Slamsugning
Slamsugning

Bli av med slammet

- vi tömmer tanken!


Jag vill beställa en slamsugning

Vi tömmer din tank och slamavskiljare.

Låt oss prata om slam. Slam är en restprodukt av allt som samlas i din slutna tank eller slamavskiljare. Ring oss så hjälper vi dig att lägga in planerade tömningar.

Vi på Uddevalla Energi erbjuder också spolning av mindre avloppsanläggningar, avloppsrör och rännstensbrunnar. Det är kommunen som beslutat om renhållningsordningen, som styr att och hur ofta som slamsugning ska göras. Avgifterna för slamsugning har kommunfullmäktige beslutat om. Vi på Uddevalla Energi utför dessa tjänster som entreprenör åt kommunen. I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som har ensamrätt på att utföra all slamsugning av enskilda avlopp.

Slamsugning

Beställ slamsugning här och nu

Vill du beställa slamsugning - även akut? Ring till kundservice 0522-58 08 00. När du beställer utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Vid akut slamsugning inom 2 arbetsdagar tillkommer en förtursavgift. Vid akut slamsugning under kvällar och helger tillkommer debitering för övertid, vi debiterar alltid minst tre timmar. Om du som kund vill tidsbeställa för en specifik dag och tid tillkommer en extra avgift.

Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs på telefon
0522-58 08 00.

Här är våra priser för slamsugning

Slamavskiljare

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.
 

Storlek

Beställd slamsugning inkl. moms

Schemalagd slamsugning inkl. moms

0,5

580

546

1,0

788

723

1,5

999

901

2,0

1208

1076

2,5

1420

1255

3,0

1628

1431

3,5

1839

1609

4,0

2049

1786

4,5

2256

1963

5,0

2469

2141

5,5

2679

2319

6,0

2889

2495

6,5

3098

2673

7,0

3310

2851

7,5

3519

3028

8,0

3731

3206

9,0

4150

3560

10,0

4569

3913

11,0

4989

4268

12,0

5411

4624

 

Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 258 kr inkl. moms.

Sluten tank

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.
 

Storlek

Beställd slamsugning inkl. moms

Schemalagd slamsugning inkl. moms

1

726

661

2

1146

1015

3

1566

1370

4

1986

1725

5

2408

2080

6

2826

2434

7

3249

2790

8

3670

3145

9

4089

3499

10

4506

3851

11

4925

4206

12

5349

4563


Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 258 kr inkl. moms.

Akut slamsugning

Vi utför akut slamsugning inom 2 arbetsdagar. En förtursavgift tillkommer på 631 kronor inklusive moms. Vid akut beställd slamsugning utanför ordinarie arbetstid debiterar vi minimum 3 timmar övertid (1 611 kronor/timma) och 199 kronor per kubikmeter slam som vi tömmer.

Exempel tömning av sluten tank 3 m³:

  • Tid 1 611 kr * 3 timmar = 4 833 kr
  • Slam 199 kr * 3 m³ = 597 kr
  • Totalsumma 5 430 kr


Exemplet gäller akut slamsugning efter arbetstid på kvällar/helg av sluten tank 3 m³. Priserna är inklusive moms.

För att beställa akut slamsugning ring kundservice på telefon 0522-58 08 00.
Måndag - torsdag efter kl 16.30, fredag efter kl 15 och på helger ring 0522-194 94. 

Tidsbeställd slamsugning

När du beställer slamsugning för en specifik dag och tid tillkommer en avgift på 454 kronor inklusive moms. Vid akut tidsbeställning (utförs inom 2 arbetsdagar) tillkommer dessutom en förtursavgift på 631 kronor inklusive moms.

Slangtillägg

20 meter ingår, därefter gäller dessa priser:

Total slanglängd

Pris inkl. moms

Total slanglängd 21 - 30 meter

163 kr

Total slanglängd 31 - 40 meter

406 kr

Total slanglängd 41 - 50 meter

773 kr

Total slanglängd 51 - 60 meter

1 320 kr

Total slanglängd 61 - 70 meter

2 143 kr

Total slanglängd 71 - 80 meter

3 378 kr

 

Bomkörningsavgift

Om slamsugningspersonalen av någon anledning inte kunnat utföra det beställda arbete tar vi ut en bomkörningsavgift på 676 kronor inklusive moms.

Spolbil

Timpris: 1 423 kronor/timma inklusive moms.

Tunga lock

Lock som väger mer än 15 kg debiteras 883 kronor inklusive moms.


Beställning av slamsugning

Fyll i formuläret och klicka på skicka så tar vi hand om din beställning.

Skicka

Kontakta kundservice om slamsugning

Har du frågor om slamsugning/slamtömning?
Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se