Slamsugning
Slamsugning

Bli av med slammet - Vi tömmer tanken!

Vi tömmer din tank och slamavskiljare.

Låt oss prata om slam. Slam är en restprodukt av allt som samlas i din slutna tank eller slamavskiljare. Ring oss så hjälper vi dig att lägga in planerade tömningar.

Vi på Uddevalla Energi erbjuder också spolning av mindre avloppsanläggningar, avloppsrör och rännstensbrunnar. Det är kommunen som beslutat om renhållningsordningen, som styr att och hur ofta som slamsugning ska göras. Avgifterna för slamsugning har kommunfullmäktige beslutat om. Vi på Uddevalla Energi utför dessa tjänster som entreprenör åt kommunen. I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som har ensamrätt på att utföra all slamsugning av enskilda avlopp.

Slamsugning

Beställ slamsugning här och nu

Vill du beställa slamsugning - även akut? Ring till kundservice 0522-58 08 00. När du beställer utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Beställningar gjorda efter kl 12.00 räknas som beställd nästkommande arbetsdag. Akut slamsugning utförs inom 2 arbetsdagar och det tillkommer en förtursavgift. Vid akut slamsugning under kvällar och helger tillkommer debitering för övertid, vi debiterar alltid minst tre timmar. Om du som kund vill tidsbeställa för en specifik dag och tid tillkommer en extra avgift.

Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs på telefon
0522-58 08 00.

Här är våra priser för slamsugning

Slamavskiljare from 2020-03-01

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.
 

Storlek

Beställd slamsugning inkl. moms

Schemalagd slamsugning inkl. moms

0,5

603

566

1,0

816

749

1,5

1 035

934

2,0

1 253

1 118

2,5

1 474

1 304

3,0

1 689

1 486

3,5

1 908

1 669

4,0

2 126

1 854

4,5

2 343

2 038

5,0

2 563

2 224

5,5

2 780

2 408

6,0

2 998

2 591

6,5

3 215

2 775

7,0

3 436

2 960

7,5

3 653

3 144

8,0

3 873

3 330

9,0

4 309

3 698

10,0

4 743

4 063

11,0

5 179

4 433

12,0

5 618

4 801

Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 266 kronor inkl. moms.

Sluten tank from 2020-03-01

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.
 

Storlek

Beställd slamsugning inkl. moms

Schemalagd slamsugning inkl. moms

1

753

685

2

1 190

1 054

3

1 625

1 423

4

2 063

1 791

5

2 499

2 160

6

2 934

2 528

7

3 373

2 898

8

3 810

3 266

9

4 245

3 634

10

4 678

3 999

11

5 113

4 370

12

5 553

4 738


Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 266 kronor inkl. moms.

Akut slamsugning

Vi utför akut slamsugning inom 2 arbetsdagar. En förtursavgift tillkommer på 654 kronor inklusive moms. Vid akut beställd slamsugning utanför ordinarie arbetstid debiterar vi minimum 3 timmar övertid (1 668 kronor/timma) och 205 kronor per kubikmeter slam som vi tömmer.

Exempel tömning av sluten tank 3 m³:

  • Tid 1 668 kr * 3 timmar = 5 004 kr
  • Slam 205 kr * 3 m³ = 615 kr
  • Totalsumma 5 619 kr


Exemplet gäller akut slamsugning efter arbetstid på kvällar/helg av sluten tank 3 m³. Priserna är inklusive moms.

För att beställa akut slamsugning ring kundservice på telefon 0522-58 08 00.
Måndag - torsdag efter kl 16.30, fredag efter kl 15 och på helger ring 0522-194 94. 

Tidsbeställd slamsugning

När du beställer slamsugning för en specifik dag och tid tillkommer en avgift på 469 kronor inklusive moms. Vid akut tidsbeställning (utförs inom 2 arbetsdagar) tillkommer dessutom en förtursavgift på 654 kronor inklusive moms.

Slangtillägg

20 meter ingår, därefter gäller dessa priser:

Total slanglängd

Pris inkl. moms

Total slanglängd 21 - 30 meter

169 kr

Total slanglängd 31 - 40 meter

423 kr

Total slanglängd 41 - 50 meter

801 kr

Total slanglängd 51 - 60 meter

1 371 kr

Total slanglängd 61 - 70 meter

2 225 kr

Total slanglängd 71 - 80 meter

3 506 kr


Bomkörningsavgift

Om slamsugningspersonalen av någon anledning inte kunnat utföra det beställda arbete tar vi ut en bomkörningsavgift på 700 kronor inklusive moms.

Spolbil

Timpris: 1 473 kronor/timma inklusive moms.

Tunga lock

Lock som väger mer än 15 kg debiteras 914 kronor inklusive moms.


Beställning av slamsugning

Fyll i formuläret och klicka på skicka så tar vi hand om din beställning.

Skicka

Kontakta kundservice om slamsugning

Har du frågor om slamsugning/slamtömning?
Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.