopkärlen ställs fram vid hämtningsfordonets färdväg klockan 06.30 på hämtningsdagen. Tänk på att handtaget ska placeras mot sophämtaren.Råd vid tömning av dina sopor på vintern

Snö och kyla kan på olika sätt göra att vi har svårt att tömma sopor och slam hos dig. Men tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna. Ta en titt på vår film nedan, här får du lite handfasta råd om vad du behöver tänka på i kylan.

 

Papperspåse
Papperspåse

Allt matavfall i papperspåse

Allt matavfall i papperspåse.

I Uddevalla sorteras allt matavfall i papperspåse istället för plastpåse. Den största fördelen är att användandet av miljöfarlig plast minskar. Matavfallet går till biogasproduktion och med papperspåsar kan mer biogas utvinnas eftersom påsarna kan rötas tillsammans med matavfallet.

Papperspåsar 9 liter och ventilerad påshållare tillhandahålls av oss och innebär inte någon extra kostnad för dig som kund. Startpaketet innehåller en påshållare och 160 papperspåsar vilket motsvarar en årsförbrukning vid användning av 3 påsar per vecka. Påshållaren kan hängas eller ställas i köksskåpet.

En del matbutiker använder papperspåsar för frukt och grönsaker. Dessa påsar är endast godkända att återanvändas för matavfall om det står angivet på påsen.

Så får du nya papperspåsar
Bor du i villa får du nya påsar genom att i god tid klämma fast en tom papperspåse i matavfallskärlet (mellan lock och kärl). Kläm gärna fast påsen på baksidan av locket, där sitter den fast bättre än på framsidan. Nya påsar lämnas då vid kommande tömning. Vid varje beställning lämnar vi en bunt med 80 påsar vilket motsvarar en halvårsförbrukning, inplastad för att tåla väder och vind.

Bor du i lägenhet kontaktar du istället din hyresvärd, bovärd, bostadsrättförening eller vaktmästare för nya påsar.

Papperspåsar finns även att hämta på återvinningscentralerna Havskuren och Aröd.


Brun tunna för matavfall

Information in english

All food waste goes in paper bags

In Uddevalla paper bags to store food waste instead of plastic bags. The biggest advantage of this change is that it reduces the use of environmentally hazardous plastic. Uddevalla’s food waste is used to produce biogas through a process of anaerobic digestion, and using paper bags will allow more biogas to be produced because the bags and the food can be processed together. Plastic bags, by contrast, must first be separated from the food waste and then undergo a totally different process.

The 9 litre paper bags and ventilated bag holders will be supplied by Uddevalla Energi at no extra cost to you, the customer. The start-up package contains a bag holder and 160 paper bags, which corresponds to a year’s consumption, assuming you use 3 bags per week. The bag holder can be hung up or stand in a kitchen cupboard.

The advantages of paper bags

 • Reduced climate impact and lower transport costs because when stored in paper bags, food waste dries out, reducing its weight.
 • Better and cleaner biogas.
 • Reduced odours in the home because food waste dries out in paper bags, but begins to rot in plastic ones.

 

Start-up pack distribution

October-December 2017:

 • Villas and apartments (not Uddevallahem) in built-up areas of Uddevalla
 • Villas and apartments in built-up areas, Ljungskile

 

January-March 2018:

 • Apartments in Uddevallahem
 • Villas and holiday homes in rural areas of Uddevalla
 • Villas and holiday homes in rural areas of Ljungskile

 

Making best use of the bags:

 • Allow wet food waste to drain thoroughly in the sink or a colander.
 • Wrap prawn shards and fish waste in a piece of newspaper.
 • For optimum hygiene, change the bag after 2-3 days, even if it’s not full.
 • The bag holder can be cleaned in the dishwasher.
 • By all means throw kitchen roll and paper serviettes in the paper bag along with the food waste – they’ll absorb a lot of moisture from the food waste.
 • Always use the ventilated bag holder supplied. Do not place the bag holder in a normal waste bin or fit a plastic bag outside the holder. Sealed containers generate odour problems because they keep the moisture in, which will make the paper bag fall apart.
 • It’s a good idea to put a bit of newspaper or kitchen roll in the bottom of the paper bag.
 • Seal the paper bag thoroughly. Fold in the edges and roll it up tightly before placing it in the food waste container.

 

How to use the bag

 1. Place the bag in the bag holder.
 2. Make sure that the base is flat. You might want to line the base with newspaper or kitchen roll.
 3. Place food waste in the bag. Try to ensure that the waste is as dry as possible.
 4. Do not fill the bag above the level of the dotted line.
 5. Once the bag is full, fold in the corners and roll up the bag. Place the bag in the food waste container.

Download pdf "How to use the paper bag" Pdf, 1 MB.

Så här fungerar papperspåsen bäst

 • Låt blöta matrester först rinna av ordentligt i vasken eller i ett durkslag.
 • Slå in räkskal och fiskrens i lite tidningspapper.
 • För bästa hygien byt påse efter 2-3 dagar även om den inte är full.
 • Det går bra att diska påshållaren i diskmaskin.
 • Släng gärna hushållspapper och servetter i papperspåsen tillsammans med matavfallet. Det suger upp en hel del av fukten.
 • Tänk på att alltid använda den ventilerade påshållaren som medföljer. Ställ inte ner påshållaren i en vanlig sophink eller trä en plastpåse utanpå. Täta behållare skapar luktproblem eftersom fukten stängs inne och papperspåsen går då sönder.
 • Lägg gärna lite tidningspapper eller hushållspapper i botten på papperspåsen.
 • Stäng papperspåsen ordentligt. Vik in kanterna och rulla ihop den noga innan den läggs i matavfallskärlet.

Så här använder du papperspåsen

illustrerad papperspåse i hållare

1. Sätt påsen i påshållaren.

illustrerad bild på hur man sätter i en papperspåse i en hållare för sopor

2. Se till att botten är platt. Lägg eventuellt i tidnings- eller hushållspapper.

illustration Papperspåse för matavfall

3. Lägg matavfall i påsen. Försök hålla det så torrt som möjligt.

Illustration för hur du max får fylla en Papperspåse med matavfall

4. Fyll påsen max upp till den streckade linjen.

illustration för hur du viker ihop en papperspåse för matavfall

5. Vik in hörnen och rulla ihop påsen. Lägg påsen i kärlet för matavfall.

Det här får du slänga i papperspåsen?

Utöver matavfall kan du också slänga servetter, hushållspapper samt använda te- och kaffefilter.

Exempel på vad som kan slängas i matavfallspåsen:

 • Matrester, skal och skruttar, skaldjursrester och rester av kött och fisk
 • Hushållspapper och servetter
 • Stelnat stekfett
 • Kaffesump, kaffefilter och tepåsar


Exempel på vad som inte får slängas:

 • Läkemedel
 • Snus, cigarretter
 • Tuggummi
 • Bomull, bindor eller tamponger
 • Tandpetare, glasspinnar
 • Grillkol, aska
 • Kattsand, sågspån eller blomjord
 • Stearinljus


Ett tips är att använda vår avfallslista i bokstavsordning som hjälp. Den hittar du också i Uddevalla Energis app.

Bättre för miljön

Papperspåsarna är betydligt miljövänligare än plastpåsar. Dels för att vi i Uddevalla slutar använda cirka 4 miljoner plastpåsar per år men också för att matavfallet väger mindre vilket gynnar transporten. Nästan 70% av alla kommuner som sorterar ut matavfall använder redan papperspåse idag. Bytet till papperspåsar ligger också i linje med Sveriges nya förordning om att minska plastanvändningen. Plast bryts inte ner i naturen, istället skadar det djurlivet i hav och på land.

Tips - så minskar du lukt och flugor

Under sommaren kan det uppstå lukt i det bruna kärlet för matavfall och det kan dra till sig flugor. Här följer några tips och idéer som är till nytta i sommarvärmen.

 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
 • Torrskala frukt och grönsaker. Ställ påshållaren för matavfall på diskbänken och skala direkt i påsen.
 • För att matavfallet ska bli torrare kan du blanda i lite hushållspapper.
 • Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper. Lägg sedan paketet i matavfallspåsen. Om det dröjer flera dagar innan du får tömning kan du förvara skaldjursresterna i frysen så länge.
 • Skölj ur det bruna kärlet ordentligt med vatten, inga rengöringsmedel behövs.
 • Vik in hörnen och rulla ihop påsen innan du lägger den i kärlet så minskar du risken för lukt som drar till sig flugor. Med en ordentligt stängd påse minskar också risken att matavfallet hamnar utanför påsen.
 • Ställ kärlet på en så skuggig plats som möjligt. Värmen gör att risken ökar för att matavfall luktar.
 • Lite ättika runt kanterna och på botten av kärlet ger en fräsch doft och håller flugorna borta. Kärlet är dubbelbottnat så matavfallet blir inte fuktigt.
 • Det går även bra att strö lite vanlig trädgårdskalk runt kanterna och i botten av kärlet mot flugor. Tänk på att inte använda för mycket, det räcker med en matsked.

Fördelar med papperspåse

 • Mindre klimatpåverkan och lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar och vikten minskar.
 • Bättre och renare biogas.
 • Mindre lukt i hemmet då matavfallet torkar i papperspåse, medan det börjar rötas i plastpåse.

Här hittar du de vanligaste frågor och svar kring papperspåsen


Sorteringsguide

På Sveriges avfallsportal får du all information om hur du sorterar och återvinner på rätt sätt.

 


Lär dig sortera rätt - gå vår snabba sopskola!

Vi börjar med sådant som du inte ska slänga i soporna (det är mer än du kanske tror): förpackningar, tidningar, farligt avfall, elavfall, grovsopor, elektronikavfall och vitvaror. Förpackningar och tidningar ska du ta med till återvinningsstationen. Farligt avfall, elavfall, grovsopor, elektronikavfall och vitvaror ska du ta med till någon av våra återvinningscentraler Havskuren i Uddevalla eller Aröd i Ljungskile.

Du sorterar ditt hushållsavfall i två olika kärl: brunt för matavfall, och grönt för restavfall. Här intill reder vi ut begreppen.

Matavfall (brunt sopkärl)

Matavfall (brunt sopkärl) är till exempel matrester och annat biologiskt avfall som rester av kött, fisk, grönsaker, frukt, kaffesump, teblad, blomavfall, snus, servetter och hushållspapper. Av matavfallet produceras biogas som bland annat används som drivmedel till fordon.

Restavfall (grönt sopkärl)

Restavfall (grönt sopkärl) är avfall som inte går att återvinna, men som går att bränna. Hit räknas blöjor, läder, gummi, textilier, plastleksaker, cd-skivor, cd-fodral, diskborstar, porslin, blomjord, kattsand, keramik och väl förpackat glas (dock inte förpackningsglas, som till exempel glasflaskor och glasburkar - sådana ska till återvinningen). Av restavfallet producerar vi el och fjärrvärme.

Papperspåse eller plastpåse?

Sortera ditt matavfall i avsedda papperspåsar som tillhandahålls av oss. Papperspåsarna gör återvinningen av matavfall ännu mer effektiv eftersom de kan rötas tillsammans med matavfallet och bli biogas. Samtidigt bidrar du till att minska användningen av plastpåsar. För restavfall använder du plastpåse och du kan använda vilken färg på plastpåse du vill.

Knyt dubbelknut

Du får inte slänga löst avfall i dina sopkärl - allt måste läggas i väl förslutna påsar (det är ju ändå sopor vi har att göra med). Knyt därför dubbelknut på plastpåsarna för ditt restavfall och rulla ihop papperspåsarna med ditt matavfall ordentligt (tänk på att inte fylla påsen över den streckade linjen).


Hämtningsdagar

När kommer vi och hämtar dina sopor? Vi hämtar ditt restavfall (grönt sopkärl) var fjärde vecka och matavfall (brunt sopkärl) varannan vecka.
Sophämtning hos fritidsboende sker mellan maj-oktober, vecka 18-41. Det innebär sex hämtningstillfällen för restavfall och tolv hämtningstillfällen för matavfall. Sopkärlen ställs fram vid hämtningsfordonets färdväg klockan 06.30 på hämtningsdagen. Tänk på att handtaget ska placeras mot sophämtaren.

Du har flera möjligheter att se hämtningsdagarna för din adress. Du kan söka på din adress i appen, i sökrutan nedan eller logga in på Mina sidor.

I samband med större helger förekommer det att de ordinarie sophämtningsdagarna tillfälligt ändras.

Lokala avvikelser
Ibland händer sådant som leder till tillfälliga förändringar i våra hämtningsturer. Det kan vara vägförhållanden, sjukdom eller trasiga bilar. Om hämtningen dröjer låt kärlen stå kvar tills de blivit tömda.

Sök på din adress
Här nedan kan du söka på din adress och se nästa hämtningstillfälle

Söker...

Kundservice
Du kan också kontakta kundservice så meddelar vi dig dina dagar för sophämtning. Du når kundservice via e-post kundservice@uddevallaenergi.se, telefon 0522-58 08 00, Facebook eller via chatten här på hemsidan.

Ladda ner vår app!
Ladda ner vår app ”Uddevalla Energi” från AppStore eller Google Play för att enkelt se när vi hämtar dina sopor. Genom att aktivera pushnotiser får du dessutom ett meddelande som påminner om när det är dags att ställa fram dina sopkärl.

I dagsläget behövs inget inlogg för att använda vår app. Det behövs enbart om du ska logga in på Mina sidor.

Mina sidor
Mina sidor kan du följa dina abonnemang hos oss och bland annat se dina hämtningsdagar. Du loggar enkelt in med bank-id. (Du kan även välja att logga in med ditt kundnummer och lösenord.)

Du når inloggningsidan till Mina sidor här på hemsidan och via vår app.

Ändrad sophämtning under vårens och sommarens helgdagar

Våren är här och flera så kallade röda dagar infaller på vardagar, därmed kan sophämtningen bli lite förändrad. Tänk på att ställa ut sopkärlen i god tid och låt dem stå kvar tills de blivit tömda. Vi önskar dig trevliga helgdagar!

Långfredag - Vecka 13. Du som har sophämtning tisdag-fredag får hämtning en dag tidigare än vanligt. Om du har aktiverat notiser i appen kommer du att få påminnelse en dag tidigare än vanligt.

Annandag påsk - Vecka 14. Du som har sophämtning på måndag får hämtning en dag senare.

1 maj - Vecka 18. Vi hämtar soporna precis som vanligt hela veckan. Därmed sker inga förändringar i din sophämtning och du ställer fram dina sopkärl som vanligt.

Kristi himmelsfärd - Vecka 19.Vi hämtar soporna precis som vanligt hela veckan. Därmed sker inga förändringar i din sophämtning och du ställer fram dina sopkärl som vanligt.

Nationaldagen - Vecka 23. Du som har sophämtning tisdag-torsdag får hämtning en dag tidigare än vanligt. Om du har aktiverat notiser i appen kommer du att få påminnelse en dag tidigare än vanligt.

Midsommarafton - Vecka 25. Du som har sophämtning tisdag-fredag får hämtning en dag tidigare än vanligt. Om du har aktiverat notiser i appen kommer du att få påminnelse en dag tidigare än vanligt.


Hemsortering 2025

Nytt insamlingssystem 2025 – hemsortering gör det lättare att återvinna förpackningar

Nu blir det enklare att återvinna dina förpackningar
Just nu pågår förberedelserna för införande av hemsortering i Uddevalla, även kallat fastighetsnära insamling. Den största fördelen med hemsortering är att du slipper åka till återvinningsstationen med förpackningar av metall, glas, papper och plast samt tidningar, glödlampor och småbatterier. Du sorterar istället ut detta enkelt och smidigt hemma tillsammans med matavfallet och restavfallet i så kallade fyrfackskärl.

Vårt mål är att du som bor i villa eller fritidshus i Uddevalla ska få det nya insamlingssystemet, hemsortering, under 2025. Förberedelser kommer att pågå under 2023-2024. Just nu behöver du som kund inte göra någonting. Fram tills att du får nya kärl kommer sophämtningen att flyta på som vanligt. Mer information om när du får dina nya kärl och hur det går till kommer närmare införandet. Det vi önskar av dig just nu är att du fortsätter sortera ditt avfall – precis som vanligt.

Så funkar hemsortering
Hemsortering innebär att du har två kärl med fyra fack vardera för restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar samt en liten behållare för batterier och glödlampor som hängs på valfritt kärl när den behöver tömmas. Systemet innebär att du enkelt kan sortera tio olika avfallsslag hemmavid. De nuvarande bruna och gröna kärlen för matavfall och restavfall kommer alltså att ersättas av två större kärl, så kallade fyrfackskärl. De nya kärlen är dessutom ID-märkta för att få enklare uppföljning av tömningar.

Sophämtning hos fritidsboende kommer även efter införande av hemsortering att ske som vanligt mellan maj och oktober, vecka 18-41. Det är sex hämtningstillfällen för restavfall och tolv hämtningstillfällen för matavfall.

Den stora mängden hushållsförpackningar kan lämnas hemmavid, medan skrymmande förpackningar som inte får plats i fyrfackskärlen lämnas på återvinningsstationen.


Varför hemsortering?
Hemsortering gör det enklare att göra rätt så att vi ökar återvinningen av förpackningar. Det finns bland annat krav på EU-nivå som gör att förpackningsåtervinningen måste öka i Sverige senast 2030. Ungefär en tredjedel av det som slängs i restavfallet är återvinningsbara förpackningar som alltså borde sorteras ut och återvinnas. För att sortera är viktigt. Det handlar om att ta vara på jordens resurser och tillsammans skapa en hållbar framtid. Så tack för att du sorterar!

Till vår informationsbroschyr Pdf, 1 MB.

Du hittar måtten för framkomlighet till höger under:
+ Vi ser över framkomligheten till din hämtplats

Vi ser över framkomligheten till din hämtplats

Med start hösten 2023 ser vi över framkomligheten till alla hämtplatser i Uddevalla. I arbetet utgår vi ifrån renhållningsordningen för Uddevalla kommun. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör vilken typ av hemsortering du får. På vägar där fyrfacksbilen kommer fram får du fyrfackskärl med möjlighet att sortera ut både matavfall, restavfall och förpackningar. Detta gäller de allra flesta villaägare i Uddevalla.

Fyrfacksbilarna är större och tyngre än de sopbilar vi använder idag och för att kunna erbjuda fyrfackskärl behöver vi tydligare se över framkomligheten. Om det är trångt att komma fram eller på annat sätt svårt för fyrfacksbilen att vända tar vi kontakt med dig. Detta kan innebära att du behöver göra vissa åtgärder för framkomligheten på vägen eller att du blir erbjuden en annan lösning som till exempel ny placering av dina kärl eller gemensamma kärl.

Inventeringen av framkomligheten är viktig för att säkerställa att sophämtning kan genomföras på ett säkert sätt och därmed skapa en trygg miljö både för våra chaufförer och dig som kund. Trånga vägutrymmen och skymd sikt ökar risken för skador på människor, vägar, omgivning och våra fordon. Vägarna är vår arbetsmiljö och som fastighetsägare ansvarar du för att vi kan komma fram och tömma sopor.

Renhållningsordningen är samma som tidigare, det har inte skett några förändringar.

Inför inventering av framkomligheten
Inventeringen sker område för område och vi skickar ut information till dig som fastighetsägare så att du vet när vi rör oss i ditt område. Om åtgärder behövs vid din hämtplats eller om vi vill titta på en annan lösning för hemsortering kommer vi att kontakta dig. Därmed behöver du inte göra någonting just nu. Det vi önskar av dig är att du fortsätter sortera ditt avfall – precis som vanligt.

Efter inventering av framkomligheten
I inventeringen ser vi över befintlig vändplats, färdväg samt fri höjd, se nedan skissbilder. Om det finns avvikelser som behöver åtgärdas för framkomligheten till din hämtplats kommer vi att meddela dig via e-post samt brev. Informationen skickas då till alla fastighetsägare som är berörda av aktuell väg med avvikelser. Prata gärna ihop dig med dina grannar och om det finns en vägförening ber vi att någon representant från vägföreningen kontaktar oss för en dialog.

Färdväg och fri höjd
Om nedan mått kan uppfyllas är vägen garanterat godkänd, dvs fri körbana 3,5m samt 1m fritt på var sida om körbanan. Fyrfacksbilarna är 2,5m breda och tyngre än våra sopbilar idag. Om skissens mått inte kan uppfyllas är du välkommen att höra av dig till oss för en dialog.

För att fordonen ska kunna köra fritt från hinder rekommenderar renhållningsordningen 4,7m fri höjd.

Skiss över hur stor plats en sopbil behöver för att kunna hämta sopor

 

Vändplats
Om nedan mått kan uppfyllas är vändplatsen garanterat godkänd. Skissen visar två olika typer av vändplatser. Om måtten inte kan uppfyllas är du välkommen att höra av dig till oss för en dialog.

skiss över hämtningsutrymme för en sopbil 

Säg hej till dina nya fyrfackskärl

Antal kärl: 2 stycken. Kärlen är markerade med siffror, 1 och 2. Varje kärl är också märkt med fastighetsbeteckning.

Sortering: De nuvarande bruna och gröna kärlen för matavfall och restavfall kommer att ersättas av två större kärl med fyra olika fack i varje. Facken har olika storlek och dekaler som tydliggör vilket avfall som ska sorteras i vilket fack. I de sammanlagt åtta facken sorteras:

Kärl 1, tömning varannan vecka:
Matavfall, 135 liter
Pappersförpackningar, 175 liter
Färgade glasförpackningar, 30 liter
Metallförpackningar, 30 liter

Kärl 2, tömning var fjärde vecka:
Restavfall, 140 liter
Plastförpackningar, 140 liter
Ofärgade glasförpackningar, 45 liter
Tidningar, 45 liter

Extra behållare: Dessutom följer det med en liten separat behållare för sortering av glödlampor och batterier. Behållaren kan sedan hängas på valfritt kärl vid behov av tömning.

Storlek på fyrfackskärlen: Samma storlek som nuvarande trädgårdsavfallskärl. Tänk på att varje villa och fritidshus får två kärl, se mått nedan. Om du vill beräkna platsen för kärlen bör du tänka 2 meter x 1 meter så att det går lätt att flytta kärlen till och från sin plats.

Volym: 370 liter
Bredd vid hjul: 77 cm
Djup: 85 cm
Höjd: 110 cm

 

 

Fyrfackskärl uddevalla energi

Sopbilen blandar inte avfallet

Hemsorteringsbilen ser ut som en vanlig sopbil på utsidan men är specialgjord och har fyra separata fack inuti. När bilen tömmer fyrfackskärlet hamnar respektive material i rätt fack och blandas inte. Det är viktigt att det källsorterade materialet du lämnar till oss i ditt avfallskärl hålls separerat hela vägen till omlastning för vidare återvinning.

Fyrfacksbilen är konstruerad så att insatsen i kärlet lyfts upp med hjälp av en arm och töms i de övre facken på bilen. De större facken i kärlen töms i den nedre delen av bilen. Här kan du se hur det fungerar när sopbilen tömmer fyrfackskärlen.

 

70% i restavfallspåsen idag är felsorterat

I plockanalyser av hushållsavfall i Uddevalla ser vi att ca två tredjedelar av det som slängs i restavfallet idag är förpackningar och matavfall. Det är ohållbart att värdefullt material går till förbränning. Genom att återvinna dina förpackningar och minska på restavfallet kan du vara med och bidra till en hållbar miljö.

Så här ser det ut idag i en genomsnittlig påse med restavfall i Uddevalla:
30% restavfall
30% förpackningar
30% matavfall
10% farligt avfall

Återvinningsbara kärl

De nya fyrfackskärlen är tillverkade av 100% återvunnen plast med 0% färgtillsatser för att kunna återvinnas igen på bästa sätt. Kärlens färgnyans kan därför variera och färgen kallas helt enkelt ”grey of the day”.

Omkring 30 000 bruna och gröna sopkärl runt om i Uddevalla kommer att bytas ut mot fyrfackskärl under 2025. Kärlen kommer att återanvändas för andra material eller återvinnas till nya kärl.

Frågor och svar

Kan jag dela kärl med grannen?
Att dela kärl med grannen, så kallad samtömning, kommer att vara möjligt även med fyrfackskärl. Om du har samtömning idag fortsätter den abonnemangsformen. Exakt hur formerna för samtömning med hemsortering kommer att se ut är inte klara än och mer information kommer.

Kan jag få större volym för restavfall?
Om volymen för restavfall (140 liter) inte räcker till kan du beställa ett extra kärl som töms var fjärde vecka. Mer information samt kostnad kommer under 2024.

Kommer återvinningsstationerna i Uddevalla att finnas kvar?
Ja, ingen förändring kommer att ske till en början. De kan dock bli färre i framtiden beroende på hur behovet ser ut. Återvinningsstationer behövs ändå för att det ska vara enkelt att återvinna större förpackningar som inte får plats i fyrfackskärlen.

Kan jag kompostera mitt matavfall hemma?
Det går bra att kompostera hemma även med fyrfackskärl. Tänk på att din kompostbehållare ska vara skadedjurssäker och fungera året om. Ansökan görs hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Om du har en godkänd ansökan för kompost idag fortsätter den att gälla även efter införandet av fyrfackskärl. Tänk på att du inte kan lägga något annat avfall i det facket som är avsett för matavfall i ditt fyrfackskärl. Om du komposterar matavfallet behöver det facket vara tomt, annars kan vi inte tömma ditt kärl.

Sophämtningsavgiften för hushåll som komposterar hemma i egen kompost kommer dock att vara densamma som för hushåll som sorterar ut sitt matavfall till insamling. Det beror på att då det finns flera fraktioner i samma kärl påverkas inte tömningsturen och kärlet kommer att tömmas oavsett om det finns matavfall i eller inte. Vid hemkompostering tillvaratas växtnäringen, men när matavfallet rötas kan vi förutom växtnäringen också tillvarata energin.

Här hittar du fler frågor och svar

Hemsortering, ett regeringsbeslut

I grund och botten är det ett regeringsbeslut att Sveriges 290 kommuner eller deras avfallsbolag tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar från 1 januari 2024. Det är ett led i att Sverige ska kunna möta EU:s krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030. Tidigare låg ansvaret för insamlingen av förpackningar hos förpackningsindustrins gemensamma bolag Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som hanterade de utplacerade återvinningsstationerna. I regeringens beslut om ansvarsövertagande ingår också ett beslut om fastighetsnära insamling. Eller som vi kallar det – hemsortering.

Fastighetsnära insamling betyder att alla hushåll ska ha möjlighet att sortera ut sina förpackningar i nära anslutning till hemmet. Senast den 1 januari 2027 ska det vara infört men vi på Uddevalla Energi siktar på att vara i gång redan under 2025 för alla villor och fritidshus. Över 70 kommuner i Sverige har redan idag hemsortering med fyrfackskärl och responsen från kunderna är positiv samtidigt som återvinningsgraden har ökat markant. En undersökning i Munkedal visar att mängden avfall som går till förbränning har minskat med 40% efter införandet av de nya fyrfackskärlen.

Här kan du läsa mer om regeringens beslut.

Tidplan

Vårt mål är att du som bor i villa eller fritidshus i Uddevalla ska få det nya insamlingssystemet, hemsortering, under 2025. Fram tills att du får nya kärl kommer sophämtningen att flyta på som vanligt. En mer detaljerad tidplan om när de nya kärlen körs ut och hur det går till kommer längre fram.

Inventering av hämtplatser: start hösten 2023

Med start hösten 2023 ser vi över framkomligheten till alla hämtplatser i Uddevalla. Inventeringen är viktig för att säkerställa att sophämtning kan genomföras på ett säkert sätt och därmed skapa en trygg miljö både för dig som kund och våra chaufförer.

Fyrfacksbilarna är större och tyngre än de sopbilar vi använder idag och för att kunna erbjuda fyrfackskärl behöver vi tydligare se över framkomligheten. På vägar där fyrfacksbilen kommer fram får du fyrfackskärl med möjlighet att sortera ut både matavfall, restavfall och förpackningar. Detta gäller de allra flesta villaägare i Uddevalla. Om det är trångt att komma fram eller på annat sätt svårt för fyrfacksbilen att vända tar vi kontakt med dig. Detta kan innebära att du behöver göra vissa åtgärder för framkomligheten på vägen eller att du blir erbjuden en annan lösning som till exempel ny placering av dina kärl eller gemensamma kärl.

1 januari 2024
Uddevalla Energi tar över ansvaret för Uddevallas återvinningsstationer där du återvinner förpackningar och tidningar idag. Det innebär att det är till oss du ska vända dig om du har frågor eller synpunkter kring tömning, återvinning och städning av återvinningsstationerna.

Sommar 2024
Dialog med fastighetsägare och vägföreningar om aktuella avvikelser som behöver åtgärdas för framkomligheten på landsbygden. Alternativt titta på nya hämtplatser för kärl.

Hösten 2024
Dialog med kommunen om aktuella avvikelser som behöver åtgärdas för framkomligheten i tätorten. Alternativt titta på nya hämtplatser för kärl.

Under 2025
Alla villaägare och fritidsboende får hemsortering med fyrfackskärl. Mer information om när de nya kärlen rullas ut och hur det går till kommer närmare införandet.

Inventering av hemsortering för flerbostadshus påbörjas.

Under 2026
Hemsortering för flerbostadshus införs.

två soptunnor med fyrfackskärl
Renhållningsarbetare tömmer sopkärl i uddevalla

Trädgårdsavfall

Har du en trädgård eller grön innergård så har du också höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta får inte läggas i det vanliga restavfallskärlet. Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid skötsel av din trädgård.

Detta hör hemma i trädgårdskärlet
Löv, frukt, klippta tunna grenar, gräsklipp och trädgårdsrens.

Men inte detta
Sten, jord, grus eller förpackningsrester så som krukor och jordsäckar.

Hämtning av trädgårdsavfall
Kärlet för trädgårdsavfall är 370 liter och hämtning sker säsongsvis jämna veckor från vecka 16 till och med vecka 46. När hämtningen tar uppehåll på hösten behåller du ditt kärl till nästa säsong. På hämtningsdagen placerar du ditt kärl senast klockan 06:30 vid en farbar väg på en väl synlig plats där sopbilen kan stanna. Vänligen placera kärlet med handtaget utåt. Maxvikten får vara cirka 50-60 kg/gång, (jämför en 10-liters hink med äpplen som väger cirka 6 kg).

Abonnemanget kostar 976 kr per säsong.

Invasiva växter
Trädgårdsavfallet får inte innehålla invasiva växtarter. Invasiva växter lämnas på Havskuren återvinningscentral som brännbart avfall. För att motverka risken för spridning är kravet att de ligger väl förpackade i till exempel tejpade plastsäckar. Invasiva växter kan ej tas emot på Aröd återvinningscentral. Läs mer här om hur du hanterar invasiva växtarter.

Kompostering på Havskuren
På Havskurens avfallsanläggning finns en komposteringsanläggning dit ditt trädgårdsavfall körs. Trädgårdsavfallet komposteras och används till att skapa konstruktionsjord för anläggning (ej odling). Grövre trädgårdsavfall och GROT krossas ner i minder delar och används som bränsleråvara.


Våra priser och abonnemang för sophämtning

Villahämtning from 2024-01-01 - Priser, årskostnad


Tätort / landsbygd

Sopkärl

Hämtningsintervall

Pris inkl. moms

Sophämtning

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

2 180 kr

Sophämtning

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

2 646 kr

Sophämtning

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

3 358 kr

Sophämtning

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

3 844 kr

Sophämtning

Restavfall 2 x 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

3 358 kr

Sophämtning

Restavfall 370 l + 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

4 741 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

4 398 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 2 x 140 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

4 420 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

4 420 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

6 386 kr

Sophämtning,
vid kompostering

Restavfall 140 l

4 veckor

1 803 kr

Sophämtning,
vid kompostering

Restavfall 190 l

4 veckor

2 440 kr

* Samtömning

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

2 180 kr

* Samtömning

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

2 646 kr

* Serviceavgift

Restavfall
Matavfall

3-10 m
11-20 m
21-30 m

681 kr
1 365 kr
2 045 kr

* Serviceavgift,
vid kompostering

Restavfall


3-10 m
11-20 m
21-30 m

226 kr
453 kr
681 kr

* Låst kärl109 kr

* Grundavgift

Restavfall


840 kr


* Samtömning
​Två fastigheter kan ha delad sophämtning med gemensamma sopkärl. Fakturan för sophämtningen (inklusive grundavgift) skickas då till en av abonnenterna. Den andra abonnenten får en faktura på endast grundavgift. Grundavgiften för dig som är helårsboende är 840 kr/år.

​* Serviceavgift
​Serviceavgift är en årskostnad som tillkommer när sopkärlens permanenta placering inte är vid farbar väg.

* Låst kärl
​Vid behov av låst sopkärl tillkommer en årskostnad på 109 kr/sopkärl.

* Grundavgift
Grundavgiften är en avgift som är obligatorisk för alla boende i Uddevalla kommun, oavsett om man har sopkärl eller inte. Grundavgiften är en ersättning för administration och omhändertagande av material på våra återvinningscentraler. Det berättigar dig också till de 10 fria besöken på återvinningscentralen.

Extrasäck
Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

Budad tömning
Extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kostar 769 kr inklusive moms/kärl.

Hämtning av elektronik och vitvaror
Hämtning sker onsdagar jämna veckor året om och kostar 196 kr inklusive moms/första kolli och 150 kr inklusive moms/följande kolli vid hämtning samtidigt.

Trädgårdsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall sker jämna veckor mellan vecka 16 och vecka 46 och kostar 976 kr inklusive moms/säsong.

Abonnemangsbyte
När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 226 kr inklusive moms.

Dispens från sophämtning
En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte. Om dispens lämnas påförs man som kund ändå en grundavgift på 840 kr inklusive moms.

Fritidshämtning from 2024-01-01 - Priser, årskostnad

Hämtning av hushållsavfall för fritidsboende sker mellan maj och oktober, vecka 18-41. Det är sex hämtningstillfällen för restavfall och tolv hämtningstillfällen för matavfall.


Tätort / landsbygd

Sopkärl

Hämtningsintervall

Pris inkl. moms

Sophämtning

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 149 kr

Sophämtning

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 348 kr

Sophämtning

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 609 kr

Sophämtning

Restavfall 2 x 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 609 kr

Sophämtning

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

2 620 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

2 211 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

2 230 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 2 x 140 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

2 230 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

4 358 kr

Sophämtning,
vid kompostering

Restavfall 140 l

4 veckor

1 006 kr

Sophämtning,
vid kompostering

Restavfall 190 l

4 veckor

1 191 kr

* Samtömning

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 149 kr

* Samtömning

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 348 kr

* Serviceavgift

Restavfall
Matavfall

3-10 m
11-20 m
21-30 m

289 kr
579 kr
868 kr

* Serviceavgift,
vid kompostering

Restavfall


3-10 m
11-20 m
21-30 m

96 kr
193 kr
289 kr

* Låst kärl109 kr

* Grundavgift

Restavfall


803 kr* Samtömning
​Två fastigheter kan ha delad sophämtning med gemensamma sopkärl. Fakturan för sophämtningen (inklusive grundavgift) skickas då till en av abonnenterna. Den andra abonnenten får en faktura på endast grundavgift. Grundavgiften för dig som är fritidsboende är 803 kr/år.

* Serviceavgift
​Serviceavgift är en årskostnad som tillkommer när sopkärlens permanenta placering inte är vid farbar väg.

* Låst kärl
​Vid behov av låst sopkärl tillkommer en årskostnad på 109 kr/sopkärl.

* Grundavgift
Grundavgiften är en avgift som är obligatorisk för alla boende i Uddevalla kommun, oavsett om man har sopkärl eller inte. Grundavgiften är en ersättning för administration och omhändertagande av material på våra återvinningscentraler. Det berättigar dig också till de 10 fria besöken på återvinningscentralen.

Extrasäck
Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

Budad tömning
Extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kostar 769 kr inklusive moms/kärl.

Hämtning av elektronik och vitvaror
Hämtning sker onsdagar jämna veckor året om och kostar 196 kr inklusive moms/första kolli och 150 kr inklusive moms/följande kolli vid hämtning samtidigt.

Trädgårdsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall sker jämna veckor mellan vecka 16 och vecka 46 och kostar 976 kr inklusive moms/säsong.

Abonnemangsbyte
När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 226 kr inklusive moms.

Dispens från sophämtning
En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte. Om dispens lämnas påförs man som kund ändå en grundavgift på 803 kr inklusive moms.

Flerbostadshus from 2024-01-01 - Priser, årskostnad


Sopkärl

Hämtningsintervall

Pris exkl moms

Pris inkl. moms

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

1g / vecka
1g / vecka

2 943 kr

3 679 kr

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

6 984 kr

8 730 kr

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

1g / vecka
1g / vecka

3 678 kr

4 598 kr

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

8 452 kr

10 565 kr

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

1g / vecka
1g / vecka

4 444kr

5 555 kr

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

10 530 kr

13 163 kr

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

1g / vecka
1g / vecka

6 429 kr

8 036 kr

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

15 385 kr

19 231 kr

Restavfall 600 l
Matavfall 190 l

1g / vecka
1g / vecka

10 035 kr

12 544 kr

Restavfall 600 l
Matavfall 190 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

23 934 kr

29 918 kr

Restavfall 750 l
Matavfall 190 l

1g / vecka
1g / vecka

12 540 kr

15 675 kr

Restavfall 750 l
Matavfall 190 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

29 310 kr

36 638 krExtrasäck
Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

Abonnemangsbyte
När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 226 kr inklusive moms.


Byte av kärlstorlek

Du har möjlighet att välja storlek på ditt gröna sopkärl för restavfall för att anpassa efter dina behov. Det bruna sopkärlet för matavfall finns endast i en storlek, 140 liter.

Du kan enkelt byta kärlstorlek på ditt gröna sopkärl genom att fylla i nedanstående formulär. Du kan också skriva ut blanketten i pappersform och skicka in till oss eller kontakta kundservice så hjälper vi dig med bytet. Vi utför kärlbytet så snart som möjligt efter vi har fått beställningen. En administrativ engångskostnad tillkommer på 226 kr.

Låt kärlet stå framme tills det blivit bytt. Det är inte den vanliga sopbilen som kommer med nytt kärl.

Rätt kärlstorlek för en bättre miljö
Sopor är en värdefull resurs som värnar om vår miljö. Med rätt kärlstorlek finns det plats att sortera soppåsarna där de hör hemma. Det sparar på naturens resurser eftersom vi kan ta hand om avfallet på rätt sätt. Restavfallet eldas i vårt kraftvärmeverk Lillesjö och blir el och fjärrvärme. Matavfallet blir fordonsbränsle.

två soptunnor som står bredvid varandra för restavfall och matavfall

Hämtning av vitvaror

Vi hjälper dig gärna att bli av med trasiga vitvaror. Hämtning av vitvaror sker onsdagar jämna veckor året om. Kostnaden är 196 kr inklusive moms för första enheten och 150 kr inklusive moms/följande enhet vid hämtning samtidigt. Kontakta kundservice för beställning på telefon 0522-58 08 00 eller e-post kundservice@uddevallaenergi.se

Förbered och ställ ut dina vitvaror
Förbered inför hämtningen genom att tömma kylskåp och dylikt. Tejpa gärna igen dörrar och luckor eller säkra dem på annat sätt. Ställ ut enheterna vid väg eller gata i god tid, senast klockan 06:30 på hämtningsdagen.

Vi hämtar:

 • Kylskåp
 • Frysskåp, frysbox
 • Spis
 • Diskmaskin
 • Tvättmaskin
 • Torktumlare, torkskåp

Beställning

Här kan du enkelt beställa produkter eller tjänster hos oss. Välj beställning i rullistan.

Fyll i formuläret och klicka på skicka så tar vi hand om din beställning.

Vid byte av kärlstorlek
Vid byte av kärlstorlek
Skicka

Om du hellre vill fylla i en papperblankett och skicka in till oss kan du göra det på följande länkar:

Blankett för hämtning av trädgårdsavfall

Blankett för byte av kärlstorlek


Kompostering

Komposterbart hushållsavfall och fekalier från urinseparerande toaletter får komposteras i kompostbehållare för åretruntbruk. Kompostbehållaren ska uppfylla vissa funktionskrav.

Utdrag ur funktionskrav fastställda av samhällsbyggnadsnämnden Uddevalla Kommun.

Behållaren ska:

 • vara så tät att skadedjur inte kan komma åt innehållet
 • vara så utformad att den fungerar även under den kalla årstiden, genom isolering eller på annat sätt
 • ha tillräcklig kapacitet för de mängder avfall som ska komposteras.


Komposteringen ska utföras så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön.

Fastighetsägaren eller brukaren som komposterar sitt hushållsavfall enligt kraven ovan, kan efter skriftlig anmälan till samhällsbyggnadsnämnden få sophämtningen ändrad till att gälla bara restavfall (grönt kärl). Det bruna kärlet hämtas tillbaka av renhållningen. Detta innebär även en reducerad sophämtningsavgift. Gäller både fritids- och helårsabonnenter.

Exempel på avfall som kan komposteras

 • Matrester såsom kött, fisk, bröd med mera
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Kaffe- och tesump inkl filter
 • Äggskal, räkskal, fiskrens med mera
 • Hushållspapper och pappersservetter
 • Trädgårdsavfall (om plats finns i behållaren)

 

Ansökan om "Dispens för kompostering av hushållsavfall"

Egen kompostering efter införandet med fyrfackskärl
Det går bra att kompostera hemma även efter införandet av det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl som sker under 2025. Ansökan görs precis som nu hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden med ovan nämnda krav. Om du har en godkänd ansökan för kompost idag fortsätter den att gälla även efter införandet av fyrfackskärl. Tänk på att du inte kan lägga något annat avfall i det facket som är avsett för matavfall i ditt fyrfackskärl. Om du komposterar matavfallet behöver det facket vara tomt, annars kan vi inte tömma ditt kärl.

Sophämtningsavgiften för hushåll som komposterar hemma i egen kompost kommer dock att vara densamma som för hushåll som sorterar ut sitt matavfall till insamling. Det beror på att då det finns flera fraktioner i samma kärl påverkas inte tömningsturen och kärlet kommer att tömmas oavsett om det finns matavfall i eller inte. Vid hemkompostering tillvaratas växtnäringen, men när matavfallet rötas kan vi förutom växtnäringen också tillvarata energin.

Läs mer om fyrfackskärl och hemsortering.


Avfallsstatistik från plockanalys

Vartannat år genomför vi så kallade plockanalyser av restavfall och matavfall i Uddevalla. Plockanalys innebär att hushållsavfall plockas ut och sorteras, sedan sammanställs resultatet i en rapport. Genom plockanalysen får man till exempel reda på vilka återvinningsbara material som inte sorteras ut. Rapporten är ett värdefullt underlag för hur vi kan förbättra sorteringen av hushållsavfall så att allt avfall tas omhand på bästa sätt.

Under hösten 2021 har restavfall och matavfall från flerfamiljshushåll, villahushåll och skolkök i Uddevalla samlats in för analys. Nedan diagram visar sammansättningen hos villahushåll. Du hittar också hela rapporten i sin helhet. Häng med in i analysen!

Diagram avfallsstatistik från plockanalys
cirkeldiagram på avfallsstatistik 

Kontakta kundservice om sophämtning

Har du frågor om din sophämtning eller din faktura? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.