Återvinning
Återvinning

Återvinning - en sann insats för miljön.

Återvinn igen och igen och igen och igen.

Att återvinna är precis vad det låter som: att vinna något åter. Det som du använt kan bli något nytt. Det är miljömässigt försvarbart och ekonomiskt motiverat. Det är ett kretslopp.

Vi på Uddevalla Energi tar tacksamt emot det som kan återvinnas, och du som invånare har världens chans att vara med och återvinna så mycket som möjligt. Och det som inte går att återvinna blir till bränsle i vårt kraftvärmeverk. Och det som måste lyftas ur kretsloppet deponerar vi tryggt och säkert på våra godkända deponier. Uddevalla Energi arbetar efter EUs avfallsdirektiv med den så kallade avfallstrappan.


Här är våra återvinningscentraler

Vi har två återvinningscentraler: Havskuren återvinningscentral i Uddevalla och Aröds återvinningscentral i Ljungskile. Alla hushåll och företag i kommunen erbjuds passerkort för tillträde till återvinningscentral. Du behöver ett passerkort för att få lämna sorterat grovavfall. 

Återvinningscentralernas öppettider

Översikt Havskuren pdf Pdf, 276 kB.
Overview Havskuren pdf Pdf, 273 kB.

Översikt Aröd pdf Pdf, 287 kB.
Overview Aröd pdf
Pdf, 289 kB.

Det här kan du lämna på återvinningscentralen

 • Grovsopor: Som grovsopor räknas lösöre som normalt förekommer inom ett hushåll, till exempel möbler, husgeråd och textil som är så skrymmande eller tungt att det inte är lämpligt att samla i säck eller kärl.
 • Byggavfall: Till verksamhetsavfall/byggavfall räknas bygg- och rivningsavfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller vid rivning av byggnad - inomhus eller utomhus. Det kan till exempel vara köksinredningar, väggar, tak eller produktionsspill.
 • Elektriska/elektroniska produkter: Till exempel datorer, TV-apparater och spisar.
 • Farligt avfall: Till exempel färgrester, lösningsmedel, lysrör och batterier.
 • Vitvaror: Vissa vitvaror som till exempel frysboxar och kylskåp.
 • Förpackningsmaterial: Till exempel kartong, metaller och plaster.
 • Trädgårdsavfall: Till exempel grenar, kvistar, buskar och gräsklipp.

  Trädgårdsavfallet får inte innehålla invasiva växtarter. Invasiva växter lämnas på Havskuren återvinningscentral som brännbart avfall. För att motverka risken för spridning är kravet att de ligger väl förpackade i till exempel tejpade plastsäckar. Invasiva växter kan ej tas emot på Aröd återvinningscentral.
 • Asbest: Material som innehåller asbest kan lämnas i mindre mängder på återvinningscentralen. Materialet ska vara väl inplastat och dammsäkert. Ingen märkning krävs. På återvinningscentralen tillhandahålls plast för paketering men vi har inte möjlighet att hjälpa till med paketeringen. Uddevalla Energi utför inte asbestanalyser.
 • Textil: Lämnas i avsedd insamlingsbox/klädcontainer. Kläder, skor och andra textilier förpackas i påsar eller säckar. Textilierna får inte vara fuktiga eller förstörda av oljor, färg eller andra kemikalier. Förstörda textilier sorteras som restavfall.

  Var med Uddevallas skolor i jakten på en mer hållbar vardag! Läs mer om Textiljakten

Avfall som du kan lämna gratis på återvinningscentralen

Om du endast ska lämna avfall som har producentansvar behöver du inte dra ditt passerkort vid kortterminalen, eller betala. Meddela personalen på plats så släpper de in dig.

Vad menas med producentansvar?
Varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ansvarar för att det finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna materialet för återvinning. Samma sak gäller för tidningar och returpapper. Det kallas producentansvar.

Avfall som kan lämnas gratis:

 • Förpackningar av glas, metall, plast och papper
 • Tidningar och trycksaker
 • Farligt avfall
 • Vitvaror
 • Elektronik
 • Trädgårdsavfall
 • Kläder, skor och andra textilier för återanvändning och återbruk

Har du tänkt besöka oss med bil, släpkärra eller lastbil?

Till våra återvinningscentraler är du som privatperson välkommen att lämna ditt grovavfall med bil, släpkärra, mindre pick-up, skåpbil eller lätt lastbil (max 3,5 ton) med högst 2 kubikmeter avfall. Du använder ditt passerkort som vanligt.

Besöker du återvinningscentralen med en företagsbil använder du ett passerkort avsett för företag.

Större ekipage samt lastbilar och traktorer hanteras som företag och får inte passera bommen in till sorteringsområdet. Vi hänvisar istället till vågen och debitering sker per ton avfall som lämnas. Vågen är öppen måndag-fredag kl. 7.00-16.00.

Invasiva växter lämnas som brännbart avfall

I Sverige har vi många växtarter som importerats från andra länder. En del av dessa arter förgyller våra trädgårdar medan andra ställer till stora problem. Invasiva växtarter innebär att de är ett hot mot den biologiska mångfalden då de tränger undan inhemska arter som trivs i samma miljö.

Invasiva växter tas emot på Havskuren återvinningscentral och hanteras som brännbart avfall. För att motverka risken för spridning av dessa växter är kravet att de ligger väl förpackade i till exempel tejpade plastsäckar. Invasiva växter får därmed inte läggas bland trädgårdsavfallet utan endast bland brännbart avfall enligt beskrivningen.

Vi har inte möjlighet att ta emot invasiva växter på Aröd återvinningscentral då processen är annorlunda och vi hänvisar därför till Havskuren återvinningscentral.

Tänk på att även hanteringen hemma hos dig och transporten till våra anläggningar kan riskera att medföra spridning. Hur du bäst bekämpar invasiva växtarter varierar beroende på vilken typ av växt det är. Naturvårdsverket har goda råd kring bekämpning av olika invasiva arter på sin hemsida.

Förbered dig gärna genom att titta på Naturvårdsverkets film Invasiva arter - Så tar du hand om avfalletHavskuren Uddevalla

Öppettider Havskuren Uddevalla

Måndag, onsdag, fredag

07.00-16.00

Tisdag och torsdag

07.00-19.00

Helgfri lördag

10.00-14.00


Söndag april-sep

10.00-14.00

Söndag okt-mars

Stängt

Påskafton, pingstafton

10.00-14.00

Annandag jul

Stängt


Aröd Ljungskile

Öppettider Aröd Ljungskile

Måndag och onsdag

13.00-19.00

Tisdag, torsdag, fredag

Stängt

Helgfri lördag, jämna veckor

10.00-14.00


Söndag, ojämna veckor april-sep

10.00-14.00

Söndag okt-mars

Stängt

Påskafton, pingstafton

10.00-14.00

Annandag jul

StängtSkaffa passerkort till återvinningscentralen nu

Alla hushåll och företag i kommunen kan ansöka om passerkort för tillträde att lämna sorterat grovavfall på våra återvinningscentraler (ÅVC) Havskuren och Aröd. Passerkort för hushåll ger möjlighet till tio fria besök varje kalenderår. Vid fler än tio besök kostar varje besök 215 kronor, och du betalar via faktura. Ditt passerkort fylls automatiskt på med 10 fria besök varje kalenderår och du behåller samma kort.


Ansök om ditt passerkort här
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.  

Ansökan om *

FastighetsuppgifterKunduppgifter

Vid beställning av extra passerkort


Genom att fylla i dagens datum i rutan ovan accepterar jag villkoren för passerkortet samt intygar att uppgifterna ovan är korrekta

Ansök som privatperson

Du som bor i villa eller flerfamiljshus ansöker om passerkort direkt genom att fylla i formuläret här intill. Du kan också skriva ut blanketten Pdf, 220 kB. "Ansökan om passerkort till återvinningscentral för hushåll" i pappersform, fylla i och skicka till oss. Om du vill att vi skickar en blankett i pappersform till dig: kontakta kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Förutsättningar för att få passerkort
Som invånare i Uddevalla kommun betalar du en sophämtningsavgift för att vi på Uddevalla Energi hämtar och omhändertar dina hushållssopor. I detta abonnemang hos oss ingår även ett passerkort med 10 fria besök/år till våra återvinningscentraler. För att få ett passerkort behövs därmed ett aktivt abonnemang för hämtning av hushållssopor. Ett passerkort lämnas då ut till den som är registrerad på abonnemanget.

I ett hyreshus/flerfamiljshus får hyresgästerna ett passerkort per lägenhet. Ett flerfamiljshus är en fastighet som har tre lägenheter eller fler. Sophämtningsabonnemanget för flerfamiljshus innebär utökat tömningsintervall av hushållssopor och sopkärlen töms varje vecka eller oftare. Detta innebär en högre kostnad för fastighetsägaren.

Om ovanstående inte uppfylls och passerkort därmed inte kan lämnas ut finns det möjlighet att betala för sitt besök direkt på återvinningscentralen, 215 kr/besök. Farligt avfall kan alltid lämnas utan kostnad på våra återvinningscentraler.

Så använder du passerkortet

Håll kortet framför terminalens läsare vid infarten till ÅVC för att öppna bommen för passage. På terminalens display ser du hur många fria besök du har gjort under året. Om du har förbrukat dina tio fria besök måste du med en knapptryckning godkänna att besöket debiteras med 215 kronor för att bommen ska öppnas.

När du lämnar ÅVC: kör långsamt fram mot bommen vid utfarten, så öppnas den. Tack för ditt besök!

Tänk på att …

 • Ditt passerkort fylls automatiskt på med 10 fria besök varje kalenderår och du behåller samma kort.
 • passerkortet är en värdehandling – förvara det säkert!
 • passerkortet är personligt och får inte överlåtas.
 • om du flyttar spärras ditt passerkort, kontakta kundservice så registrerar vi enkelt om kortet till din nya adress.
 • om du förlorat ditt passerkort: meddela kundservice, så hjälper vi dig att spärra det. Vid förlust kostar ett nytt passerkort 160 kronor inklusive moms.
 • avfallet alltid ska sorteras enligt gällande anvisningar.
 • du ska kunna visa upp giltig legitimation när du besöker återvinningscentralen.
 • vi kan spärra ditt passerkort om du missbrukar det.

Extra passerkort eller nytt passerkort vid förlust

Alla hushåll som behöver ett nytt eller ett/flera extra passerkort kan ansöka om det via formuläret eller via den här blanketten Pdf, 220 kB.. Extra passerkort kostar 160 kronor inklusive moms. Fler passerkort berättigar inte till fler fria besök per kalenderår.


Återbruket - här får använda prylar nytt liv

Återanvända är samma sak som att återbruka. När vi ger våra saker ett andra liv istället för att kasta dem minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet tar vi hand om våra resurser på ett bättre sätt och minskar avfallsmängderna. På Återbruket får dina använda prylar nytt liv och kan ge glädje åt fler. Det som lämnas in tas om hand och säljs via våra samarbetspartners olika verksamheter. Du hittar Återbruket vid Havskuren återvinningscentral. Vi tar emot prylar och textilier.


Öppettider för Återbruket

Torsdag

15.00-19.00

Fredag

12.00-16.00

Lördag

10.00-14.00

Söndag

10.00-14.00

Ta tidningar, glas och små batterier till våra återvinningsstationer!

Vi på Uddevalla Energi tömmer samtliga återvinningsstationer (gäller följande materialslag; plast, kartong, tidning samt metall) i kommunen på uppdrag av FTI och Veolia (det finns ca 20 stationer). Glas töms av en annan entreprenör via avtal med Svensk Glasåtervinning.

Men det är du som gör det stora jobbet: att se till att plast, glas, kartong, papper och metallförpackningar går att använda på nytt. En gammal kapsyl kan bli en ny mutter. En bit hård plast kan bli en blomkruka. Och metallförpackningar kan bli en tågräls. Det är ju rätt mäktigt, när man tänker på det. Tack för att du återvinner! FTI ansvarar för Återvinningsstationerna och dess städning.

Vid frågor kring kartong, metall och plast samt Återvinningsstationerna kan du kontakta FTI AB, telefon 08- 566 144 00 eller kontakt@ftiab.se

Vid frågor kring glasinsamling kan du kontakta Svensk GlasÅtervinning AB, telefon 0583-871 00 eller info@glasatervinning.se

Vid frågor kring tidning kan du kontakta Veolia AB, telefon 0520-126 15

Återvinning

Här finns våra återvinningsstationer

Uddevalla tätort

 • ICA Kvantum, parkering
 • Kampenhofs parkering
 • Rådmansgatan, vid Östrabo
 • Sörkällegatan 6
 • Kurveröd, Måndagsvägen
 • ICA Spara, Odengatan
 • Havskuren återvinningscentral
 • Äsperöd, intill skolbussarna vid Äsperödsskolan
 • Fridhemsvägen, vid fotbollsplanen
   

Ljungskile

 • Skafterödsvägen, vid väg 167
 • Aröd återvinningscentral, Vassbovägen 7
   

Övriga områden

 • Kissleberg, vid busshållplatsen
 • Torp köpcentrum, vid parkering bortanför Bauhaus
 • Rotviksbro, Rotvik 301
 • Hogstorp, Stora Bergavägen 5
 • Bokenäs bygdegård
 • Lerbo, pendelparkering Bratterödsleden
 • Lane-Ryr Kyrkbyn
 • Lane-Fagerhult, Bäcketångsvägen 2


Det här sorterar du på våra återvinningsstationer

Plastförpackningar

Plastförpackningar: Mjuka och hårda plastförpackningar (dunkar, flaskor, burkar av plast, plastpåsar, bärkassar, refillpaket, plastfolie och plastfilm samt hushållens frigolit). Ta av korkar och lock. Plastflaskor med pant lämnar du i din livsmedelsbutik.

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar (hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, toalettpappersrullar, mjölkpaket, juicepaket, skokartonger, presentpapper och lådor av wellpapp). Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Dina kuvert slänger du bland brännbart avfall i ditt sopkärl därhemma.

Tidningar och trycksaker

Tidningar och trycksaker – i behållare för tidningar/returpapper (tidningar, kataloger, broschyrer och reklamblad). Dina kuvert slänger du bland brännbart avfall i ditt sopkärl därhemma.

Metallförpackningar

Metallförpackningar (konservburkar, sprayburkar, kapsyler, lock, tuber, burkar utan pant, pensel, torra färgburkar samt folie och formar av aluminium).

Det finns undantag!

 • Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall.

 • Förpackningar som inte ryms i behållaren på återvinningsstationen lämnas till kommunens återvinningscentral.

 • Metallskrot, VVS-detaljer (vatten, värme, sanitet), stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor eller hushållsavfall.

 • All elektronikavfall lämnas till återvinningscentralen

 • Dryckesburkar av aluminium pantas i butik.

 • Glasförpackningar (flaskor och burkar av färgat/ofärgat glas). Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter material. Returflaskor lämnas mot pant i butiker. OBS! Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen; de lämnas istället väl paketerade som hushållsavfall i påse för brännbart avfall eller som grovsopor. Inte heller glödlampor och lysrör får lämnas i glasinsamlingen, utan istället på någon av våra miljöstationer eller bemannade återvinningscentraler.

 • Farligt avfall (till exempel batterier, glödlampor, färger och oljor) måste du lämna på våra miljöstationer.

Jag vill läsa mer om Farligt avfall

Textil

På flera av återvinningsstationerna finns insamlingsboxar för kläder och andra hushållstextilier. FTI ansvarar för vilka aktörer som har avtal att ställa ut insamlingsboxar och var. Här nedan kan du se insamlingsplatser för några aktörer i Uddevalla, ytterligare aktörer kan förekomma. För att vara säker på att det du lämnar tas omhand på ett seriöst och rätt sätt kan du vara uppmärksam på märkning som intygar att aktören är ansluten till Svensk insamlingskontroll och därmed innehar 90-konto.

Björkåfrihet
Myrorna

Var med Uddevallas skolor i jakten på en mer hållbar vardag! Läs mer om Textiljakten


Varning för farligt avfall - sortera det rätt!

Farligt avfall heter farligt avfall just eftersom det är farligt. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Det innebär en stor risk och skada för både människor och vår miljö att hantera farligt avfall på fel sätt. Blanda det därför aldrig med annat avfall – lämna det istället till en professionell avfallsmottagare, som vet hur man tar hand om det så att det inte kommer någon till skada.

Här är exempel på farligt avfall, som du ska lämna in till en miljöstation (som du hittar på Havskuren Uddevalla och Aröd Ljungskile):

 • rester av olja
 • färg i flytande form
 • vattenbaserade färger
 • sprayfärg
 • bekämpningsmedel
 • asbest
 • kvicksilvertermometrar
 • glödlampor/lysrör/lågenergilampor
 • batterier (alla sorter)
 • lösningsmedel
 • elektronik

Behållare för kanyler lämnar du utan kostnad på apoteken i Uddevalla. När behållaren är full: skruva på locket ordentligt och lämna åter till apoteket.

Samlaren

Ta med dig gamla batterier och eltandborstar till Samlaren när du åker och handlar. Samlaren är ett insamlingsskåp för farligt avfall såsom batterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik. Samlaren finns placerad i sju olika butiker i Uddevalla kommun, nära till hands för att underlätta så mycket som möjligt för dig. Inga omvägar eller större planering. Lämna batterier och glödlampor, eller kanske din gamla mobiltelefon, när du ändå går förbi.

Här hittar du Samlaren:

 • ICA Kvantum – Göteborgsvägen
 • ICA Maxi – Torp Köpcentrum
 • COOP – Torp Köpcentrum
 • City Gross – Torp östra
 • ICA Supermarket Spara – Edingsvägen
 • ICA Supermarket – Centrala Ljungskile
 • Rotan – Rotviksbro


Vi tackar butikerna för hjälpen med att samla in farligt avfall!

Miljöstation

På miljöstationerna kan du lämna ditt farliga avfall. Det är viktigt att ditt farliga avfall kommer hit och inte hamnar bland de andra soporna.

Farligt avfall måste hanteras varsamt. För att vi ska kunna ta hand om det på ett bra och säkert sätt, är det viktigt att tänka på följande:

 • Blanda inte olika medel, lämna in dem var för sig
 • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
 • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga måste du skriva tydligt på förpackningen vad den innehåller
 • Lämna hellre lite och ofta än mycket och sällan.

Här hittar du din närmaste miljöstation:

 • Havskuren Uddevalla
 • Aröd Ljungskile

Pop-up returen

Vi testar en återvinningstjänst för dig som bor i Uddevalla, Pop-up returen. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall nära dig. Syftet med Pop-up returen är att öka tillgängligheten till återvinningscentral och återbruk. Tillsammans med dig jobbar vi för en hållbar framtid.

Pop-up returen är en flyttbar återvinningscentral i miniformat för privatpersoner. Det kostar inget att lämna avfall på Pop-up returen under testperioden och du behöver inte använda ditt passerkort.

Du får lämna så mycket som du kan bära från maximalt en personbil. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera större mängder avfall och tar därmed inte emot avfall från släp, pickup, lastbil eller motsvarande. Vi hänvisar dig då till våra återvinningscentraler Havskuren och Aröd.

Om testperioderna faller väl ut vill vi utveckla Pop-up returen till en permanent tjänst som besöker olika platser i Uddevalla.

Skänk och fynda i fyndhörnan
I fyndhörnan kan du lämna saker som är hela och rena men som du inte behöver längre. Kanske hittar du också något att ta med dig hem. Genom att återbruka kan dina saker återanvändas och ge glädje åt någon annan istället för att kastas. Visst är det fyndigt!

Här planerar vi att
poppa upp under året!

Bokenäs Bygdegård
18 mars 10.00-14.00
15 april 10.00-14.00 OBS! Plats ändrad till församlingshemmet i Bokenäs.
20 maj 10.00-14.00
21 juni 15.00-19.00
22 juli 10.00-14.00
19 augusti 10.00-14.00
23 september 10.00-14.00
21 oktober 10.00-14.00

Rotviksbro, Rotan
1 april 10.00-14.00
6 maj 10.00-14.00
10 juni 10.00-14.00
5 juli 15.00-19.00
2 augusti 15.00-19.00
2 september 10.00-14.00
7 oktober 10.00-14.00

Detta kan du lämna

 • Grovavfall (ex mindre möbler, husgeråd, leksaker, plastmöbler, textil, prylar mm som inte går att återbruka)
 • Elektronikavfall
 • Farligt avfall (ex färgrester, lösningsmedel, oljor, sprayburkar, nagellack)
 • Lysrör, glödlampor
 • Batterier, bilbatterier
 • Trä, spillbitar - max 2 meter långa
 • Metall, kabelskrot
 • Återbruk - hela och rena prylar (ex kläder, heminredning, fritidsutrustning)
 • Förpackningar av glas, metall, plast, papper (lämnas på återvinningsstationen intill Pop-up returen)

Detta kan du inte lämna

 • Tunga skrymmande saker (ex möbler, dörrar, fönster, spisar)
 • Kylskåp och vitvaror
 • Byggavfall (ex kök, tak)
 • Däck
 • Behållare med okända vätskor eller oljor
 • Trädgårdsavfall


Personalen på plats beslutar om vad Pop-up returen inte kan ta emot.


Viktigt att tänka på

 • Större mängder avfall lämnas på återvinningscentralerna Havskuren och Aröd
 • Töm säcken – vi tar bara emot sorterat avfall
 • Märk behållare som inte är märkta med innehåll
 • Företagare hänvisas till våra återvinningscentraler

Kontakta kundservice om återvinning

Har du frågor om återvinning? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Text

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.