Slamsugning
Slamsugning

Bli av med slammet - Vi tömmer tanken!

Vi tömmer din tank och slamavskiljare.

Låt oss prata om slam. Slam är en restprodukt av allt som samlas i din slutna tank eller slamavskiljare. Ring oss så hjälper vi dig att lägga in planerade tömningar.

Vi på Uddevalla Energi erbjuder också spolning av mindre avloppsanläggningar, avloppsrör och rännstensbrunnar. Det är kommunen som beslutat om renhållningsordningen, som styr att och hur ofta som slamsugning ska göras. Avgifterna för slamsugning har kommunfullmäktige beslutat om. Vi på Uddevalla Energi utför dessa tjänster som entreprenör åt kommunen. I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som har ensamrätt på att utföra all slamsugning av enskilda avlopp.

Det här behöver du tänka på inför slamsugning

Tack för att du är uppmärksam på vår arbetsmiljö och underlättar tömningsarbetet.

  • Vägen fram till fastigheten ska vara i körbart skick och röjas från växtlighet så att den är framkomlig för lastbil.
  • Sträckan mellan slambilen och slamanläggningen ska röjas från växtlighet samt vara fri från planteringar eller andra hinder. Växtlighet runt slamanläggningen ska röjas, lock och kopplingar får inte vara övertäckta.
  • Under vintertid är det viktigt att du snöröjer och halkbekämpar ordentligt, både vägen fram till fastigheten och slamanläggningen. Tänk på att skotta fram lock och kopplingar.
  • Märk gärna ut slamanläggningen så att den syns tydligt.
  • Brunnslocket till din slamanläggning får väga högst 15 kg. Arbetsmiljöverket har beslutat om viktgränsen för att förhindra belastnings- och klämskador för våra medarbetare.
Slamsugning

Beställ slamsugning här och nu

Vill du beställa slamsugning - även akut? Ring till kundservice 0522-58 08 00. När du beställer utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Beställningar gjorda efter kl 12.00 räknas som beställd nästkommande arbetsdag. Akut slamsugning utförs inom 2 arbetsdagar och det tillkommer en förtursavgift. Vid akut slamsugning under kvällar och helger tillkommer debitering för övertid, vi debiterar alltid minst tre timmar. Om du som kund vill tidsbeställa för en specifik dag och tid tillkommer en extra avgift.

Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs till Tempest Security Sverige AB på telefon 010–788 84 79.

Här är våra priser för slamsugning

Slamavskiljare from 2024-04-01

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.
 

Storlek

Beställd slamsugning inkl. moms

Schemalagd slamsugning inkl. moms

0,5

728

686

1,0

1 009

932

1,5

1 298

1 182

2,0

1 584

1 429

2,5

1 876

1 681

3,0

2 157

1 926

3,5

2 446

2 174

4,0

2 735

2 423

4,5

3 018

2 669

5,0

3 308

2 922

5,5

3 593

3 169

6,0

3 881

3 415

6,5

4 167

3 662

7,0

4 459

3 913

7,5

4 743

4 161

8,0

5 033

4 410

9,0

5 607

4 907

10,0

6 177

5 400

11,0

6 753

5 898

12,0

7 329

6 396


Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 321 kronor inkl. moms.

Sluten tank from 2024-04-01

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.
 

Storlek

Beställd slamsugning inkl. moms

Schemalagd slamsugning inkl. moms

1

935

859

2

1 512

1 357

3

2 085

1 854

4

2 661

2 351

5

3 234

2 848

6

3 808

3 341

7

4 385

3 841

8

4 960

4 337

9

5 535

4 835

10

6 105

5 326

11

6 676

5 826

12

7 257

6 322


Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 321 kronor inkl. moms.

Akut slamsugning

Vi utför akut slamsugning inom 2 arbetsdagar. En förtursavgift tillkommer på 855 kronor inklusive moms. Vid akut beställd slamsugning utanför ordinarie arbetstid debiterar vi minimum 3 timmar övertid (2 008 kronor/timma) och 296 kronor per kubikmeter slam som vi tömmer.

Exempel tömning av sluten tank 3 m³:

  • Tid: 2 008 kr * 3 timmar = 6 024 kr
  • Slam: 296 kr * 3 m³ = 888 kr
  • Totalsumma: 6 912kr


Exemplet gäller akut slamsugning efter arbetstid på kvällar/helg av sluten tank 3 m³. Priserna är inklusive moms.

För att beställa akut slamsugning ring kundservice på telefon 0522-58 08 00.
Utanför ordinarie kontorstid, dvs måndag-torsdag efter kl 16.30, fredag efter kl 15 samt på helger, kontaktar du Tempest Security Sverige AB på telefon 010-788 84 79.

Tidsbeställd slamsugning

När du beställer slamsugning för en specifik dag och tid tillkommer en avgift på 628 kronor inklusive moms. Vid akut tidsbeställning (utförs inom 2 arbetsdagar) tillkommer dessutom en förtursavgift på 855 kronor inklusive moms.

Slangtillägg

20 meter ingår, därefter gäller dessa priser:

Total slanglängd

Pris inkl. moms

Total slanglängd 21 - 30 meter

204 kr

Total slanglängd 31 - 40 meter

509 kr

Total slanglängd 41 - 50 meter

965 kr

Total slanglängd 51 - 60 meter

1 650 kr

Total slanglängd 61 - 70 meter

2 679 kr

Total slanglängd 71 - 80 meter

4 220 kr


Bomkörningsavgift

Om slamsugningspersonalen av någon anledning inte kunnat utföra det beställda arbete tar vi ut en bomkörningsavgift på 315 kronor inklusive moms.

Spolbil

Timpris: 1 773 kronor/timma inklusive moms.

Tunga lock

Lock som väger mer än 15 kg debiteras 1 100 kronor inklusive moms.


Beställning av slamsugning

Fyll i formuläret och klicka på skicka så tar vi hand om din beställning.

Skicka

Kontakta kundservice om slamsugning

Har du frågor om slamsugning/slamtömning?
Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.