Fjärrvärme
Fjärrvärme

Fjärrvärme - tryggt och smart till ett fast pris.

Värm upp din verksamhet på distans.

Fjärrvärme står för mer än hälften av all uppvärmning i Sverige. Det är inte så konstigt: fjärrvärme är i sig tryggt, prisvärt och klimatsmart. Än bättre är att vi gör vår fjärrvärme på restavfall (som CD-skivor, hygienartiklar, keramikvaser och diskborstar). På så sätt drar vi nytta av prylar som inte går att återanvända eller återvinna.


Så funkar det

Vi förbränner Uddevallas restavfall i Lillesjöverket – ett av Sveriges renaste kraftvärmeverk, och skapar på så sätt el och värme. Hettan använder vi till att värma upp vatten som sedan pumpas ut till hushåll och företag i stora delar av Uddevalla. Eftersom värmen försörjer flera fastigheter blir uppvärmningen effektivare än om varje hus haft ett separat uppvärmningssystem.


Vem kan få fjärrvärme?

Du kan få fjärrvärme från oss om du befinner dig i nära anslutning till våra fjärrvärmeledningar i Uddevalla, Ljungskile eller Munkedal. Kontakta oss för att ta reda på hur förutsättningarna ser ut i just ditt område.


Varför skaffa fjärrvärme hos oss?

 • Det är klimatsmart
 • Livslång service ingår. Vi gör kontinuerlig översyn, för att vara säkra på att systemet fungerar som det ska, och vi gör rimlighetskontroller för att garantera att din förbrukning ligger på normal nivå.
 • Du är trygghetsförsäkrad – om något skulle hända har vi beredskap året runt och skickar ut en servicetekniker inom 40 minuter (till och med på julafton).
 • Tillsammans med våra största företagskunder har vi enats om en prismodell som passar alla. Läs mer om Prisdialogen här.
 • Ditt företag blir del av Uddevallas kretslopp av renhållning och energi.

Det bästa hade såklart varit om vi alla slutade tillverka och slänga prylar som inte går att återvinna. Men det är en lång väg dit. Och tills dess gör vi det bästa möjliga av situationen.

Teckna fjärrvärme nu - få förmånligt elavtal

Som tack för att du är fjärrvärmekund hos oss ger vi dig möjlighet att teckna ett förmånligt avtal också för elhandel. Vi bjuder på årsavgiften, värde 324 kronor. Kontakta vår elhandelssäljare Jonna Billskog, så hjälper hon dig. Du når Jonna på telefon 58 07 43 eller e-post jonna.billskog@uddevallaenergi.se

Ny prismodell från januari 2023

Från 1 januari inför vi en ny prismodell för fjärrvärme. Bakgrunden till förändringen är att
den nuvarande prissättningen upplevts ojämn och oförutsägbar. Den nya prismodellen
skapar bättre förutsättningar för en jämnare kostnadsfördelning mellan varma och kalla
år. Den kapar de höga pristopparna som kan uppstå i den nuvarande modellen vid en
väldigt kall månad.

Den nya prismodellen erbjuder en kostnadsstabilitet och blir mindre känslig för
temperaturvariationer från år till år. Den nya prismodellen presenterades i Prisdialogen
i våras och är intäktsneutral för Uddevalla Energi.

Priserna för effekt och energi i exemplet gäller för fjärrvärmenät Uddevalla.


Tjänster och Service

Som de flesta olika typer av anläggningar behöver även en fjärrvärmecentral ses över regelbundet. När du är kund hos oss ska du känna dig trygg med att din värme fungerar så smidigt och effektivt som möjligt, därför erbjuder vi olika typer av tjänster och service gällande din fjärrvärmecentral.

Kostnadsfritt besiktningsbesök


För att trygga att fjärrvärmen fungerar som den ska i din fastighet gör vi en kostnadsfri tillsyn på din fjärrvärmecentral vartannat år. Vid det här tillfället kan vi till exempel bedöma skicket på din fjärrvärmecentral och ge råd kring ett eventuellt byte.

Beredskap 365 dagar om året, dygnet runt


Vi har beredskap året runt och skickar ut en servicetekniker inom 40 minuter (till och med på julafton).

När behöver fjärrvärmecentralen bytas ut?


En fjärrvärmecentral håller i genomsnitt cirka 20-25 år. Om din central är äldre än så kan det vara en god idé att börja fundera på ett byte. Vid vårt besiktningsbesök bedömer vi gärna skicket på din fjärrvärmecentral och diskuterar de bästa alternativen för din fastighet.

Ring vår värmeingenjör Tobias Närbo på 0522-58 08 97 för rådgivning och prisförslag.

Vi hjälper till med avgasning av ert värmesystem


Vi har vakuumavgasare för uthyrning. Lösta och fria gaser orsakar störningar och slitage på ditt värmesystem. Med avgasare avlägsnas 100% av de fria gaserna och upp till 90% av de lösta gaserna ur systemvätskan och förbättrar livslängden för både rör, ventiler och armaturer i systemet, samt ger vattnet bättre energibärande egenskaper.

Vakuumavgasaren är en extern enhet som monteras hos dig. Det är fast pris för leverans och driftsättning, pris för installation tillkommer. Löpande dygnspris tillkommer. Ring vår värmeingenjör Tobias Närbo på 0522-58 08 97 för rådgivning och prisförslag.

Optionskort M-Bus eller MODBUS

Vi erbjuder dig som fjärrvärmekund att få energivärden direkt från mätaren via M-bus/MODBUS. Dessa värden kan sedan användas i drift- och övervakningssystem för att få ökad kontroll på din energianvändning.

M-bus eller MODBUS möjliggör överföring av energidata från mätare och ger användaren möjlighet att momentant följa anläggningens uttag av energi. Ring vår värmeingenjör Tobias Närbo på 0522-58 08 97 för beställning.

Priser tom 2023-12-31 (samtliga priser exkl. moms)
MODBUS 1 242 kr
M-Bus 728 kr
Timpris, montage 540 kr/tim

Om mätaren behöver tas ner i förväg för att kunna montera optionskort debiteras en fast kostnad enligt nedan.
MODBUS 3 280 kr
M-Bus 2 760 kr

 

Driftavtal för trygg och effektiv fjärrvärme

För att du ska känna trygghet med fjärrvärmen kan vi erbjuda service och övervakning av din fjärrvärmeanläggning. När du tecknar vårt driftavtal försäkrar du dig om säker drift och bästa möjliga värmeekonomi. Tjänsten omfattar driftoptimering, funktionskontroll och besiktning. Du får en årlig sammanställning av utrustningens status och vad som bör åtgärdas. Fel som kan avhjälpas endast med vår personalinsats är kostnadsfria.

Med vårt driftavtal ser vi till att du får ut det bästa av din fjärrvärmeutrustning – idag och i framtiden. En fjärrvärmeanläggning som fungerar väl gör att du kan känna dig trygg.

Regelbunden tillsyn håller tekniken på topp
Våra tekniker kontrollerar och justerar alla viktiga delar i din fjärrvärmecentral. I vårt driftavtal ingår två besök per år, företrädesvis vintertid då värmebehovet är som störst. Vi ansvarar för att boka tid med dig.

Efter besöket får du ett serviceprotokoll och vid behov förslag på förbättringsåtgärder som till exempel byte av utrustning. Vi ger dig också förslag på åtgärder för att optimera din fjärrvärmecentral, om det behövs. I driftavtalet ingår också kontinuerlig rimlighetskontroll av din anläggnings förbrukning. Om avvikande mätvärden uppstår kontaktar vi dig för vidare utredning.

Vid varje besök kontrollerar vi:

 • att reglerutrustning är rätt inställd
 • läckage
 • tryck i värmesystem och vid behov fyller på
 • säkerhetsventiler
 • cirkulationspumpar – och luftar vid behov
 • att utgående temperaturer stämmer med inställt värde
 • filter och rensar
 • termometrar och manometrar


Kontakta kundservice för rådgivning och prisförslag, telefon 0522-58 08 00 eller e-post kundservice@uddevallaenergi.se


Smink

Teckna fjärrvärme nu - få förmånligt elavtal

Som tack för att du som företagare är fjärrvärmekund hos oss ger vi dig möjlighet att teckna ett förmånligt avtal också för elhandel. Vi bjuder på årsavgiften under det första året som du är kund (värde 325 kronor). Kontakta vår elhandelssäljare Jonna Billskog, så hjälper hon dig. Du når Jonna på telefon 0522-58 07 00 eller e-post jonna.billskog@uddevallaenergi.se

Vår prisgaranti ger dig samma låga pris till och med 2018

Vi vill att du ska vara en nöjd kund som upplever fjärrvärme som ett tryggt val. Därför har vi en prisgaranti, som lovar dig samma låga fjärrvärme-pris till och med 2018, när du blir ny kund hos oss. Prisgarantin är inget som du behöver lägga till, den får du på köpet.

Vi gör klimatbokslut - minskar utsläppen varje år

Vi är ett av få svenska energibolag som gör ett klimatbokslut för sin verksamhet. Rapporten visar hur mycket vi påverkar klimatet. Och att våra utsläpp blir mindre år eller år. Klimatbokslutet för 2015 visar att vi hjälpt till att minska klimatpåverkan med 120 400 ton koldioxid - en förbättring med hela 5 procent jämfört med 2014. Det är vi stolta över. Och vi siktar på att - tillsammans med dig - fortsätta att minska vår påverkan på miljön.

Jag vill läsa en sammanfattning av klimatbokslutet för 2015 Pdf, 1 MB.
Jag vill läsa hela klimatbokslutet för 2015 Pdf, 1 MB.

Vi gör vårt klimatbokslut i samarbete med det oberoende miljöutredningsföretaget Profu.

Vår fjärrvärme är alltid reko

Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har skapat Reko fjärrvärme, som är ett kvalitetssäkringssystem för kundrelationer. Du som är kund får en starkare ställning gentemot din fjärrvärmeleverantör, eftersom du kan kräva öppenhet, trygghet och jämförbarhet. Du får en bättre inblick i vad fjärrvärmeleverantören gör och kan ställa frågor om verksamheten. Du kan också jämföra fjärrvärmen med andra uppvärmningsalternativ på värmemarknaden. Om du inte tycker att vi lever upp till kraven i Reko fjärrvärme kan du vända dig till Kvalitetsnämnden för hjälp.

Jag vill läsa om Reko fjärrvärme hos Energiföretagen Sverige

Prisdialogen ger företagare ett stabilt fjärrvärmepris

Vi på Uddevalla Energi är medlemmar i Prisdialogen - en modell för prövning av fjärrvärmepriser. Det innebär att du som är fjärrvärmekund hos oss får insyn och möjlighet att påverka hur vi sätter våra priser. Tillsammans med våra största företagskunder (baserat på levererad fjärrvärmevolym) har vi genom Prisdialogen enats om en prisändringsmodell som gör alla nöjda.

Här är de företag som deltar i Prisdialogen med oss: Uddevallahem, Riksbyggen, HSB, STENAB Fastigheter, Severinssons Fastighetsförvaltning, Uddevalla kommun, Kynningsrud, Benders, Mattsongruppen och Hemsö. Du kan läsa mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se


Kolla in våra företagspriser och avtal för fjärrvärme

Vad kostar fjärrvärme? Kostnaden beror på var ditt företag finns och hur mycket energi ni förbrukar. När du blir företagskund betalar du en anslutningskostnad för ledningar till ditt företag, och för att placera en fjärrvärmecentral på lämplig plats.

Som kund hos Uddevalla Energi kan du vara säker på att:

 • Du köper fjärrvärme till ett pris som är stabilt över tid.
 • Du betalar en fast månadskostnad och därtill en så kallad effektkostnad beroende på hur mycket du förbrukar.
 • Genom Prisdialogen har vi, tillsammans med våra största företagskunder, enats om en prisändringsmodell som gör alla nöjda. Jag vill läsa mer om Prisdialogen


Fjärrvärmepriser Uddevalla

Alla priser är exklusive moms.


Effekt

Högsta dygn (kW)

Fast avgift kr/år

Effektpris kr/kW/år

0-24

4 080 kr

1 206

25-99

7 155 kr

1 083

100-249

19 055 kr

964

250-499

26 805 kr

933

500-999

31 805 kr

923

1000-

41 805 kr

913Energi

Sommarpris april - september: 230 kr/MWh
Vinterpris oktober - mars: 394 kr/MWh


Avkylning

Formel

4 = Pris (kr)
Q = Kundens utnyttjade mängd fjärrvärmevatten i m³ under debiteringsperioden
dt(K) = Kundens avkylning under debiteringsperioden
dt(N) = Medelavkylningen för det nät dit kunden är ansluten till under debiteringsperioden
Debiteringsperiod = Från och med oktober till och med mars

Fjärrvärmepriser Ljungskile

Alla priser är exklusive moms.


Effekt

Högsta dygn (kW)

Fast avgift kr/år

Effektpris kr/kW/år

0-24

4 000 kr

1 191,46

25-99

7 000 kr

1 071,46

100-249

18 646 kr

955

250-499

26 146 kr

925

500-999

31 146 kr

915

1000-

41 146 kr

905

 


Energi

Sommarpris april - september: 300 kr/MWh
Vinterpris oktober - mars: 500 kr/MWh

Fjärrvärmepriser Munkedal

Alla priser är exklusive moms.


Effekt

Högsta dygn (kW)

Fast avgift kr/år

Effektpris kr/kW/år

0-24

4 000 kr

1 360

25-99

7 750 kr

1 210

100-249

21 750 kr

1 070

250-499

29 250 kr

1 040

500-999

34 250 kr

1 030

1000-

44 250 kr

1 020

 


Energi

Sommarpris april - september: 300 kr/MWh
Vinterpris oktober - mars: 500 kr/MWh

Gör flyttanmälan

Vi hjälper dig att flytta till det elbolag och elavtal som du valt!
Ring vår kundservice på 0522-58 08 00 så ordnar vi det för dig. 


Gör intresseanmälan för fjärrvärme (företag)

Fyll i formuläret och tryck på Skicka, så kontaktar vi dig inom kort.


(finns att hitta på din faktura för elnät och renhållning)
Kontakta oss om fjärrvärme

Vi svarar gärna på dina frågor om fjärrvärme – och hjälper dig att bli kund. Har du problem med din fjärrvärme, har frågor om din faktura eller vill anmäla in- eller utflyttning? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.