Slamsugning
Slamsugning

Bli av med slammet

- vi tömmer tanken!


Jag vill beställa en slamsugning

Vi tömmer din tank och slamavskiljare.

Låt oss prata om slam. Slam är en restprodukt av allt som samlas i din slutna tank eller slamavskiljare. Ring oss så hjälper vi dig att lägga in planerade tömningar.

Vi på Uddevalla Energi erbjuder också spolning av mindre avloppsanläggningar, avloppsrör och rännstensbrunnar. Det är kommunen som beslutat om renhållningsordningen, som styr att och hur ofta som slamsugning ska göras. Avgifterna för slamsugning har kommunfullmäktige beslutat om. Vi på Uddevalla Energi utför dessa tjänster som entreprenör åt kommunen. I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som har ensamrätt på att utföra all slamsugning av enskilda avlopp.

Slamsugning

Beställ slamsugning här och nu

Vill du beställa slamsugning - även akut? Ring till kundservice 0522-69 62 69. När du beställer utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Vid akut slamsugning inom 2 arbetsdagar tillkommer en förtursavgift. Vid akut slamsugning under kvällar och helger tillkommer debitering för övertid utöver förtursavgift. Om du som kund vill tidsbeställa för en specifik dag och tid tillkommer en extra avgift.

Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs på telefon
0522-69 62 69.

Här är våra priser för slamsugning

Slamavskiljare

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.
 

Storlek

Beställd slamsugning inkl. moms

Schemalagd slamsugning inkl. moms

0,5

563

529

1,0

753

688

1,5

946

849

2,0

1138

1006

2,5

1333

1168

3,0

1523

1326

3,5

1716

1486

4,0

1909

1646

4,5

2099

1805

5,0

2294

1966

5,5

2486

2126

6,0

2679

2285

6,5

2870

2445

7,0

3065

2606

7,5

3256

2765

8,0

3451

2926

9,0

3835

3245

10,0

4219

3563

11,0

4604

3883

12,0

4991

4204

 

Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 250 kr inkl. moms.

Sluten tank

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.
 

Storlek

Beställd slamsugning inkl. moms

Schemalagd slamsugning inkl. moms

1

691

626

2

1076

945

3

1461

1265

4

1846

1585

5

2233

1905

6

2616

2224

7

3004

2545

8

3390

2865

9

3774

3184

10

4156

3501

11

4540

3821

12

4929

4143


Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 250 kr inkl. moms.

Akut slamsugning

Vi utför akut slamsugning inom 2 arbetsdagar. En förtursavgift tillkommer på 613 kronor inklusive moms. Vid akut beställd slamsugning utanför ordinarie arbetstid debiterar vi minimum 3 timmar övertid (1 564 kronor/timma) och 193 kronor per kubikmeter slam som vi tömmer.

Exempel tömning av sluten tank 3 m³:

  • Tid 1 564 kr * 3 timmar = 4 692 kr
  • Slam 193 kr * 3 m³ = 579 kr
  • Totalsumma 5 271 kr


Exemplet gäller akut slamsugning efter arbetstid på kvällar/helg av sluten tank 3 m³.

För att beställa akut slamsugning ring kundservice på telefon 0522-69 62 69.
Måndag - torsdag efter kl 16.30, fredag efter kl 15 och på helger ring 0522-194 94. 

Tidsbeställd slamsugning

När du beställer slamsugning för en specifik dag och tid tillkommer en avgift på 440 kronor inklusive moms. Vid akut tidsbeställning (utförs inom 2 arbetsdagar) tillkommer dessutom en förtursavgift på 613 kronor inklusive moms.

Slangtillägg

20 meter ingår, därför gäller dessa priser:

Total slanglängd

Pris inkl. moms

Total slanglängd 21 - 30 meter

158 kr

Total slanglängd 31 - 40 meter

394 kr

Total slanglängd 41 - 50 meter

749 kr

Total slanglängd 51 - 60 meter

1 280 kr

Total slanglängd 61 - 70 meter

2 078 kr

Total slanglängd 71 - 80 meter

3 273 kr

Bomkörningsavgift

Om slamsugningspersonalen av någon anledning inte kunnat utföra det beställda arbete tar vi ut en bomkörningsavgift på 656 kronor inklusive moms.

Spolbil

Timpris: 1 381 kronor/timma inklusive moms.

Tunga lock

Lock som väger mer än 15 kg debiteras 856 kronor inklusive moms.


Beställning av slamsugning

Fyll i formuläret och klicka på skicka så tar vi hand om din beställning.

Skicka

Kontakta kundservice om slamsugning

Har du frågor om slamsugning/slamtömning?
Kontakta vår kundservice på 0522-69 62 69 eller kundservice@uddevallaenergi.se