Slamsugning
Slamsugning

Bli av med slammet

- vi tömmer tanken!


Jag vill beställa en slamsugning

Vi tömmer din tank och slamavskiljare.

Låt oss prata om slam. Slam är en restprodukt av allt som samlas i din slutna tank eller slamavskiljare. Ring oss så hjälper vi dig att lägga in planerade tömningar.

Vi på Uddevalla Energi erbjuder också spolning av mindre avloppsanläggningar, avloppsrör och rännstensbrunnar. Det är kommunen som beslutat om renhållningsordningen, som styr att och hur ofta som slamtömning ska göras. Avgifterna för slamtömning har kommunfullmäktige beslutat om. Vi på Uddevalla Energi utför dessa tjänster som entreprenör åt kommunen. I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som har ensamrätt på att utföra all slamsugning av enskilda avlopp.

Slamsugning

Beställ slamsugning här och nu

Vill du beställa slamsugning - även akut? Ring till kundservice 0522-69 62 69. När du beställer utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Vid akut slamtömning inom 2 arbetsdagar tillkommer en förtursavgift. Vid akut slamtömning under kvällar och helger tillkommer debitering för övertid utöver förtursavgift. Om du som kund vill tidsbeställa för en specifik dag och tid tillkommer en extra avgift.

Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs på telefon
0522-69 62 69.

 

Detta är våra företagspriser för slamtömning

Akut slamtömning

Vi utför akut slamtömning inom 2 arbetsdagar. En förtursavgift tillkommer på 613 kronor inklusive moms. Vid akut beställd slamtömning utanför ordinarie arbetstid debiterar vi minimum 3 timmar övertid (1 564 kronor/timma) och 193 kronor per kubikmeter slam som vi tömmer.

Exempel tömning av sluten tank 3 m³:

  • Tid 1 564 kr * 3 timmar = 4 692 kr
  • Slam 193 kr * 3 m³ = 579 kr
  • Totalsumma 5 271 kr


Exemplet gäller akuttömning efter arbetstid på kvällar/helg av sluten tank 3 m³.

För att beställa akut slamtömning ring kundservice på telefon 0522-69 62 69.
Måndag - torsdag efter kl 16.30, fredag efter kl 15 och på helger ring 0522-194 94.

Tidsbeställd slamtömning

När du beställer slamtömning för en specifik dag och tid tillkommer en avgift på 440 kronor inklusive moms. Vid akut tidsbeställning (utförs inom 2 arbetsdagar) tillkommer dessutom en förtursavgift på 613 kronor inklusive moms.

Slangtillägg

20 meter ingår, därför gäller dessa priser:

Total slanglängd

Pris inkl. moms

Total slanglängd 21 - 30 meter

158 kr

Total slanglängd 31 - 40 meter

394 kr

Total slanglängd 41 - 50 meter

749 kr

Total slanglängd 51 - 60 meter

1 280 kr

Total slanglängd 61 - 70 meter

2 078 kr

Total slanglängd 71 - 80 meter

3 273 kr

Bomkörningsavgift

Om slamsugningspersonalen av någon anledning inte kunnat utföra det beställda arbete tar vi ut en bomkörningsavgift på 656 kronor inklusive moms.

Toavagnar

  • Tömning av toavagn: 1 025 kronor inklusive moms.
  • Tömning av ytterligare toavagnar på samma plats och vid samma tillfälle: 294 kronor/styck inklusive moms.

Spolbil

Timpris: 1 381 kronor/timma inklusive moms.

Tunga lock

Lock som väger mer än 15 kg debiteras 856 kronor inklusive moms.

Slamavskiljare

När du beställer utför vi slamtömningen inom 5 arbetsdagar.

Storlek

Exkl. moms

Inkl. moms

0,5

450

563

1,0

602

753

1,5

757

946

2,0

910

1138

2,5

1066

1333

3,0

1218

1523

3,5

1373

1716

4,0

1527

1909

4,5

1679

2099

5,0

1835

2294

5,5

1989

2486

6,0

2143

2679

6,5

2296

2870

7,0

2452

3065

7,5

2605

3256

8,0

2761

3451

9,0

3068

3835

10,0

3375

4219

11,0

3683

4604

12,0

3993

4991

Sluten tank

När du beställer utför vi slamtömningen inom 5 arbetsdagar.

Storlek

Exkl. moms

Inkl. moms

1

553 kr

691 kr

2

861 kr

1 076 kr

3

1 169 kr

1 461 kr

4

1 477 kr

1 846 kr

5

1 786 kr

2 233 kr

6

2 093 kr

2 616 kr

7

2 403 kr

3 004 kr

8

2 712 kr

3 390 kr

9

3 019 kr

3 774 kr

10

3 325 kr

4 156 kr

11

3 632 kr

4 540 kr

12

3 943 kr

4 929 kr


Tjänster

Vi ansvarar för att sköta och tillhandahålla service om slamsugning. Vi skräddarsyr ofta unika erbjudanden så att det ska passa din verksamhet. Vill du rådgöra och få ett förslag på upplägg, kontakta oss på telefon 0522-69 62 69.

Slamavskiljare/slutna tankar/toavagnar

Vi tömmer slamavskiljare och slutna tankar. Vid arbete med slamavskiljare använder vi oss av den så kallade delsugningsmetoden som innebär att vi släpper tillbaka en större del av ren vätska. Mängden transporter minskar till reningsverket och både miljö och ekonomin påverkas därmed på ett positivt sätt. För att förhindra belastningsskador har Arbetsmiljöverket beslutat att brunnslock får väga högst 15 kg. Du kan välja att införskaffa ett lättviktslock eller att själv lyfta bort locket vid slamtömningen. Vi tömmer också toavagnar från bland annat badplatser, byggarbetsplatser och tillfälliga evenemang.

Fettavskiljare

Vi tar hand om slam från fettavskiljare efter beställning. Fett som samlas in av oss lämnas i Skansverkets avloppsreningsverk. Beställning sker till kundservice på telefon 0522 -69 62 69.

Oljeavskiljare/spolplattor/tvätthallar

Uddevalla Energi tömmer oljeavskiljare, spolplattor och tvätthallar. Oljeslammet och tvättrester lämnas vidare för destruktion. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-69 62 69.

Högtrycksspolning

Vi utför spolning av mindre avloppsanläggningar. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-69 62 69.

ADR-avfall

Exempel på ADR-avfall är spilloljor, sludge och blandningar från oljeavskiljare. Vi hämtar och transporterar till en destruktionsanläggning. Fraktsedel/transportdokument för farligt avfall fylls i av avfallslämnaren. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-69 62 69.


Svar på vanliga frågor om slamsugning

Kontakta kundservice om slamsugning

Har du frågor om slamsugning/slamtömning?
Kontakta vår kundservice på 0522-69 62 69 eller kundservice@uddevallaenergi.se