Positiv Energi
Positiv Energi

Resan mot en bättre värld börjar i Uddevalla.

Vi ger hela Uddevalla energi - sedan 1857.

Resan mot en bättre värld börjar i Uddevalla.

Eftersom vi är stans eget kommunala energibolag är det du och alla andra uddevallabor som äger oss. Det betyder att vi kan lägga all vår energi på sånt som är bra för dig, för stan och för vår miljö. Vi kallar det för positiv energi, eftersom det är en energi som ger mer än den tar, och som – i det långa loppet – förändrar världen.

Hur då positiv energi?

Lokal energi
Redan år 1857 byggdes ett gasverk tillsammans med ullspinneriet Kampenhof. Det blev grunden för Uddevalla Energi, och för det lokala kretslopp som vi skapar tillsammans med alla uddevallabor. Den största delen av den energi vi levererar kommer från dina sopor – sopor som ändå inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt. Vi hämtar också energi direkt ur Bäveån. När vi tänker lokalt gör vi hela världen en tjänst, för genom att ta vara på det vi har omkring oss slösar vi ingen onödig energi.

-

Miljö och hållbarhet
Visste du att Lillesjöverket är ett av Sveriges renaste kraftvärmeverk? År 2019 besparades miljön, tack vare fjärrvärmen, på 127 780 ton koldioxidutsläpp. Ungefär lika mycket som utsläppet från alla uddevallabors bilkörning under 1,8 år. Miljöfrågor är en livsviktig del av vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att göra världen renare och mer hållbar. Varje år gör vi ett klimatbokslut. Och varje dag letar vi efter nya sätt att förändra världen.

Inställning
Positiv energi är vår attityd och inställning; vår entusiasm och framtidstro, och den där lilla rösten som får oss att alltid tänka längre än nästa elmast. Vi lever i nyfikenhet och söker hela tiden nya vägar att förenkla livet för våra kunder. Utan den inställningen hade vi inte stått där vi står idag. Nej du, det där glaset är halvfullt.

Produkter & tjänster
El, fjärrvärme, solceller, laddboxar, pellets, fiber, sophämtning, återvinning och energiuppföljning. Våra produkter och tjänster är viktiga samhällsfunktioner som underlättar livet och lyser upp tillvaron för varje uddevallabo.

Fakta om Uddevalla Energi

VD

Björn Wolgast

Nettoomsättning 2023

784 Mkr

Antal anställda

177

Ägarförhållande

Helägt dotterföretag till Uddevalla Utvecklings AB

Våra koncernföretag

Uddevalla Energi Elnät AB (100%)
Uddevalla Energi Värme AB (100%)
Uddevalla Kraft AB (100%)
Bohusgas AB (100%)

Vi erbjuder

Elnät, Elhandel, Energitjänster, Fjärrvärme, Fiber, Renhållning,
Återvinning, Slamsugning, Solprodukter


Hämta appen så får du koll på våra produkter och tjänster

Med Uddevalla Energis app håller du koll på kommande sophämtningar och kan få påminnelser dagen innan vi tömmer kärlen. Du ser också öppettider för kundservice och våra återvinningscentraler, hitta lediga jobb, teckna tjänster och mycket mer.
Appen är gratis och laddas ner från App Store eller Google Play.

Tänk på att registrera din adress i appens inställningar för att se din nästa hämtdag och få pushnotiser i mobilen.

Appen ger dig möjlighet att:

 • Få notiser när det är dags att ställa fram dina kärl för sophämtning
 • Hålla koll på öppettider för kundservice och våra återvinningscentraler Havskuren och Aröd
 • Teckna elavtal och andra tjänster
 • Kontaktuppgifter till kundservice, chatta med kundservice direkt i appen
 • Se vanliga frågor och svar på våra tjänster
 • Se aktuella priser för elhandel och fjärrvärme
 • Se aktuella driftstörningar i våra tjänster
 • Ta del av våra nyheter och lediga tjänster
 • Snabb åtkomst till att teckna alla våra tjänster
 • Guide för sortering av avfall
 • Lista och karta över alla återvinningsstationer med vägbeskrivning
 • Testa dig i vår quiz och bli en miljöhjälte

Appen kräver iOS 10.2 som släpptes i december 2016. För Android krävs Android 4.4 som släpptes i september 2013.


Information till leverantörer

Moms/VATnr

Uddevalla Energi AB:
Momsnr./VAT No SE556036617001

Uddevalla Energi Elnät AB
Momsnr./VAT No SE556762562801

Uddevalla Energi Värme AB
Momsnr./VAT No SE556762781401

Uddevalla Kraft AB
Momsnr./VAT No SE556010700401

För leverantörer av byggtjänster

Uddevalla Energi AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla Energi Värme AB tillämpar reglerna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster då bolagen inte endast tillfälligt tillhandahåller byggtjänster till utomstående. Moms ska inte debiteras vid försäljning av byggtjänster till oss.

Vid försäljning av byggtjänster till oss där omvänd skattskyldighet föreligger ska fakturan förses med följande information.

 • ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster”
 • Uddevalla Energi AB´s, Uddevalla Energi Elnät AB´s alternativt Uddevalla Energi Värme AB´s momsregistreringsnummer

Skicka leverantörsfaktura

Fakturaadress
Är du leverantör till Uddevalla Energi och dess dotterbolag, ska du fakturera oss elektroniskt. PDF är inte ett godkänt format.

Fakturans innehåll
Alla fakturor som skickas till Uddevalla Energi och dess dotterbolag ska innehålla referensnummer och leverantörens moms- och organisationsnummer samt i övrigt följa Skatteverkets krav. Referensnummer, som består av 3-4 siffror uppges alltid av den som beställer, i annat fall ska leverantören fråga efter det. Referensnumret är tvingande i fältet Kunds ref 1.

Hur går man tillväga
Vi tar emot e-faktura via Fakturaportalen. För er som inte har ett affärssystem eller bokföringsprogram finns det möjlighet att registrera 25 fakturor gratis per månad via Fakturaportalen.

VAN-operatör
Kofax Fakturaportalen

Våra bolag med GLN-nr och Peppol-adress:
Uddevalla Energi AB, org nr 556036-6170, GLN 7359991080007, Peppol-adress 0007:5560366170

Uddevalla Energi Elnät AB, org nr 556762-5628, GLN 7365567625626, Peppol-adress 0007:5567625628

Uddevalla Energi Värme AB, org nr 556762-7814, GLN 7365567627811, Peppol-adress 0007:5567627814

Uddevalla Kraft AB, org nr 556010-7004, GLN 7365560107006, Peppol-adress 0007:5560107004


Vid eventuella frågor kontakta ekonomi@uddevallaenergi.se

Till kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners

Vi vill informera dig om att din arbets-/uppdragsgivare har lämnat ditt namn, e‑post adress och telefonnummer till oss för att vi ska kunna kontakta dig inom ramen för relations-/avtalsförhållandet mellan oss och din arbets-/uppdragsgivare.

Det är Uddevalla Energi AB, jämte koncernbolagen, som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se integritetspolicy nedan.

Tveka inte att kontakta oss om du inte kan ta del av informationen eller har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Uddevalla Energi AB
Strömberget
451 81 UDDEVALLA
E-post: gdpr@uddevallaenergi.se


Våra produktionsanläggningar

Här nedan kan du läsa mer om våra produktionsanläggningar för el, värme och pellets.

El - Vattenkraft

K1 Strömberget

Strömbergets kraftstation har Francis dubbelturbin och en generator med installerad effekt om 220 kW. Vattenflödet genom turbinen är 5 m3/s vid full drift och fallhöjden är 6 m. Kraftstationen har en utskovslucka samt skibord för tappning av överflödsvatten. Drifttagningsår 1920. Genomsnittlig årsproduktion är cirka 0,6 GWh. Bredvid skibordet finns en laxtrappa för att fisken skall kunna ta sig upp i ån.

 

K2 S:t Anna Äng

S:t Anna Äng kraftstation har en Kaplanturbin med tillhörande generator på 110 kW. Vattenflödet genom turbinen är 5 m3/s vid full drift och fallhöjden är 4,5 m. Kraftstationen har ett skibord för tappning av överskottsvatten. Drifttagningsår 1936. Genomsnittlig årsproduktion är cirka 0,4 GWh. Bredvid skibordet finns en laxtrappa för att fisken skall kunna ta sig upp i ån.

 

K3 Kollerö

Kollerö kraftstation har en Kaplanturbin med tillhörande generator på 370 kW.
Vattenflödet genom turbinen är 4 m3/s vid full drift och fallhöjden är 11 m. Kraftstationen har tre utskovsluckor för tappning av överflödsvatten. Drifttagningsår 1937.
Genomsnittlig årsproduktion är cirka 1,1 GWh.

 

K4 Fossumsberg

Fossumsberg kraftstation har en Kaplanturbin med tillhörande generator på 1020 kW. Vattenflödet genom turbinen är 6,8 m3/s vid full drift och fallhöjden är 20 m. Kraftstationen har en utskovslucka för tappning av överflödsvatten. Drifttagningsår 1943. Genomsnittlig årsproduktion är cirka 3,5 GWh.

 

K5 Groröd

Groröd kraftstation har en Kaplanturbin med tillhörande generator på 260 kW. Vattenflödet genom turbinen är 5 m3/s vid full drift. 6 m fallhöjd. Skibord för tappning av överflödsvatten. Drifttagningsår 1964. Genomsnittlig årsproduktion är cirka 0,5 GWh.

 

Öresjö

Sågbron vid sjöns utlopp. Här finns fyra luckor för reglering av vattennivån i Öresjö enligt vattendom.

El - Kraftvärme

På Lillesjöverket, vårt kraftvärmeverk, eldas hushållsavfall och verksamhetsavfall. När bränslet matas in i pannan kan vi enkelt säga att vi kokar vatten. Vi värmer vattnet så mycket att det blir till överhettad ånga. Denna ånga leds igenom en turbin som i sin tur driver en generator. Då alstras el. Vi kan få ut 60 000 MWh el, vilket motsvarar cirka 15% av Uddevalla Energis distributionsområdes årsbehov.

Skillnad värmeverk - kraftvärmeverk

Värmeverk
Ett värmeverk producerar hetvatten till fjärrvärmenätet. Det kan göras med hjälp av olika bränslen som till exempel sågspån, flis, bark, spån, torv och olja, men även spillvärme och el.

Energin i pannans hetvatten överförs till fjärrvärmevattnet i distributionssystemet via värmeväxlare. Fjärrvärmevattnet distribueras sedan via kulvertsystem till fastigheterna.

Kulverten består av två rör. I det ena röret leds det varma vattnet till fastigheterna. I det andra röret leds det nedkylda returvattnet. Vattentemperaturen i utgående kulvert är 80 - 110°C och temperaturen på returvattnet är 40 - 60°C.

I fastigheten överförs värmen via separata värmeväxlare till husets värme- och varmvattensystem.


Kraftvärmeverk

I ett kraftvärmeverk kan man producera både hetvatten, det vill säga fjärrvärme, och elektricitet. Huvuddelarna i ett kraftvärmeverk består av en ångpanna och ångturbin med generator och värmeväxlare för fjärrvärme.

I ångpannan produceras ånga med högt tryck och temperatur. Ångan används dels för elproduktion och dels för att producera hetvatten.

Ångan leds först till en turbin. Den driver en elgenerator som alstrar elektricitet. När ångan har passerat turbinen sjunker ångtrycket och temperaturen. Ångan går därefter in i en så kallad värmekondensor (värmeväxlare), där fjärrvärmevattnet värms upp av den varma ångan. Ångan kyls i sin tur ner och kondenserar till vatten. Det nedkylda kondensatet pumpas sen tillbaka in i ångpannan.

El - Solenergi

Solevalla solcellspark

Vi gör el av solsken i vår solcellspark. Solevalla solcellspark ligger vid Forshälla Holmen i Uddevalla, väster om E6. Parken är 6 000 kvadratmeter stor. Elen vi producerar finns tillgänglig för uddevallaborna via laddstolpar runt om i kommunen, vi kallar dem solstolpar. Vi vill aktivt
uppmuntra till en omställning till fossilfritt fordonsbränsle. Och ska vi göra en omställning måste vi också bygga fossilfri elproduktion. Den el som produceras i parken räcker för att driva 150 elbilar
1 000 mil/år i minst 25 år.

Fakta om parken

 •  Toppeffekt 253 kW
 •  Årsproduktion 250 000 kWh
 •  Byggyta på mark ca 6 000 m2
 •  Antal paneler 920 st a 275 W
 •  Modularea 1 500 m2
 •  Parken kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp med 170 ton/år
 •  Livslängden parken är beräknad till minst 25 år
 •  Marken i anläggningen sköts och hålls ren av betande får

Värme

Vi har fyra stycken värmeverk, ett kraftvärmeverk samt ett antal panncentraler i reserv som producerar värme.

Lillesjöverket

Lillesjöverket är vår största produktionsanläggning och en av våra ögonstenar. Verket blev klart och invigdes högtidligt av HKH Kronprinsessan Victoria år 2009. Lillesjöverket är en avfallsförbrännings-anläggning, där vi eldar brännbart hushållsavfall och verksamhetsavfall . I dagsläget kommer våra bränslen från regionen. Vi har tillstånd att elda 130 000 ton avfall. Det ger oss 200 000 MWh värme, vilket motsvarar 2/3 av hela årsproduktionen av värme. Dessutom producerar vi ca 67 000 MWh el. Självklart har vi restprodukter från vår produktion. Både aska, spillvatten och kondensat. Askan kan delas upp i två varianter, dels bottenaska och dels flygaska. Bottenaskan används, efter metallseparering, som sluttäckningsmaterial på soptippen Heljestorp i Trollhättan. Flygaskan används efter stabilisering som landutfyllnadsmassa på Langöya i Norge. Det renade spillvattnet kontrolleras noga. Tack vare Uddevallas placering vid havet har vi en ypperlig mottagare att ta emot vårt spillvatten, nämligen Byfjorden, en del av havet. Vårt lilla tillflöde stör inte saltbalansen i havet.

Lovisa och Gottfrid, så heter vårt par på Lillesjöverket. Pannan togs i drift på Lovisadagen år 2008 och turbinen på Gottfridsdagen år 2009. Det är oerhört viktigt att detta par fungerar väl ihop. Vi jobbar hårt med att optimera driften och att långsiktigt ta ansvar för miljön. Därför har vi också satsat på att ha bästa tillgängliga reningsutrustning i vår process. Kontroller görs flera gånger om dagen och processen övervakas noga av vår engagerade personal så att utsläpp till luft, mark och vatten inte överskrider våra riktvärden.

Hur går processen till på Lillesjöverket?
Cirka trettio bränsletransporter kommer dagligen till Lillesjöverket. Transporterna kommer med brännbart verksamhetsavfall och hushållssopor, allt från vår närliggande region. När vi eldar bränsle i vår panna värms vattnet så mycket att det förångas och blir till överhettad ånga. Denna ånga leds till en turbin som i sin tur driver en generator. Då bildas el som vi levererar ut till elnätet och säljer. Efter turbinen kondenseras ångan till varmt vatten och som sedan pumpas tillbaka till pannan igen för ny upphettning. Samtidigt värms fjärrvärmevatten upp. Med hjälp av pumpar cirkulerar fjärrvärmevattnet runt i vårt kulvertsystem ut till våra kunder och tillbaka till Lillesjöverket för att värmas upp igen. För att utjämna kundernas behov finns en ackumulatortank installerad på Lillesjö.Från pannan går rökgaserna in i flera reningssteg där svavel, saltsyra, stoft och dioxiner renas bort. Vi har köpt in den bästa tillgängliga reningsutrustningen som finns för att vara säkra på att kunna erbjuda en miljövänlig produkt. Det som kommer ut från värmeprocessen är aska och slagg som skickas för återvinning. Här styrs vi av hårda krav och regler om hur det ska tas omhand. Spillvatten och kondensat som bildas innehåller mycket salter. Lillesjöverkets placering i Uddevalla vid Byfjorden gör att vi har en lämplig mottagare av vattnet, eftersom vårt utsläpp inte påverkar saltbalansen i havet.


Hovhultsverket

Hovhultsverket som ligger i den norra delen av Uddevalla är vår andra stora producent av värme. I verket finns fem pannor, en CFB-panna (cirkulerande fluidiserande bädd), en rosterpanna och tre bioeldade oljepannor. I CFB-pannan eldar vi spån, skogsflis, returflis, torv och en liten del fossilolja som är uppstartsbränsle när vi tänder pannan. I rosterpannan eldar vi enbart skogsflis. Hovhultsverket byggdes 1985 och var tidigare vår huvudsakliga värmeproducent. På grund av verkets ålder insåg vi att för att hålla liv i verket skulle stora underhållsinvesteringar krävas, till och med kanske ett helt nytt pannbyte. Det var då tankarna föddes som ledde fram till att vi byggde Lillesjöverket. Eftersom Hovhultverket nu enbart är igång när Lillesjöverkets kapacitet inte räcker till kan vi underhålla verket till rimliga kostnader och hålla liv i anläggningen ytterligare 10 år utan problem.

CFB-pannan är på 42 MW och med hjälp av rökgaskondenseringen kan vi höja effekten med 10 MW. Rökgaskondensering innebär att värmen hos rökgaserna precis innan röken släpps ut ur skorstenen tas till vara. Det sker genom att rökgasen förvärmer fjärrvärmevattnet, som kommer tillbaka från våra kunder, innan det går tillbaka in i pannan. På det viset sparar vi mycket energi och bränsle som annars bara hade gått upp i rök. Rosterpannan har en effekt på 8 MW. Totalt producerar anläggningen idag ungefär 90 000 MWh värme under ett normalår.


Brattåsverket

På Brattåsverket har vi en stor panncentral med två pannor på vardera 80 MW och en elpanna på 10 MW. Denna anläggning byggdes under 70-talet, då oljan var billig. Den byggdes då så stor att den lätt klarar hela Uddevallas behov av värme. Allt eftersom har Brattåsverket fasats ut, där Hovhultsverket blev huvudproducenten av värme, för att i sin tur ersättas av Lillesjöverket. Dessa båda anläggningar är i miljösynpunkt mycket bättre och billigare att köra. Vi vill ju att värmen ska vara både miljövänlig och prisvärd. Brattåsverket har sedan några år tillbaka byggts om och den fossila oljan har ersatts med vegetabilisk olja. Allt för att minimera påverkan på naturen.

 

Långedalsverket, Munkedal

Vi har en produktionsanläggning som erbjuder fjärrvärme till centrala Munkedal. Långedalsverket byggdes och invigdes under år 2007. Det är en fastbränslepanna på 3 MW där vi eldar träbriketter och torrflis. Där finns även en oljepanna på 4 MW för bioolja som täcker toppeffekten och som är en driftreserv ifall fastbränslepannan stoppar eller behöver underhållas. Anläggningen producerar cirka 7 500 MWh värme under ett genomsnittsår. Långedalsverket övervakas och styrs hela tiden via vårt kontrollrum på Lillesjöverket, det besöks också dagligen på plats av vår driftpersonal.

 

Arödsverket, Ljungskile

I Ljungskile har vi en produktionsanläggning av värme. Den byggdes under hösten 2008. Pannan är en fastbränslepanna på 1,5 MW som eldar träbriketter och torrflis. Även här har vi en oljepanna för bioolja som täcker upp toppeffekten och är driftreserv ifall något händer med fastbränslepannan. Oljepannan är på 2 MW. Fjärrvärmenätet i Ljungskile är litet och förser kunder med värme i centrala Ljungskile. Vi producerar ungefär 3 500 MWh värme i Arödsverket.

 

Övriga panncentraler

Som reserv har vi panncentraler runt om i Uddevalla stad. De finns för att minimera påverkan på fjärrvärmeleveranser ifall vi skulle få driftstörning i kulvertnätet, till exempel i form av vattenläcka. Då kan vi sektionera om, det vill säga att vi leder om vattnet förbi läckan och värmer det från en lokal panncentral i stället. Den största reservpannan är även den biooljeeldad.Vi har även två stycken mobila panncentraler som vi kan koppla in på olika dockningsställen runt om i vårt verksamhetsområde. Dessa är reserver ifall driftstörningar uppstår i vårt distributionsnät.

Pelletsfabriken Lillesjö

Vi har byggt världens första avfallseldade energikombinat med utgångspunkt från vårt kraftvärmeverk, Lillesjöverket. Genom att använda överskottsenergin sommartid från avfallsförbränningen till att torka sågspån, som pressas till pellets, flyttar vi energi från sommar till vinter där den gör nytta.

Under sommarhalvåret minskar vi på inmatningen av avfall till vår panna i Lillesjöverket. Eftersom temperaturen stiger utomhus behövs det inte lika mycket värme till uppvärmning av våra kunders fastigheter och anläggningar. Om inmatningen minskas för mycket uppstår problem med våra utsläpp till luft. Därför har vi hittills kylt bort en del av värmen. Det tyckte vi var resursslöseri och beslutade att utnyttja den istället genom att bygga en pelletsfabrik.

Det är ett steg mot en bättre miljö och en betydande energieffektivisering. I augusti 2015 startades pelletsproduktionen. Producerad volym pellets per år är 42 000 ton.

Leverantör av råvara är norska Moelven. Sågspånet kommer från Dalsland och södra Norge. Volym råvara per år är 200 000 kbm sågspån, hälften gran och hälften tall.

Vår största kund av pellets är Göteborg Energi som köper 60 procent av producerad pellets per år. Göteborg Energi kommer att elda pelletsen i Ryaverket och därmed ersätta kol som bränsle. Övriga 40 procent av årsproduktionen kommer att säljas till samarbetspartners, närvärmeverk och industrikunder.

En årsproduktion av pellets innehåller 200 GWh energi. Genom att torka och pressa sågspån höjs intensiteten i råvaran och volymen minskar. Vi tillför 40 GWh överskottsvärme från avfallsförbränningen som används till att torka sågspån. Vid torkningen sänks fukthalten i spånet från 55 procent till 10 procent. Det torkade sågspånet innehåller 160 GWh. När sågspånet sedan pressas till pellets minskar volymen till en tredjedel.


Visselblåsarsystem

Uddevalla Energi har ett visselblåsarsystem där anställda, leverantörer och kunder anonymt kan
uppmärksamma organisationen på missförhållanden inom verksamheten. Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part för att omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnares
identitet. Den som står bakom en anmälan kan välja att vara anonym och det är då inte möjligt att veta om personen är anställd eller utomstående. Alla rapporterade ärenden kommer att beaktas.
Uddevalla Energi tillämpar ett totalt repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot
åtgärder ämnade att straffa någon som påtalat missförhållanden – faktiska eller upplevda – så länge agerandet skett i god tro. Medveten smutskastning eller ryktesspridning tolereras dock inte.
Det är ärenden av allvarlig art, definierade ovan, som kommer att hanteras i visselblåsarsystemets
handläggningsprocess. Ärenden som faller utanför systemets syfte avskrivs och behandlas inte som visselblåsarärenden och kommer att hänvisas vidare till lämplig part.

Ärenden handläggs av en oberoende advokat. Utredning och eventuell rekommendation för åtgärd
eller vidare hantering föredras i Uddevalla Energis ledningsgrupp eller styrelse av HR-chef alternativt ekonomichef. Personer som pekas ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till utredningsarbetet. Vem som står bakom anmälan förmedlas dock inte, även om det skulle vara känt för utredaren.

Se filmen om du vill veta mer om vårt visselblåsarsystem.

Rapportering av missförhållande görs på https://lantero.report/uddevallaenergi
Kopiera länken ovan och klistra in i ett nytt fönster.

Integritetspolicy

Nu blir vår hantering av dina personuppgifter ännu säkrare
Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy - Information om behandling av personuppgifter

Allmänt
Uddevalla Energi AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom Uddevalla Energi AB och dess koncernbolag, nedan benämnda Uddevalla Energi eller ”vi”. Uddevalla Energi ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Denna integritetspolicyn gäller då Uddevalla Energi tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, information, serviceärenden och övrig kontakt med Uddevalla Energi inklusive besök på hemsidan.

Med Kund avses den som köper en vara eller en tjänst av Uddevalla Energi.

Med Leverantör eller Samarbetspartner avses annan, fysisk person eller annat rättsubjekt, som ingått avtal eller på annat sätt har relation med Uddevalla Energi.

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.

När och varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar inte personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för ändamålet. Vi behandlar personuppgifter för fullgöra våra uppdrag och avtal gentemot dig som Kund, mot Leverantör och mot Samarbetspartner. Ändamålen med inhämtningen och behandlingen är att identifiera Kund, Leverantör, Samarbetsparter eller annan som vi träffat avtal med, eller som använder våra tjänster.

Personuppgifter behandlas i vissa fall för att vi tillhandahåller samhälleliga tjänster som vi måste göra enligt lag och andra bestämmerlser. Vi måste därför behandla dina personuppgifter eftersom vi måste utföra vårt uppdrag som är av allmänt intresse. I andra fall behandlar vi personuppgifter
för att du som Kund, Leverantör eller Samarbetsparter ingått ett avtal med Uddevalla Energi. Vi behandlar personuppgifter även för att vi ska fullgöra de rättliga förpliktelser som följer av lag eller andra bestämmelser, såsom redovisningsändamål.

Personuppgifter behandlas även på grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för marknadsföring för att du ska kunna få personliga och anpassade erbjudanden avseende våra produkter och tjänster inom koncernen. Personuppgifterna kan också användas för affärs- och
metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av Uddevalla Energis berättigade intresse att utveckla verksamheten.

Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, chatt, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du lämnas även behandlas genom inspelning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter vi samlar in och behandlar är uppgifter som har samband med dig som Kund, Leverantör eller Samarbetsparter. Dessa är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, kontouppgifter, kundnummer, fastighetsbeteckning, anläggningsnummer, mätarnummer och IP-adresser. Det gäller både uppgifter om dig som privatperson och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företaget, annan fakturamottagare m.fl.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Personuppgifter kan komma att överföras mellan olika koncern- eller systerbolag inom Uddevalla Energi, eller andra samarbetspartners samt leverantörer av elhandel i syfte att utföra våra uppdrag. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan Kunden, Leverantören eller Samarbetspartnern och Uddevalla Energi.

Uddevalla Energi överför personuppgifter till länder utanför EU/EES endast om berört land har en s.k. adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Uddevalla Energi har i vissa fall en skyldighet enligt lag att lämna ut allmänna handlingar. Uppgifter som du lämnar till oss som omfattas av offentlighetsprincipen kan därför komma att lämnas ut.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uddevalla Energi kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Därefter kommer personuppgifterna att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen).

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Uddevalla Energis verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten.

Dina rättigheter
Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt begära information från Uddevalla Energi om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har dessutom rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med hur Uddevalla Energi behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är IMY Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Uddevalla Energi AB
Strömberget
451 80 UDDEVALLA
E-post: gdpr@uddevallaenergi.se

Ladda ner vår integritetspolicy som pdf Pdf, 65 kB.

Integritetetsrutin - Information om behandling av kandidaters personuppgifter

Allmänt
Uddevalla Energi AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom Uddevalla Energi AB och dess koncernbolag, nedan benämnda Uddevalla Energi eller ”vi”. Uddevalla Energi ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Denna integritetspolicyn gäller för Uddevalla Energis behandling av kandidaters personuppgifter. Med Kandidat avses privatperson som sökt anställning hos Uddevalla Energi, direkt hos Uddevalla Energi som genom samarbetsparter till Uddevalla Energi. Med Kandidat avses även privatperson som rekommenderats till en anställning hos Uddevalla Energi av eller genom tredje part.

Med personuppgift avses en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter vi samlar in och behandlar är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, , ålder, hälsouppgifter, anhörig- och familjeuppgifter, yrkestitel, tidigare arbetslivserfarenhet inkl. referenser, facklig tillhörighet, fotografier, könstillhörighet eller annan därmed jämförlig uppgift.

Vi inhämtar personuppgifter muntligen eller skriftligen, exempelvis genom CV, personligt brev eller andra handlingar, från dig som Kandidat, dina referenser, andra referenser, rekryteringsbolag, hälsobolag eller andra samarbetspartners samt från allmänna och privata register. Du har ett ansvar för att referenser du lämnar informerats om att deras personuppgifter lämnats till oss.

När och varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att du ansökt om anställning hos Uddevalla Energi. Du har då lämnat ett samtycke till behandling av personuppgifter för rekryteringsändamål. Behandlingarna görs i syfte att bedöma om du är en lämplig kandidat till den tjänst som du ansökt till eller rekommenderats för.

Personuppgiftsbehandling i rekryteringsändamål innefatta bl.a. personuppgiftsbehandling i syfte att utföra personlighetstester, analyser, kontroll av Kandidatens bakgrund genom utdrag ur belastningsregister eller andra handlingar som kan innehålla uppgifter om lagöverträdelser, kreditupplysning, drogtester, hälsokontroll eller liknande åtgärder. Behandlingen och åtgärder utförs av våra rekryterare som även innefattar externa samarbetspartners. Detta medför att dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners. Syftet med behandlingarna är att kunna bedöma dina personliga egenskaper i förhållande till den tjänsten du kan bli aktuell för, allt beroende av tjänstens krav.

Om du samtyckt till att finnas kvar i vårt kandidateregistret, kommer dina uppgifter att sparas och kan komma att behandlas vid rekrytering av andra tjänster som vi bedömer att du kan vara lämplig för.

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, analys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av Uddevalla Energis berättigade intresse att utveckla verksamheten. Personuppgifter som behandlas i detta syfte ska minimeras och i möjligaste mån anonymiseras.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Personuppgifter kan komma att överföras mellan olika koncern- eller systerbolag inom Uddevalla Energi, eller andra samarbetspartners. Personuppgifterna kan även att överföras om sådan överföring krävs enligt lag.

Uddevalla Energi har i vissa fall en skyldighet enligt lag att lämna ut allmänna handlingar. Uppgifter som du lämnar till oss som omfattas av offentlighetsprincipen kan därför komma att lämnas ut.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uddevalla Energi kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Därefter kommer personuppgifterna att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen).

Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera Uddevalla Energis verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten.

Personuppgifterna i vårt kandidateregistret sparas under en tid om 2 år om du inte samtycker till längre eller kortare behandling.

Dina rättigheter
Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt begära information från Uddevalla Energi om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har dessutom rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med hur Uddevalla Energi behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är IMY Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Uddevalla Energi AB
Strömberget
451 80 UDDEVALLA
E-post: gdpr@uddevallaenergi.se


Utgivningar

Här hittar du våra utgivningar av Din Energi.


Mediakontakter, press och bilder

Här hittar du kontaktpersoner för mediakontakter och press.

Kontaktpersoner

Björn Wolgast, VD
Tfn: 0522- 58 07 00
E-post: bjorn.wolgast@uddevallaenergi.se

Fredrik Jostby, marknadschef
Tfn: 0522-58 07 31
E-post: fredrik.jostby@uddevallaenergi.se

Cecilia Selander, kommunikationsansvarig
Tfn: 0522-58 07 32
E-post: cecilia.selander@uddevallaenergi.se


Logotype & imagebilder

Här kan du se och ladda ner logotype och bilder, kontakta kommunikatör på Uddevalla Energi för godkännande före materialet publiceras.

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.