Tillgänglighetsredogörelse för uddevallaenergi.se

Uddevalla Energi ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här webbsidan beskriver hur uddevallaenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Så långt som möjligt följer vi internationell standard WCAG 2.0 nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats publicerades 2022 och webbplatsen skall vara helt förenlig med undantag från ett antal äldre PDF:er.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från uddevallaenergi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt 1-3 arbetsdagar

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Formulär: Fyll i formuläret nedan
  • E-post: kundservice@uddevallaenergi.se
  • Telefon: 0522 – 58 08 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss

Jag har hittat material på webbplatsen som inte är tillgängligt och som jag tycker ni skall åtgärda.

Brister i digital tillgänglighet

Vi har kända tillgänglighetsbrister på uddevallaenergi.se.
Nedan listas dessa:

  • Otillgängliga dokument
    Publicerade dokument ska uppfylla tillgänglighetskraven, exempelvis pdf-, Excel- och Word-dokument. Äldre dokument, som offentliggjorts före den 23 september 2018, är undantagna från kraven.

Alternativet att ta bort dem helt från hemsidan bedömer vi försämrar tillgången till information som helhet.

Tillgängligheten i samtliga dokument kommer att ses över och om möjligt förbättras när de uppdateras.

Mina sidor

Det finns vissa tillgänglighetsbrister på minasidor.uddevallaenergi.se

Oskäligt betungande anpassning

Uddevalla Energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Dokument
  • Kartbilder

Hur vi testat webbplatsen

Löpande tester och underhåll

Webbplatsen testas mot Webperf för att fånga problemen, med hjälp av Webperf kan våra redaktörer fånga tillgänglighetsproblem när felaktiga sidor och innehåll publicerats. Läs mer om våra tester här: Webperf

Vi har även använt oss av självskattning, det vill säga intern testning, samt en extern konsult att bedöma webbplatsens tillgänglighet. Senast bedömning gjordes den 25 januari 2024

Anmäl brister i tillgänglighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

https://www.digg.se/tdosanmalan

Hur tillgänglig är Uddevalla Energis app?

Uddevalla Energi har en app som erbjuder liknande funktionalitet som finns på Mina sidor. Tillgängligheten i appen är god.

Senaste bedömningen gjordes den 6 februari 2024
Webbplatsen publicerades den 6 februari 2024
Tillgänglighets redogörelsen uppdaterades senast den 6 februari 2024

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.