Dina sopor blir till el, värme och biogas.

Vi hämtar dina sopor - och rötar eller bränner dem.

I Uddevalla har vi på Uddevalla Energi ensamrätt på sophämtning. För miljöns bästa tar vi hand om allt ditt hushållsavfall - både matavfall och restavfall - och låter det antingen rötas på biogasanläggning (matavfall) eller brännas på Lillesjöverket (restavfall). Matavfallet blir till biogas, som används som drivmedel för bilar. Restavfallet eldas upp och värmer bland annat vattnet i fjärrvärmeledningarna i hela kommunen.

Vi hämtar matavfall (brunt sopkärl) varannan vecka, och vi hämtar restavfall (grönt sopkärl) var fjärde vecka. Som invånare i Uddevalla kommun betalar du sophämtningsavgift för att vi hämtar dina sopor.

Här är vårt sophämtningsschema

När kommer vi och hämtar dina sopor? Här hittar du sophämtningsschemat för helårsboende i tätorten och på landsbygden samt för fritidsboende. Kolla in sophämtningsschemat för att se vilken körtur som din villa tillhör. Sophämtning hos fritidsboende sker mellan maj och september.

Jag vill se sophämtningsschema för tätort villa

Jag vill se sophämtningsschema för landsbygd/fritid villa


Lokala avvikelser

Ibland händer sådant som leder till att vi - tillfälligt eller under längre tid, avviker från vårt hämtningsschema. Det kan vara vägförhållanden, trasiga bilar, sjukdom, ändrade hämtningsintervaller, nya vägsträckningar eller dåligt plogade vägar som förändrar våra turer.

Schemat i appen!
Ladda ner vår app ”Uddevalla Energi” från AppStore eller Google Play för att se vårt sophämtningsschema. Skriv in din postadress för att få pushnotiser som påminner om när dina sopor ska tömmas.

Jag vill ladda ner appen i Appstore

Jag vill ladda ner appen i Google Play

Trädgårdsavfall

Har du en trädgård eller grön innergård så har du också höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta får inte läggas i det vanliga restavfallskärlet. Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid skötsel av din trädgård. Om du inte redan har ett abonnemang för trädgårdsavfall kan du beställa ett sådant genom att fylla i formuläret nedan eller via pdf-filen.

Detta hör hemma i trädgårdskärlet
Löv, frukt, klippta tunna grenar, gräsklipp och trädgårdsrens.

Men inte detta
Sten, jord, grus eller förpackningsrester så som krukor och jordsäckar.

Hämtning av trädgårdsavfall
Kärlet för trädgårdsavfall är 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15 till och med vecka 45. När hämtningen tar uppehåll på hösten behåller du ditt kärl till nästa säsong. På hämtningsdagen placerar du ditt kärl senast klockan 06:30 vid en farbar väg på en väl synlig plats där sopbilen kan stanna. Vänligen placera kärlet med handtaget utåt. Maxvikten får vara cirka 50-60 kg/gång, (jämför en 10-liters hink med äpplen som väger cirka 6 kg).

Abonnemanget kostar 743 kr per säsong.

Kompostering på Havskuren
På Havskurens avfallsanläggning finns en komposteringsanläggning dit ditt trädgårdsavfall körs. Där mals det och blandas i mån av tillgång med höstgödsel. Detta komposteras och blandas med slam från kommunens reningsverk. Då får vi ett näringsrikt material som används som växtskikt på tippen, Havskuren. Det finns krav på att soptippen ska sluttäckas senast år 2017 och detta material fungerar som ett topplager på tippen där växter gärna slår rot och frodas.

Beställning - Hämtning av trädgårdsavfall

Beställ hämtning av trädgårdsavfall genom att fylla i blanketten eller formuläret nedan.

Blankett för hämtning av trädgårdsavfall
Allt matavfall i papperspåse

Till hösten hamnar matavfallet i papperspåse.

Under hösten 2017 börjar hushåll, företag och verksamheter i Uddevalla kommun att använda papperspåsar för matavfall. Matavfallet i Uddevalla går till biogasproduktion och den stora fördelen med papperspåsar är att de kan rötas tillsammans med matavfallet. Plastpåsar som används idag måste först sorteras bort och tas omhand på annat sätt. Med papperspåsen kan mer biogas utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar.

Papperspåsar 9 liter och ventilerad påshållare tillhandahålls av Uddevalla Energi och innebär inte någon extra kostnad för dig som kund. Vi påbörjar utdelning av papperspåsar och påshållare i oktober. Startpaketet innehåller en påshållare och 80 papperspåsar vilket motsvarar en halvårsförbrukning vid användning av 2-3 påsar per vecka. Påshållaren kan hängas eller ställas i köksskåpet.

Fördelar med papperspåse

 • Mindre klimatpåverkan och lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar och vikten minskar.
 • Bättre och renare biogas.
 • Mindre lukt i hemmet, vilket beror på att matavfallet torkar ut i papperspåse vid korrekt användning medan det börjar rötas i plastpåse.

Mer information i september
I september skickar vi ut närmare information om när papperspåsar kommer att delas ut till dig samt hur du får nya påsar när de är slut. Du får också veta mer om hur du använder påse och påshållare på bästa sätt för ditt matavfall.

Här hittar du de vanligaste frågor och svar kring papperspåsen

Så här fungerar påsen bäst

 • Låt blöta matrester först rinna av i vasken eller i ett durkslag.
 • Slå in räkskal och fiskrens i lite tidningspapper.
 • För bästa hygien byt påse efter 2-3 dagar även om den inte är full.
 • Det går bra att diska påshållaren i diskmaskin.
 • Släng gärna hushållspapper och servetter i papperspåsen.
 • Tänk på att alltid använda den ventilerade påshållaren som medföljer. Ställ inte ner påshållaren i en vanlig sophink eller trä en plastpåse utanpå. Täta behållare skapar luktproblem och försämrar påsens hållfasthet.
 • Stäng papperspåsen ordentligt. Vik in kanterna och rulla ihop den noga innan den läggs i matavfallskärlet.

Vad får jag slänga i matavfallspåsen?

Papperspåsen är ny men innehållet är detsamma, alltså matavfall. Utöver matavfall kan du också slänga servetter, hushållspapper samt använda te- och kaffefilter.

Exempel på vad som kan slängas i matavfallspåsen:

 • Matrester, skal och skruttar, skaldjursrester och rester av kött och fisk
 • Hushållspapper och servetter
 • Stelnat stekfett
 • Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

 

Exempel på vad som inte får slängas:

 • Läkemedel
 • Snus, cigarretter
 • Tuggummi
 • Bomull, bindor eller tamponger
 • Tandpetare, glasspinnar
 • Grillkol, aska
 • Kattsand, sågspån eller blomjord
 • Stearinljus

 

Ett tips är att använda vår avfallslista i bokstavsordning som hjälp. https://www.uddevallaenergi.nu/avfallslista/. Den hittar du också i Uddevalla Energis app.

Bättre för miljön

Papperspåsarna är betydligt miljövänligare än plastpåsar. Dels för att vi i Uddevalla slutar använda cirka 4 miljoner plastpåsar per år men också för att matavfallet väger mindre vilket gynnar transporten. Nästan 70% av alla kommuner som sorterar ut matavfall använder redan papperspåse idag. Bytet till papperspåsar ligger också i linje med Sveriges nya förordning om att minska plastanvändningen. Plast bryts inte ner i naturen, istället skadar det djurlivet i hav och på land.


Gå vår snabba sopskola – lär dig sortera rätt!

Vi börjar med sådant som du inte ska slänga i soporna (det är mer än du kanske tror): förpackningar, tidningar, farligt avfall, elavfall, grovsopor, elektronikavfall och vitvaror. Förpackningar och tidningar ska du ta med till återvinningsstationen. Farligt avfall, elavfall, grovsopor, elektronikavfall och vitvaror ska du ta med till någon av våra återvinningscentraler Havskuren i Uddevalla eller Aröd i Ljungskile.

Du sorterar ditt hushållsavfall i två olika kärl: brunt för matavfall, och grönt för restavfall. Här redan vi ut begreppen:

Matavfall (brunt sopkärl)

Matavfall (brunt sopkärl) är till exempel matrester och annat biologiskt avfall som rester av kött, fisk, grönsaker, frukt, kaffesump, teblad, blomavfall, snus, servetter och hushållspapper. Av matavfallet produceras biogas som bland annat används som drivmedel till fordon.

Restavfall (grönt sopkärl)

Restavfall (grönt sopkärl) är avfall som inte går att återvinna, men som går att bränna. Hit räknas blöjor, läder, gummi, textilier, plastleksaker, mjukplast, cd-skivor, cd-fodral, diskborstar, porslin, blomjord, kattsand, keramik och väl förpackat glas (dock inte förpackningsglas, som till exempel glasflaskor och glasburkar - sådana ska till återvinningen) Av restavfallet producerar vi el och fjärrvärme.

Papperspåse eller plastpåse?

Sortera ditt matavfall i papperspåsar, eftersom det är mest hygieniskt och lättast att hantera då. För restavfall: använd platspåse. Eftersom du sorterar dina sopor i olika kärl - ett för matavfall och ett för restavfall - är färgen på påsen inte viktig.

Knyt dubbelknut!

Du får inte slänga löst avfall - att måste läggas i väl ihopknutna påsar som inte riskerar att gå upp (det är ju ändå sopor vi har att göra med).

Följ vår avfallsguide

Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska sortera avfallet. Därför har vi gjort en avfallslista som A till Ö berättar var du ska sortera brandsläckaren, elproppen, nagellacket och snuset.

Jag vill se hela avfallslistan från A till Ö

Jag vill läsa mer om sopsortering


Våra priser och abonnemang för sophämtning

Avgifter villahämtning 2017 - helår


Tätort / landsbygd

Sopkärl

Hämtningsintervall

Pris inkl. moms

Sophämtning

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 600 kr

Sophämtning

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 943 kr

Sophämtning

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

2 465 kr

Sophämtning

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

2 821 kr

Sophämtning

Restavfall 2 x 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

2 465 kr

Sophämtning

Restavfall 370 l + 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

3 480 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

3 228 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 2 x 140 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

3 246 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

3 246 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

4 689 kr

Sophämtning,
vid kompostering

Restavfall 140 l

4 veckor

1 323 kr

Sophämtning,
vid kompostering

Restavfall 190 l

4 veckor

1 791 kr

* Samtömning

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 600 kr

* Samtömning

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 943 kr

* Serviceavgift

Restavfall
Matavfall

3-10 m
11-20 m
21-30 m

515 kr
1 033 kr
1 548 kr

* Serviceavgift,
vid kompostering

Restavfall


3-10 m
11-20 m
21-30 m

171 kr
344 kr
515 kr

* Låst kärl51 kr

* Samtömning
​Två fastigheter kan ha delad sophämtning med gemensamma sopkärl. Fakturan för sophämtningen (inklusive grundavgift) skickas då till en av abonnenterna. Den andra abonnenten får en faktura på endast grundavgift. Grundavgiften för dig som är helårsboende är 616 kr/år.

​* Serviceavgift
​Serviceavgift är en årskostnad som tillkommer när sopkärlens permanenta placering inte är vid farbar väg.

* Låst kärl
​Vid behov av låst sopkärl tillkommer en årskostnad på 51 kr/sopkärl.

Extrasäck
Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

Budad tömning
Extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kostar 568 kr inklusive moms/kärl.

Hämtning av elektronik och vitvaror
Hämtning sker onsdagar jämna veckor året om och kostar 144 kr inklusive moms/första kolli och 109 kr inklusive moms/följande kolli vid hämtning samtidigt.

Trädgårdsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall sker ojämna veckor mellan vecka 15 och vecka 45 och kostar 743 kr inklusive moms/säsong.

Abonnemangsbyte
När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 173 kr inklusive moms.

Dispens från sophämtning
En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte. Om dispens lämnas påförs man som kund ändå en grundavgift på 616 kr inklusive moms.

Avgifter fritidshämtning 2017

Hämtning av hushållsavfall för fritidsboende sker mellan maj och september. Det är sex hämtningstillfällen för restavfall och elva hämtningstillfällen för matavfall.


Tätort / landsbygd

Sopkärl

Hämtningsintervall

Pris inkl. moms

Sophämtning

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

843 kr

Sophämtning

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

989 kr

Sophämtning

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 180 kr

Sophämtning

Restavfall 2 x 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 180 kr

Sophämtning

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

1 924kr

Sophämtning

Restavfall 370 l + 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

2 296 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

1 635 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 2 x 140 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

1 635 kr

Sophämtning
(specialtaxa)

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

2 veckor
2 veckor

3 198 kr

Sophämtning,
vid kompostering

Restavfall 140 l

4 veckor

738 kr

Sophämtning,
vid kompostering

Restavfall 190 l

4 veckor

874 kr

* Samtömning

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

843 kr

* Samtömning

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

4 veckor
2 veckor

989 kr

* Serviceavgift

Restavfall
Matavfall

3-10 m
11-20 m
21-30 m

219 kr
439 kr
656 kr

* Serviceavgift,
vid kompostering

Restavfall


3-10 m
11-20 m
21-30 m

73 kr
146 kr
219 kr

* Låst kärl51 kr


* Samtömning
​Två fastigheter kan ha delad sophämtning med gemensamma sopkärl. Fakturan för sophämtningen (inklusive grundavgift) skickas då till en av abonnenterna. Den andra abonnenten får en faktura på endast grundavgift. Grundavgiften för dig som är fritidsboende är 589 kr/år.

* Serviceavgift
​Serviceavgift är en årskostnad som tillkommer när sopkärlens permanenta placering inte är vid farbar väg.

* Låst kärl
​Vid behov av låst sopkärl tillkommer en årskostnad på 51 kr/sopkärl.

Extrasäck
Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

Budad tömning
Extra hämtning av sopor, så kallad budad tömning, kostar 568 kr inklusive moms/kärl.

Hämtning av elektronik och vitvaror
Hämtning sker onsdagar jämna veckor året om och kostar 144 kr inklusive moms/första kolli och 109 kr inklusive moms/följande kolli vid hämtning samtidigt.

Trädgårdsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall sker ojämna veckor mellan vecka 15 och vecka 45 och kostar 743 kr inklusive moms/säsong.

Abonnemangsbyte
När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 173 kr inklusive moms.

Dispens från sophämtning
En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte. Om dispens lämnas påförs man som kund ändå en grundavgift på 589 kr inklusive moms.

Avgifter flerbostadshus 2017


Sopkärl

Hämtningsintervall

Pris exkl moms

Pris inkl. moms

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

1g / vecka
1g / vecka

2 159 kr

2 699 kr

Restavfall 140 l
Matavfall 140 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

5 126 kr

6 408 kr

Restavfall 290 l
Matavfall 140 l

1g / vecka
1g / vecka

2 702 kr

3 378 kr

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

6 205 kr

7 756 kr

Restavfall 190 l
Matavfall 140 l

3ggr / vecka
3ggr / vecka

9 794 kr

12 243 kr

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

1g / vecka
1g / vecka

3 263 kr

4 079 kr

Restavfall 240 l
Matavfall 140 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

7 729 kr

9 661 kr

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

1g / vecka
1g / vecka

4 720 kr

5 900 kr

Restavfall 370 l
Matavfall 140 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

11 295 kr

14 119 kr

Restavfall 600 l
Matavfall 190 l

1g / vecka
1g / vecka

7 368 kr

9 210 kr

Restavfall 600 l
Matavfall 190 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

17 570 kr

21 963 kr

Restavfall 750 l
Matavfall 190 l

1g / vecka
1g / vecka

9 206 kr

11 508 kr

Restavfall 750 l
Matavfall 190 l

2ggr / vecka
2ggr / vecka

21 517 kr

26 896 kr


Extrasäck
Vid medtagning av extrasäck vid ordinarie hämtningstur tas en extra avgift ut.

Abonnemangsbyte
När du gör en förändring i ditt abonnemang, till exempel byter kärl eller hämtningsintervall, tar vi ut en administrativ avgift på 173 kr inklusive moms.

Kontakta kundservice om sophämtning

Har du frågor om din sophämtning eller din faktura? Kontakta vår kundservice på 0522-69 62 69 eller kundservice@uddevallaenergi.se