Slamsugning
Slamsugning

Bli av med slammet

- vi tömmer tanken!


Jag vill beställa en slamsugning

Vi tömmer din tank och slamavskiljare.

Låt oss prata om slam. Slam är en restprodukt av allt som samlas i din slutna tank eller slamavskiljare. Ring oss så hjälper vi dig att lägga in planerade tömningar.

Vi på Uddevalla Energi erbjuder också spolning av mindre avloppsanläggningar, avloppsrör och rännstensbrunnar. Det är kommunen som beslutat om renhållningsordningen, som styr att och hur ofta som slamsugning ska göras. Avgifterna för slamsugning har kommunfullmäktige beslutat om. Vi på Uddevalla Energi utför dessa tjänster som entreprenör åt kommunen. I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som har ensamrätt på att utföra all slamsugning av enskilda avlopp.

Slamsugning

Beställ slamsugning här och nu

Vill du beställa slamsugning - även akut? Ring till kundservice 0522-69 62 69. När du beställer utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Vid akut slamsugning inom 2 arbetsdagar tillkommer en förtursavgift. Vid akut slamsugning under kvällar och helger tillkommer debitering för övertid utöver förtursavgift. Om du som kund vill tidsbeställa för en specifik dag och tid tillkommer en extra avgift.

Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs på telefon
0522-69 62 69.

 

Detta är våra företagspriser för slamsugning

Slamavskiljare

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.

Storlek

Beställd slamsugning exkl. moms

Schemalagd slamsugning exkl. moms

0,5

450

423

1,0

602

550

1,5

757

679

2,0

910

805

2,5

1066

934

3,0

1218

1061

3,5

1373

1189

4,0

1527

1317

4,5

1679

1444

5,0

1835

1573

5,5

1989

1701

6,0

2143

1828

6,5

2296

1956

7,0

2452

2085

7,5

2605

2212

8,0

2761

2341

9,0

3068

2596

10,0

3375

2850

11,0

3683

3106

12,0

3993

3363


Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 250 kr inkl. moms.

Sluten tank

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.

Storlek

Beställd slamsugning exkl. moms

Schemalagd slamsugning exkl. moms 

1

553

501

2

861

756

3

1169

1012

4

1477

1268

5

1786

1524

6

2093

1779

7

2403

2036

8

2712

2292

9

3019

2547

10

3325

2801

11

3632

3057

12

3943

3314

 

Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 250 kr inkl. moms.

Akut slamsugning

Vi utför akut slamsugning inom 2 arbetsdagar. En förtursavgift tillkommer på 613 kronor inklusive moms. Vid akut beställd slamsugning utanför ordinarie arbetstid debiterar vi minimum 3 timmar övertid (1 564 kronor/timma) och 193 kronor per kubikmeter slam som vi tömmer.

Exempel tömning av sluten tank 3 m³:

  • Tid 1 564 kr * 3 timmar = 4 692 kr
  • Slam 193 kr * 3 m³ = 579 kr
  • Totalsumma 5 271 kr


Exemplet gäller akut slamsugning efter arbetstid på kvällar/helg av sluten tank 3 m³.

För att beställa akut slamsugning ring kundservice på telefon 0522-69 62 69.
Måndag - torsdag efter kl 16.30, fredag efter kl 15 och på helger ring 0522-194 94.

Tidsbeställd slamsugning

När du beställer slamsugning för en specifik dag och tid tillkommer en avgift på 440 kronor inklusive moms. Vid akut tidsbeställning (utförs inom 2 arbetsdagar) tillkommer dessutom en förtursavgift på 613 kronor inklusive moms.

Slangtillägg

20 meter ingår, därför gäller dessa priser:

Total slanglängd

Pris inkl. moms

Total slanglängd 21 - 30 meter

158 kr

Total slanglängd 31 - 40 meter

394 kr

Total slanglängd 41 - 50 meter

749 kr

Total slanglängd 51 - 60 meter

1 280 kr

Total slanglängd 61 - 70 meter

2 078 kr

Total slanglängd 71 - 80 meter

3 273 kr

Bomkörningsavgift

Om slamsugningspersonalen av någon anledning inte kunnat utföra det beställda arbete tar vi ut en bomkörningsavgift på 656 kronor inklusive moms.

Toavagnar

  • Tömning av toavagn: 1 025 kronor inklusive moms.
  • Tömning av ytterligare toavagnar på samma plats och vid samma tillfälle: 294 kronor/styck inklusive moms.

Spolbil

Timpris: 1 381 kronor/timma inklusive moms.

Tunga lock

Lock som väger mer än 15 kg debiteras 856 kronor inklusive moms.


Tjänster

Vi ansvarar för att sköta och tillhandahålla service om slamsugning. Vi skräddarsyr ofta unika erbjudanden så att det ska passa din verksamhet. Vill du rådgöra och få ett förslag på upplägg, kontakta oss på telefon 0522-69 62 69.

Slamavskiljare/slutna tankar/toavagnar

Vi tömmer slamavskiljare och slutna tankar. Vid arbete med slamavskiljare använder vi oss av den så kallade delsugningsmetoden som innebär att vi släpper tillbaka en större del av ren vätska. Mängden transporter minskar till reningsverket och både miljö och ekonomin påverkas därmed på ett positivt sätt. För att förhindra belastningsskador har Arbetsmiljöverket beslutat att brunnslock får väga högst 15 kg. Du kan välja att införskaffa ett lättviktslock eller att själv lyfta bort locket vid slamtömningen. Vi tömmer också toavagnar från bland annat badplatser, byggarbetsplatser och tillfälliga evenemang.

Fettavskiljare

Vi tar hand om slam från fettavskiljare efter beställning. Fett som samlas in av oss lämnas i Skansverkets avloppsreningsverk. Beställning sker till kundservice på telefon 0522 -69 62 69.

Oljeavskiljare/spolplattor/tvätthallar

Uddevalla Energi tömmer oljeavskiljare, spolplattor och tvätthallar. Oljeslammet och tvättrester lämnas vidare för destruktion. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-69 62 69.

Högtrycksspolning

Vi utför spolning av mindre avloppsanläggningar. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-69 62 69.

ADR-avfall

Exempel på ADR-avfall är spilloljor, sludge och blandningar från oljeavskiljare. Vi hämtar och transporterar till en destruktionsanläggning. Fraktsedel/transportdokument för farligt avfall fylls i av avfallslämnaren. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-69 62 69.


Svar på vanliga frågor om slamsugning

Kontakta kundservice om slamsugning

Har du frågor om slamsugning/slamtömning?
Kontakta vår kundservice på 0522-69 62 69 eller kundservice@uddevallaenergi.se