Slamsugning
Slamsugning

Bli av med slammet - vi tömmer tanken!

Vi tömmer din tank och slamavskiljare.

Låt oss prata om slam. Slam är en restprodukt av allt som samlas i din slutna tank eller slamavskiljare. Ring oss så hjälper vi dig att lägga in planerade tömningar.

Vi på Uddevalla Energi erbjuder också spolning av mindre avloppsanläggningar, avloppsrör och rännstensbrunnar. Det är kommunen som beslutat om renhållningsordningen, som styr att och hur ofta som slamsugning ska göras. Avgifterna för slamsugning har kommunfullmäktige beslutat om. Vi på Uddevalla Energi utför dessa tjänster som entreprenör åt kommunen. I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som har ensamrätt på att utföra all slamsugning av enskilda avlopp.

Slamsugning

Beställ slamsugning här och nu

Vill du beställa slamsugning - även akut? Ring till kundservice 0522-58 08 00. När du beställer utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Beställningar gjorda efter kl 12.00 räknas som beställd nästkommande arbetsdag. Akut slamsugning utförs inom 2 arbetsdagar och det tillkommer en förtursavgift. Vid akut slamsugning under kvällar och helger tillkommer debitering för övertid, vi debiterar alltid minst tre timmar. Om du som kund vill tidsbeställa för en specifik dag och tid tillkommer en extra avgift.

Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs på telefon
0522-58 08 00.

 

Detta är våra företagspriser för slamsugning

Slamavskiljare from 2020-03-01

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.

Storlek

Beställd slamsugning exkl. moms

Schemalagd slamsugning exkl. moms

0,5

482

453

1,0

653

599

1,5

828

747

2,0

1 002

894

2,5

1 179

1 043

3,0

1 351

1 189

3,5

1 526

1 335

4,0

1 701

1 483

4,5

1 874

1 630

5,0

2 050

1 779

5,5

2 224

1 926

6,0

2 398

2 073

6,5

2 572

2 220

7,0

2 749

2 368

7,5

2 922

2 515

8,0

3 098

2 664

9,0

3 447

2 958

10,0

3 794

3 250

11,0

4 143

3 546

12,0

4 494

3 841

Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 266 kronor inkl. moms.

Sluten tank from 2020-03-01

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.

Storlek

Beställd slamsugning exkl. moms

Schemalagd slamsugning exkl. moms 

1

602

548

2

952

843

3

1 300

1 138

4

1 650

1 433

5

1 999

1 728

6

2 347

2 022

7

2 698

2 318

8

3 048

2 613

9

3 396

2 907

10

3 742

3 199

11

4 090

3 496

12

4 442

3 790

Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 266 kronor inkl. moms.

Slamavskiljare from 2022-01-01

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.

Storlek

Beställd slamsugning exkl. moms

Schemalagd slamsugning exkl. moms

0,5

492

462

1,0

666

611

1,5

845

762

2,0

1 022

912

2,5

1 203

1 064

3,0

1 378

1 213

3,5

1 557

1 362

4,0

1 735

1 513

4,5

1 911

1 663

5,0

2 091

1 815

5,5

2 268

1 965

6,0

2 446

2 114

6,5

2 623

2 264

7,0

2 804

2 415

7,5

2 980

2 565

8,0

3 160

2 717

9,0

3 516

3 017

10,0

3 870

3 315

11,0

4 226

3 617

12,0

4 584

3 918

Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 271 kronor inkl. moms.

Sluten tank from 2022-01-01

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.

Storlek

Beställd slamsugning exkl. moms

Schemalagd slamsugning exkl. moms 

1

614

559

2

971

860

3

1 326

1 161

4

1 683

1 462

5

2 039

1 763

6

2 394

2 062

7

2 752

2 364

8

3 109

2 665

9

3 464

2 965

10

3 817

3 263

11

4 172

3 566

12

4 531

3 866

Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 271 kronor inkl. moms.

Akut slamsugning

Vi utför akut slamsugning inom 2 arbetsdagar. En förtursavgift tillkommer på 654 kronor inklusive moms. Vid akut beställd slamsugning utanför ordinarie arbetstid debiterar vi minimum 3 timmar övertid (1 668 kronor/timma) och 205 kronor per kubikmeter slam som vi tömmer.

Exempel tömning av sluten tank 3 m³:

  • Tid 1 668 kr * 3 timmar = 5 004 kr
  • Slam 205 kr * 3 m³ = 615 kr
  • Totalsumma 5 619 kr


Exemplet gäller akut slamsugning efter arbetstid på kvällar/helg av sluten tank 3 m³. Priserna är inklusive moms.

För att beställa akut slamsugning ring kundservice på telefon 0522-58 08 00.
Måndag - torsdag efter kl 16.30, fredag efter kl 15 och på helger ring 0522-194 94.

Tidsbeställd slamsugning

När du beställer slamsugning för en specifik dag och tid tillkommer en avgift på 469 kronor inklusive moms. Vid akut tidsbeställning (utförs inom 2 arbetsdagar) tillkommer dessutom en förtursavgift på 654 kronor inklusive moms.

Slangtillägg

20 meter ingår, därefter gäller dessa priser:

Total slanglängd

Pris inkl. moms

Total slanglängd 21 - 30 meter

169 kr

Total slanglängd 31 - 40 meter

423 kr

Total slanglängd 41 - 50 meter

801 kr

Total slanglängd 51 - 60 meter

1 371 kr

Total slanglängd 61 - 70 meter

2 225 kr

Total slanglängd 71 - 80 meter

3 506 kr

 

Bomkörningsavgift

Om slamsugningspersonalen av någon anledning inte kunnat utföra det beställda arbete tar vi ut en bomkörningsavgift på 700 kronor inklusive moms.

Toavagnar

  • Tömning av toavagn: 1 094 kronor inklusive moms.
  • Tömning av ytterligare toavagnar på samma plats och vid samma tillfälle: 314 kronor/styck inklusive moms.

Spolbil

Timpris: 1 473 kronor/timma inklusive moms.

Tunga lock

Lock som väger mer än 15 kg debiteras 914 kronor inklusive moms.


Tjänster

Vi ansvarar för att sköta och tillhandahålla service om slamsugning. Vi skräddarsyr ofta unika erbjudanden så att det ska passa din verksamhet. Vill du rådgöra och få ett förslag på upplägg, kontakta oss på telefon 0522-58 08 00.

Slamavskiljare/slutna tankar/toavagnar

Vi tömmer slamavskiljare och slutna tankar. Vid arbete med slamavskiljare använder vi oss av den så kallade delsugningsmetoden som innebär att vi släpper tillbaka en större del av ren vätska. Mängden transporter minskar till reningsverket och både miljö och ekonomin påverkas därmed på ett positivt sätt. För att förhindra belastningsskador har Arbetsmiljöverket beslutat att brunnslock får väga högst 15 kg. Du kan välja att införskaffa ett lättviktslock eller att själv lyfta bort locket vid slamtömningen. Vi tömmer också toavagnar från bland annat badplatser, byggarbetsplatser och tillfälliga evenemang.

Fettavskiljare

Vi tar hand om slam från fettavskiljare efter beställning. Fett som samlas in av oss lämnas i Skansverkets avloppsreningsverk. Beställning sker till kundservice på telefon 0522 -58 08 00.

Oljeavskiljare/spolplattor/tvätthallar

Uddevalla Energi tömmer oljeavskiljare, spolplattor och tvätthallar. Oljeslammet och tvättrester lämnas vidare för destruktion. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-58 08 00.

Högtrycksspolning

Vi utför spolning av mindre avloppsanläggningar. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-58 08 00.

ADR-avfall

Exempel på ADR-avfall är spilloljor, sludge och blandningar från oljeavskiljare. Vi hämtar och transporterar till en destruktionsanläggning. Fraktsedel/transportdokument för farligt avfall fylls i av avfallslämnaren. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-58 08 00.


Svar på vanliga frågor om slamsugning

Kontakta kundservice om slamsugning

Har du frågor om slamsugning/slamtömning?
Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.