Sopor
Sopor

Dina sopor blir till el, värme och biogas.

Vi hämtar dina sopor - och rötar eller bränner dem.

I Uddevalla har vi på Uddevalla Energi ensamrätt på sophämtning. För miljöns bästa tar vi hand om allt ditt hushållsavfall - både matavfall och restavfall - och låter det antingen rötas på biogasanläggning (matavfall) eller brännas på Lillesjöverket (restavfall). Matavfallet blir till biogas, som används som drivmedel för bilar. Restavfallet eldas upp och värmer bland annat vattnet i fjärrvärmeledningarna i hela kommunen.

Vi hämtar matavfall (brunt sopkärl) varannan vecka, och vi hämtar restavfall (grönt sopkärl) var fjärde vecka. Sophämtning hos fritidsboende sker mellan maj och oktober, vecka 18-41. Det är sex hämtningstillfällen för restavfall och tolv hämtningstillfällen för matavfall.

Som invånare i Uddevalla kommun betalar du sophämtningsavgift för att vi hämtar dina sopor.

Papperspåse
Papperspåse

Allt matavfall i papperspåse

Allt matavfall i papperspåse.

I Uddevalla sorteras allt matavfall i papperspåse istället för plastpåse. Den största fördelen är att användandet av miljöfarlig plast minskar. Matavfallet går till biogasproduktion och med papperspåsar kan mer biogas utvinnas eftersom påsarna kan rötas tillsammans med matavfallet. Plastpåsar måste först sorteras bort och tas omhand på annat sätt.

Papperspåsar 9 liter och ventilerad påshållare tillhandahålls av oss och innebär inte någon extra kostnad för dig som kund. Startpaketet innehåller en påshållare och 160 papperspåsar vilket motsvarar en årsförbrukning vid användning av 3 påsar per vecka.

Så får du nya papperspåsar
Bor du i villa får du nya påsar genom att i god tid klämma fast en tom papperspåse i matavfallskärlet (mellan lock och kärl). Kläm gärna fast påsen på baksidan av locket, där sitter den fast bättre än på framsidan. Nya påsar lämnas då vid kommande tömning. Vid varje beställning lämnar vi en bunt med 80 påsar vilket motsvarar en halvårsförbrukning, inplastad för att tåla väder och vind.

Bor du i lägenhet kontaktar du istället din hyresvärd, bovärd, bostadsrättförening eller vaktmästare för nya påsar.

Papperspåsar finns även att hämta på återvinningscentralerna Havskuren och Aröd.

 

Sopkarl_papperspase

Information in english

All food waste goes in paper bags

In Uddevalla paper bags to store food waste instead of plastic bags. The biggest advantage of this change is that it reduces the use of environmentally hazardous plastic. Uddevalla’s food waste is used to produce biogas through a process of anaerobic digestion, and using paper bags will allow more biogas to be produced because the bags and the food can be processed together. Plastic bags, by contrast, must first be separated from the food waste and then undergo a totally different process.

The 9 litre paper bags and ventilated bag holders will be supplied by Uddevalla Energi at no extra cost to you, the customer. The start-up package contains a bag holder and 160 paper bags, which corresponds to a year’s consumption, assuming you use 3 bags per week. The bag holder can be hung up or stand in a kitchen cupboard.

The advantages of paper bags

 • Reduced climate impact and lower transport costs because when stored in paper bags, food waste dries out, reducing its weight.
 • Better and cleaner biogas.
 • Reduced odours in the home because food waste dries out in paper bags, but begins to rot in plastic ones.

 

Start-up pack distribution

October-December 2017:

 • Villas and apartments (not Uddevallahem) in built-up areas of Uddevalla
 • Villas and apartments in built-up areas, Ljungskile

 

January-March 2018:

 • Apartments in Uddevallahem
 • Villas and holiday homes in rural areas of Uddevalla
 • Villas and holiday homes in rural areas of Ljungskile

 

Making best use of the bags:

 • Allow wet food waste to drain thoroughly in the sink or a colander.
 • Wrap prawn shards and fish waste in a piece of newspaper.
 • For optimum hygiene, change the bag after 2-3 days, even if it’s not full.
 • The bag holder can be cleaned in the dishwasher.
 • By all means throw kitchen roll and paper serviettes in the paper bag along with the food waste – they’ll absorb a lot of moisture from the food waste.
 • Always use the ventilated bag holder supplied. Do not place the bag holder in a normal waste bin or fit a plastic bag outside the holder. Sealed containers generate odour problems because they keep the moisture in, which will make the paper bag fall apart.
 • It’s a good idea to put a bit of newspaper or kitchen roll in the bottom of the paper bag.
 • Seal the paper bag thoroughly. Fold in the edges and roll it up tightly before placing it in the food waste container.

 

How to use the bag

 1. Place the bag in the bag holder.
 2. Make sure that the base is flat. You might want to line the base with newspaper or kitchen roll.
 3. Place food waste in the bag. Try to ensure that the waste is as dry as possible.
 4. Do not fill the bag above the level of the dotted line.
 5. Once the bag is full, fold in the corners and roll up the bag. Place the bag in the food waste container.

Download pdf "How to use the paper bag" Pdf, 1 MB.

Hur får jag nya papperspåsar?

Bor du i villa får du nya påsar genom att i god tid klämma fast en tom papperspåse i matavfallskärlet (mellan lock och kärl). Kläm gärna fast påsen på baksidan av locket, där sitter den fast bättre än på framsidan. Nya påsar lämnas då vid kommande tömning. Vid varje beställning lämnar vi en bunt med 80 påsar vilket motsvarar en halvårsförbrukning, inplastad för att tåla väder och vind.

Bor du i lägenhet kontaktar du istället din hyresvärd, bovärd, bostadsrättförening eller vaktmästare för nya påsar.

Papperspåsar finns även att hämta på återvinningscentralerna Havskuren och Aröd.

Så här fungerar påsen bäst

 • Låt blöta matrester först rinna av ordentligt i vasken eller i ett durkslag.
 • Slå in räkskal och fiskrens i lite tidningspapper.
 • För bästa hygien byt påse efter 2-3 dagar även om den inte är full.
 • Det går bra att diska påshållaren i diskmaskin.
 • Släng gärna hushållspapper och servetter i papperspåsen tillsammans med matavfallet. Det suger upp en hel del av fukten.
 • Tänk på att alltid använda den ventilerade påshållaren som medföljer. Ställ inte ner påshållaren i en vanlig sophink eller trä en plastpåse utanpå. Täta behållare skapar luktproblem eftersom fukten stängs inne och papperspåsen går då sönder.
 • Lägg gärna lite tidningspapper eller hushållspapper i botten på papperspåsen.
 • Stäng papperspåsen ordentligt. Vik in kanterna och rulla ihop den noga innan den läggs i matavfallskärlet.

Så här använder du påsen

Papperspåse 1

1. Sätt påsen i påshållaren.

Papperspåse 2

2. Se till att botten är platt. Lägg eventuellt i tidnings- eller hushållspapper.

Papperspåse 3

3. Lägg matavfall i påsen. Försök hålla det så torrt som möjligt.

Papperspåse 4

4. Fyll påsen max upp till den streckade linjen.

Papperspåse 5

5. Vik in hörnen och rulla ihop påsen. Lägg påsen i kärlet för matavfall.

Vad får jag slänga i matavfallspåsen?

Papperspåsen är ny men innehållet är detsamma, alltså matavfall. Utöver matavfall kan du också slänga servetter, hushållspapper samt använda te- och kaffefilter.

Exempel på vad som kan slängas i matavfallspåsen:

 • Matrester, skal och skruttar, skaldjursrester och rester av kött och fisk
 • Hushållspapper och servetter
 • Stelnat stekfett
 • Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

 

Exempel på vad som inte får slängas:

 • Läkemedel
 • Snus, cigarretter
 • Tuggummi
 • Bomull, bindor eller tamponger
 • Tandpetare, glasspinnar
 • Grillkol, aska
 • Kattsand, sågspån eller blomjord
 • Stearinljus

 

Ett tips är att använda vår avfallslista i bokstavsordning som hjälp. Den hittar du också i Uddevalla Energis app.

Bättre för miljön

Papperspåsarna är betydligt miljövänligare än plastpåsar. Dels för att vi i Uddevalla slutar använda cirka 4 miljoner plastpåsar per år men också för att matavfallet väger mindre vilket gynnar transporten. Nästan 70% av alla kommuner som sorterar ut matavfall använder redan papperspåse idag. Bytet till papperspåsar ligger också i linje med Sveriges nya förordning om att minska plastanvändningen. Plast bryts inte ner i naturen, istället skadar det djurlivet i hav och på land.

Tips - så minskar du lukt och flugor

Under sommaren kan det uppstå lukt i det bruna kärlet för matavfall och det kan dra till sig flugor. Här följer några tips och idéer som är till nytta i sommarvärmen.

 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
 • Torrskala frukt och grönsaker. Ställ påshållaren för matavfall på diskbänken och skala direkt i påsen.
 • För att matavfallet ska bli torrare kan du blanda i lite hushållspapper.
 • Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper. Lägg sedan paketet i matavfallspåsen. Om det dröjer flera dagar innan du får tömning kan du förvara skaldjursresterna i frysen så länge.
 • Skölj ur det bruna kärlet ordentligt med vatten, inga rengöringsmedel behövs.
 • Vik in hörnen och rulla ihop påsen innan du lägger den i kärlet så minskar du risken för lukt som drar till sig flugor. Med en ordentligt stängd påse minskar också risken att matavfallet hamnar utanför påsen.
 • Ställ kärlet på en så skuggig plats som möjligt. Värmen gör att risken ökar för att matavfall luktar.
 • Lite ättika runt kanterna och på botten av kärlet ger en fräsch doft och håller flugorna borta. Kärlet är dubbelbottnat så matavfallet blir inte fuktigt.
 • Det går även bra att strö lite vanlig trädgårdskalk runt kanterna och i botten av kärlet mot flugor. Tänk på att inte använda för mycket, det räcker med en matsked.

Fördelar med papperspåse

 • Mindre klimatpåverkan och lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar och vikten minskar.
 • Bättre och renare biogas.
 • Mindre lukt i hemmet då matavfallet torkar i papperspåse, medan det börjar rötas i plastpåse.

Här hittar du de vanligaste frågor och svar kring papperspåsen

Papperspåse

Avfallsguiden A-Ö

Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska sortera avfallet. Därför har vi gjort en avfallslista som A till Ö berättar var du ska sortera brandsläckaren, elproppen, nagellacket och snuset. Du kan lätt söka efter avfall i sökrutan eller klicka på första bokstaven i avfallet du söker.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

  Lär dig sortera rätt - gå vår snabba sopskola!

  Vi börjar med sådant som du inte ska slänga i soporna (det är mer än du kanske tror): förpackningar, tidningar, farligt avfall, elavfall, grovsopor, elektronikavfall och vitvaror. Förpackningar och tidningar ska du ta med till återvinningsstationen. Farligt avfall, elavfall, grovsopor, elektronikavfall och vitvaror ska du ta med till någon av våra återvinningscentraler Havskuren i Uddevalla eller Aröd i Ljungskile.

  Du sorterar ditt hushållsavfall i två olika kärl: brunt för matavfall, och grönt för restavfall. Här intill reder vi ut begreppen.

  Matavfall (brunt sopkärl)

  Matavfall (brunt sopkärl) är till exempel matrester och annat biologiskt avfall som rester av kött, fisk, grönsaker, frukt, kaffesump, teblad, blomavfall, snus, servetter och hushållspapper. Av matavfallet produceras biogas som bland annat används som drivmedel till fordon.

  Restavfall (grönt sopkärl)

  Restavfall (grönt sopkärl) är avfall som inte går att återvinna, men som går att bränna. Hit räknas blöjor, läder, gummi, textilier, plastleksaker, cd-skivor, cd-fodral, diskborstar, porslin, blomjord, kattsand, keramik och väl förpackat glas (dock inte förpackningsglas, som till exempel glasflaskor och glasburkar - sådana ska till återvinningen). Av restavfallet producerar vi el och fjärrvärme.

  Papperspåse eller plastpåse?

  Sortera ditt matavfall i avsedda papperspåsar som tillhandahålls av oss. Papperspåsarna gör återvinningen av matavfall ännu mer effektiv eftersom de kan rötas tillsammans med matavfallet och bli biogas. Samtidigt bidrar du till att minska användningen av plastpåsar. För restavfall använder du plastpåse och du kan använda vilken färg på plastpåse du vill.

  Knyt dubbelknut

  Du får inte slänga löst avfall i dina sopkärl - allt måste läggas i väl förslutna påsar (det är ju ändå sopor vi har att göra med). Knyt därför dubbelknut på plastpåsarna för ditt restavfall och rulla ihop papperspåsarna med ditt matavfall ordentligt (tänk på att inte fylla påsen över den streckade linjen).


  Hämtningsdagar

  När kommer vi och hämtar dina sopor? Vi hämtar ditt restavfall (grönt sopkärl) var fjärde vecka och matavfall (brunt sopkärl) varannan vecka. Sophämtning hos fritidsboende sker mellan maj-oktober, vecka 18-41. 

  Du har flera möjligheter att se hämtningsdagarna för din adress. Du kan söka på din adress i appen, i sökrutan nedan eller logga in på Mina sidor.

  I samband med större helger förekommer det att de ordinarie sophämtningsdagarna tillfälligt ändras.

  Lokala avvikelser
  Ibland händer sådant som leder till tillfälliga förändringar i våra hämtningsturer. Det kan vara vägförhållanden, sjukdom eller trasiga bilar. Om hämtningen dröjer låt kärlen stå kvar tills de blivit tömda.

  Sök på din adress
  Här nedan kan du söka på din adress och se nästa hämtningstillfälle

  Söker...

  Ladda ner vår app!
  Ladda ner vår app ”Uddevalla Energi” från AppStore eller Google Play för att enkelt se när vi hämtar dina sopor. Genom att aktivera pushnotiser får du dessutom ett meddelande som påminner om när det är dags att ställa fram dina sopkärl.

  Mina sidor
  På Mina sidor kan du följa dina abonnemang hos oss och bland annat se dina hämtningsdagar. Du loggar in med ditt kundnummer och personnummer.

  Kundservice
  Du kan också kontakta kundservice så meddelar vi dig dina dagar för sophämtning. Du når kundservice via e-post kundservice@uddevallaenergi.se, telefon 0522-58 08 00, Facebook eller via chatten här på hemsidan.


  Trädgårdsavfall

  Har du en trädgård eller grön innergård så har du också höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta får inte läggas i det vanliga restavfallskärlet. Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid skötsel av din trädgård.

  Detta hör hemma i trädgårdskärlet
  Löv, frukt, klippta tunna grenar, gräsklipp och trädgårdsrens.

  Men inte detta
  Sten, jord, grus eller förpackningsrester så som krukor och jordsäckar.

  Hämtning av trädgårdsavfall
  Kärlet för trädgårdsavfall är 370 liter och hämtning sker säsongsvis jämna veckor från vecka 16 till och med vecka 46. När hämtningen tar uppehåll på hösten behåller du ditt kärl till nästa säsong. På hämtningsdagen placerar du ditt kärl senast klockan 06:30 vid en farbar väg på en väl synlig plats där sopbilen kan stanna. Vänligen placera kärlet med handtaget utåt. Maxvikten får vara cirka 50-60 kg/gång, (jämför en 10-liters hink med äpplen som väger cirka 6 kg).

  Abonnemanget kostar 853 kr per säsong.

  Invasiva växter
  Trädgårdsavfallet får inte innehålla invasiva växtarter. Invasiva växter lämnas på Havskuren återvinningscentral som brännbart avfall. För att motverka risken för spridning är kravet att de ligger väl förpackade i till exempel tejpade plastsäckar. Invasiva växter kan ej tas emot på Aröd återvinningscentral. Läs mer här om hur du hanterar invasiva växtarter.

  Kompostering på Havskuren
  På Havskurens avfallsanläggning finns en komposteringsanläggning dit ditt trädgårdsavfall körs. Trädgårdsavfallet komposteras och används till att skapa konstruktionsjord för anläggning (ej odling). Grövre trädgårdsavfall och GROT krossas ner i minder delar och används som bränsleråvara.


  Våra priser och abonnemang för sophämtning

  Villahämtning from 2020-04-01 - Priser, årskostnad


  Tätort / landsbygd

  Sopkärl

  Hämtningsintervall

  Pris inkl. moms

  Sophämtning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 894 kr

  Sophämtning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 299 kr

  Sophämtning

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 916 kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  3 339 kr

  Sophämtning

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 916 kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l + 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  4 119 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 819 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 840 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 840 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  5 549 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 140 l

  4 veckor

  1 565 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 190 l

  4 veckor

  2 119 kr

  * Samtömning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 894 kr

  * Samtömning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 299 kr

  * Serviceavgift

  Restavfall
  Matavfall

  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  591 kr
  1 185 kr
  1 776 kr

  * Serviceavgift,
  vid kompostering

  Restavfall


  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  196 kr
  394 kr
  591 kr

  * Låst kärl  59 kr

  * Grundavgift

  Restavfall


  729 kr


  * Samtömning
  ​Två fastigheter kan ha delad sophämtning med gemensamma sopkärl. Fakturan för sophämtningen (inklusive grundavgift) skickas då till en av abonnenterna. Den andra abonnenten får en faktura på endast grundavgift. Grundavgiften för dig som är helårsboende är 729 kr/år.

  ​* Serviceavgift
  ​Serviceavgift är en årskostnad som tillkommer när sopkärlens permanenta placering inte är vid farbar väg.

  * Låst kärl
  ​Vid behov av låst sopkärl tillkommer en årskostnad på 59 kr/sopkärl.

  * Grundavgift
  Grundavgiften är en avgift som är obligatorisk för alla boende i Uddevalla kommun, oavsett om man har sopkärl eller inte. Grundavgiften är en ersättning för administration och omhändertagande av material på våra återvinningscentraler. Det berättigar dig också till de 10 fria besöken på återvinningscentralen.

  Extrasäck
  Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

  Budad tömning
  Extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kostar 671 kr inklusive moms/kärl.

  Hämtning av elektronik och vitvaror
  Hämtning sker onsdagar jämna veckor året om och kostar 171 kr inklusive moms/första kolli och 131 kr inklusive moms/följande kolli vid hämtning samtidigt.

  Trädgårdsavfall
  Hämtning av trädgårdsavfall sker jämna veckor mellan vecka 16 och vecka 46 och kostar 853 kr inklusive moms/säsong.

  Abonnemangsbyte
  När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 198 kr inklusive moms.

  Dispens från sophämtning
  En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte. Om dispens lämnas påförs man som kund ändå en grundavgift på 729 kr inklusive moms.

  Fritidshämtning from 2020-04-01 - Priser, årskostnad

  Hämtning av hushållsavfall för fritidsboende sker mellan maj och oktober, vecka 18-41. Det är sex hämtningstillfällen för restavfall och tolv hämtningstillfällen för matavfall.


  Tätort / landsbygd

  Sopkärl

  Hämtningsintervall

  Pris inkl. moms

  Sophämtning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  998 kr

  Sophämtning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 171 kr

  Sophämtning

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 398 kr

  Sophämtning

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 398 kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 276 kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l + 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 719 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  1 921 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  1 936 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  1 936 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 785 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 140 l

  4 veckor

  874 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 190 l

  4 veckor

  1 034 kr

  * Samtömning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  998 kr

  * Samtömning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 171 kr

  * Serviceavgift

  Restavfall
  Matavfall

  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  251 kr
  504 kr
  754 kr

  * Serviceavgift,
  vid kompostering

  Restavfall


  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  84 kr
  168 kr
  251 kr

  * Låst kärl  59 kr

  * Grundavgift

  Restavfall


  698 kr  * Samtömning
  ​Två fastigheter kan ha delad sophämtning med gemensamma sopkärl. Fakturan för sophämtningen (inklusive grundavgift) skickas då till en av abonnenterna. Den andra abonnenten får en faktura på endast grundavgift. Grundavgiften för dig som är fritidsboende är 698 kr/år.

  * Serviceavgift
  ​Serviceavgift är en årskostnad som tillkommer när sopkärlens permanenta placering inte är vid farbar väg.

  * Låst kärl
  ​Vid behov av låst sopkärl tillkommer en årskostnad på 59 kr/sopkärl.

  * Grundavgift
  Grundavgiften är en avgift som är obligatorisk för alla boende i Uddevalla kommun, oavsett om man har sopkärl eller inte. Grundavgiften är en ersättning för administration och omhändertagande av material på våra återvinningscentraler. Det berättigar dig också till de 10 fria besöken på återvinningscentralen.

  Extrasäck
  Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

  Budad tömning
  Extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kostar 671 kr inklusive moms/kärl.

  Hämtning av elektronik och vitvaror
  Hämtning sker onsdagar jämna veckor året om och kostar 171 kr inklusive moms/första kolli och 131 kr inklusive moms/följande kolli vid hämtning samtidigt.

  Trädgårdsavfall
  Hämtning av trädgårdsavfall sker jämna veckor mellan vecka 16 och vecka 46 och kostar 853 kr inklusive moms/säsong.

  Abonnemangsbyte
  När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 198 kr inklusive moms.

  Dispens från sophämtning
  En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte. Om dispens lämnas påförs man som kund ändå en grundavgift på 698 kr inklusive moms.

  Flerbostadshus from 2020-04-01 - Priser, årskostnad


  Sopkärl

  Hämtningsintervall

  Pris exkl moms

  Pris inkl. moms

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  2 556 kr

  3 195 kr

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  6 067 kr

  7 584 kr

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  3 196 kr

  3 995 kr

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  7 334 kr

  9 180 kr

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  3ggr / vecka
  3ggr / vecka

  11 591 kr

  14 489 kr

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  3 862 kr

  4 828 kr

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  9 148 kr

  11 435 kr

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  5 585 kr

  6 981 kr

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  13 366 kr

  16 708 kr

  Restavfall 600 l
  Matavfall 190 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  8 718 kr

  10 898 kr

  Restavfall 600 l
  Matavfall 190 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  20 793 kr

  25 991 kr

  Restavfall 750 l
  Matavfall 190 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  10 895 kr

  13 619 kr

  Restavfall 750 l
  Matavfall 190 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  25 464 kr

  31 830 kr  Extrasäck
  Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

  Abonnemangsbyte
  När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 198 kr inklusive moms.

  Villahämtning from 2022-01-01 - Priser, årskostnad


  Tätort / landsbygd

  Sopkärl

  Hämtningsintervall

  Pris inkl. moms

  Sophämtning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 941 kr

  Sophämtning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 356 kr

  Sophämtning

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 989 kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  3 423 kr

  Sophämtning

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 989 kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l + 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  4 221 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 914 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 936 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 936 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  5 688 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 140 l

  4 veckor

  1 604 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 190 l

  4 veckor

  2 171 kr

  * Samtömning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 941 kr

  * Samtömning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 356 kr

  * Serviceavgift

  Restavfall
  Matavfall

  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  606 kr
  1 215 kr
  1 821 kr

  * Serviceavgift,
  vid kompostering

  Restavfall


  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  201 kr
  404 kr
  606 kr

  * Låst kärl  100 kr

  * Grundavgift

  Restavfall


  748 kr


  * Samtömning
  ​Två fastigheter kan ha delad sophämtning med gemensamma sopkärl. Fakturan för sophämtningen (inklusive grundavgift) skickas då till en av abonnenterna. Den andra abonnenten får en faktura på endast grundavgift. Grundavgiften för dig som är helårsboende är 748 kr/år.

  ​* Serviceavgift
  ​Serviceavgift är en årskostnad som tillkommer när sopkärlens permanenta placering inte är vid farbar väg.

  * Låst kärl
  ​Vid behov av låst sopkärl tillkommer en årskostnad på 100 kr/sopkärl.

  * Grundavgift
  Grundavgiften är en avgift som är obligatorisk för alla boende i Uddevalla kommun, oavsett om man har sopkärl eller inte. Grundavgiften är en ersättning för administration och omhändertagande av material på våra återvinningscentraler. Det berättigar dig också till de 10 fria besöken på återvinningscentralen.

  Extrasäck
  Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

  Budad tömning
  Extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kostar 685 kr inklusive moms/kärl.

  Hämtning av elektronik och vitvaror
  Hämtning sker onsdagar jämna veckor året om och kostar 175 kr inklusive moms/första kolli och 134 kr inklusive moms/följande kolli vid hämtning samtidigt.

  Trädgårdsavfall
  Hämtning av trädgårdsavfall sker jämna veckor mellan vecka 16 och vecka 46 och kostar 870 kr inklusive moms/säsong.

  Abonnemangsbyte
  När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 201 kr inklusive moms.

  Dispens från sophämtning
  En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte. Om dispens lämnas påförs man som kund ändå en grundavgift på 748 kr inklusive moms.

  Fritidshämtning from 2022-01-01 - Priser, årskostnad

  Hämtning av hushållsavfall för fritidsboende sker mellan maj och oktober, vecka 18-41. Det är sex hämtningstillfällen för restavfall och tolv hämtningstillfällen för matavfall.


  Tätort / landsbygd

  Sopkärl

  Hämtningsintervall

  Pris inkl. moms

  Sophämtning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 023 kr

  Sophämtning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 200 kr

  Sophämtning

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 433 kr

  Sophämtning

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 433 kr

  Sophämtning

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  2 334 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  1 969 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  1 985 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 2 x 140 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  1 985 kr

  Sophämtning
  (specialtaxa)

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  2 veckor
  2 veckor

  3 880 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 140 l

  4 veckor

  895 kr

  Sophämtning,
  vid kompostering

  Restavfall 190 l

  4 veckor

  1 060 kr

  * Samtömning

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 023 kr

  * Samtömning

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  4 veckor
  2 veckor

  1 200 kr

  * Serviceavgift

  Restavfall
  Matavfall

  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  258 kr
  516 kr
  773 kr

  * Serviceavgift,
  vid kompostering

  Restavfall


  3-10 m
  11-20 m
  21-30 m

  86 kr
  171 kr
  258 kr

  * Låst kärl  100 kr

  * Grundavgift

  Restavfall


  715 kr  * Samtömning
  ​Två fastigheter kan ha delad sophämtning med gemensamma sopkärl. Fakturan för sophämtningen (inklusive grundavgift) skickas då till en av abonnenterna. Den andra abonnenten får en faktura på endast grundavgift. Grundavgiften för dig som är fritidsboende är 715 kr/år.

  * Serviceavgift
  ​Serviceavgift är en årskostnad som tillkommer när sopkärlens permanenta placering inte är vid farbar väg.

  * Låst kärl
  ​Vid behov av låst sopkärl tillkommer en årskostnad på 100 kr/sopkärl.

  * Grundavgift
  Grundavgiften är en avgift som är obligatorisk för alla boende i Uddevalla kommun, oavsett om man har sopkärl eller inte. Grundavgiften är en ersättning för administration och omhändertagande av material på våra återvinningscentraler. Det berättigar dig också till de 10 fria besöken på återvinningscentralen.

  Extrasäck
  Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

  Budad tömning
  Extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kostar 685 kr inklusive moms/kärl.

  Hämtning av elektronik och vitvaror
  Hämtning sker onsdagar jämna veckor året om och kostar 175 kr inklusive moms/första kolli och 134 kr inklusive moms/följande kolli vid hämtning samtidigt.

  Trädgårdsavfall
  Hämtning av trädgårdsavfall sker jämna veckor mellan vecka 16 och vecka 46 och kostar 870 kr inklusive moms/säsong.

  Abonnemangsbyte
  När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 201 kr inklusive moms.

  Dispens från sophämtning
  En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte. Om dispens lämnas påförs man som kund ändå en grundavgift på 715 kr inklusive moms.

  Flerbostadshus from 2022-01-01 - Priser, årskostnad


  Sopkärl

  Hämtningsintervall

  Pris exkl moms

  Pris inkl. moms

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  2 620 kr

  3 275 kr

  Restavfall 140 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  6 219 kr

  7 774 kr

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  3 276 kr

  4 095 kr

  Restavfall 190 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  7 528 kr

  9 410 kr

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  3 959 kr

  4 949 kr

  Restavfall 240 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  9 377 kr

  11 721 kr

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  5 725 kr

  7 156 kr

  Restavfall 370 l
  Matavfall 140 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  13 700 kr

  17 125 kr

  Restavfall 600 l
  Matavfall 190 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  8 936 kr

  11 170 kr

  Restavfall 600 l
  Matavfall 190 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  21 313 kr

  26 641 kr

  Restavfall 750 l
  Matavfall 190 l

  1g / vecka
  1g / vecka

  11 167 kr

  13 959 kr

  Restavfall 750 l
  Matavfall 190 l

  2ggr / vecka
  2ggr / vecka

  26 101 kr

  32 626 kr  Extrasäck
  Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

  Abonnemangsbyte
  När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 201 kr inklusive moms.


  Byte av kärlstorlek

  Du har möjlighet att välja storlek på ditt gröna sopkärl för restavfall för att anpassa efter dina behov. Det bruna sopkärlet för matavfall finns endast i en storlek, 140 liter.

  Du kan enkelt byta kärlstorlek på ditt gröna sopkärl genom att fylla i nedanstående formulär. Du kan också skriva ut blanketten i pappersform och skicka in till oss eller kontakta kundservice så hjälper vi dig med bytet. Vi utför kärlbytet så snart som möjligt efter vi har fått beställningen. En administrativ engångskostnad tillkommer på 198 kr.

  Låt kärlet stå framme tills det blivit bytt. Det är inte den vanliga sopbilen som kommer med nytt kärl.

  Rätt kärlstorlek för en bättre miljö
  Sopor är en värdefull resurs som värnar om vår miljö. Med rätt kärlstorlek finns det plats att sortera soppåsarna där de hör hemma. Det sparar på naturens resurser eftersom vi kan ta hand om avfallet på rätt sätt. Restavfallet eldas i vårt kraftvärmeverk Lillesjö och blir el och fjärrvärme. Matavfallet blir fordonsbränsle.

  Soptunnor

  Hämtning av vitvaror

  Vi hjälper dig gärna att bli av med trasiga vitvaror. Hämtning av vitvaror sker onsdagar jämna veckor året om. Kostnaden är 171 kr inklusive moms för första enheten och 131 kr inklusive moms/följande enhet vid hämtning samtidigt. Kontakta kundservice för beställning på telefon 0522-58 08 00 eller e-post kundservice@uddevallaenergi.se

  Förbered och ställ ut dina vitvaror
  Förbered inför hämtningen genom att tömma kylskåp och dylikt. Tejpa gärna igen dörrar och luckor eller säkra dem på annat sätt. Ställ ut enheterna vid väg eller gata i god tid, senast klockan 06:30 på hämtningsdagen.

  Vi hämtar:

  • Kylskåp
  • Frysskåp, frysbox
  • Spis
  • Diskmaskin
  • Tvättmaskin
  • Torktumlare, torkskåp

  Beställning

  Här kan du enkelt beställa produkter eller tjänster hos oss. Välj beställning i rullistan.

  Fyll i formuläret och klicka på skicka så tar vi hand om din beställning.

  Vid byte av kärlstorlek
  Vid byte av kärlstorlek
  Skicka

  Om du hellre vill fylla i en papperblankett och skicka in till oss kan du göra det på följande länkar:

  Blankett för hämtning av trädgårdsavfall

  Blankett för byte av kärlstorlek


  Kompostering

  Komposterbart hushållsavfall och fekalier från urinseparerande toaletter får komposteras i kompostbehållare för åretruntbruk. Kompostbehållaren ska uppfylla vissa funktionskrav.

  Utdrag ur funktionskrav fastställda av samhällsbyggnadsnämnden Uddevalla Kommun.

  Behållaren ska:

  • vara så tät att skadedjur inte kan komma åt innehållet
  • vara så utformad att den fungerar även under den kalla årstiden, genom isolering eller på annat sätt
  • ha tillräcklig kapacitet för de mängder avfall som ska komposteras.


  Komposteringen ska utföras så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön.

  Fastighetsägaren eller brukaren som komposterar sitt hushållsavfall enligt kraven ovan, kan efter skriftlig anmälan till samhällsbyggnadsnämnden få sophämtningen ändrad till att gälla bara restavfall (grönt kärl). Det bruna kärlet hämtas tillbaka av renhållningen. Detta innebär även en reducerad sophämtningsavgift. Gäller både fritids- och helårsabonnenter.

  Exempel på avfall som kan komposteras

  • Matrester såsom kött, fisk, bröd med mera
  • Frukt- och grönsaksrester
  • Kaffe- och tesump inkl filter
  • Äggskal, räkskal, fiskrens med mera
  • Hushållspapper och pappersservetter
  • Trädgårdsavfall (om plats finns i behållaren)

   

  Ansökan om "Dispens för kompostering av hushållsavfall"

  Kontakta kundservice om sophämtning

  Har du frågor om din sophämtning eller din faktura? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

  Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.